Amplified Bible

Habakkuk 1

Chaldeans Used to Punish Judah

1The [a]oracle (a burdensome message—a pronouncement from God) which Habakkuk the prophet saw.


O Lord, how long will I call for help
And You will not hear?
I cry out to You, “Violence!”
Yet You do not save.

Why do You make me see iniquity,
And cause me to look on wickedness?
For destruction and violence are before me;
Strife continues and contention arises.

Therefore, the law is ineffective and ignored
And justice is never upheld,
For the wicked surround the righteous;
Therefore, justice becomes perverted.


[The Lord replied,] “Look among the nations! See!
Be astonished! Wonder!
For I am doing something in your days—
You would not believe it if you were told.

“For behold, I am raising up the [b]Chaldeans [who rule in [c]Babylon],
That fierce and impetuous nation
Who march throughout the earth
To take possession of dwelling places that do not belong to them.

“The Chaldeans are dreaded and feared;
Their justice and authority originate with themselves and are defined only by their decree.

“Their horses are swifter than leopards
And keener than [hungry] wolves in the evening,
Their horsemen come galloping,
Their horsemen come from far away;
They fly like an eagle swooping down to devour.

“They all come for violence;
Their horde of faces moves [eagerly] forward,
They gather prisoners like sand.
10 
“They make fun of kings
And rulers are a laughing matter to them.
They ridicule every stronghold
And heap up rubble [for earth mounds] and capture it.
11 
“Then they will sweep by like the wind and pass on.
But they will be held guilty,
They [and all men] whose own power and strength is their god.”

12 
Are You not from everlasting,
O Lord, my God, My Holy One?
We will not die.
O Lord, You have appointed the Chaldeans [who rule in Babylon] to execute [Your] judgment,
And You, O Rock, have established them to correct and chastise.
13 
Your eyes are too pure to approve evil,
And You cannot look favorably on wickedness.
Why then do You look favorably
On those who act treacherously?
Why are you silent when the wicked (Chaldean oppressors) destroy
Those more righteous than they?
14 
Why do You make men like the fish of the sea,
Like reptiles and creeping things that have no ruler [and are helpless against their enemies]?
15 
The Chaldeans bring all of them up with a hook,
And drag them away with a net,
And gather them together in their fishing net;
So they rejoice and are glad.
16 
Therefore, they offer sacrifices to their net
And burn incense to their fishing net;
Because through these things their catch is large and they live luxuriously,
And their food is plentiful.
17 
Will they continue to empty their net
And [mercilessly] go on destroying nations without sparing?

Notas al pie

  1. Habakkuk 1:1 I.e. an urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.
  2. Habakkuk 1:6 The Chaldeans were the dominant people in Babylonia. Originally from a small part of southern Babylonia near the head of the Persian Gulf, they were an aggressive tribe and completely controlled the country after 625 b.c. Babylon was their capital city and became the scholarly and scientific center of western Asia. The words “Chaldean” and “Babylonian” are used interchangeably.
  3. Habakkuk 1:6 “Babylon” was the name of the magnificent capital city of Babylonia, and the name of the city was commonly used to refer to the entire area which was located at the eastern end of the Fertile Crescent. Both the plain of Shinar and Chaldea (land of the Chaldeans) were part of ancient Babylonia.

Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 1:1-17

1Rostirea pe care a văzut‑o profetul Habacuc.

Prima plângere a profetului

2– Până când, Doamne, voi striga după ajutor

și Tu nu vei asculta?

Până când voi striga către Tine: „Violență!“

și Tu nu vei izbăvi?

3De ce mă faci să privesc nelegiuirea?

De ce trebuie să mă uit la necaz?

Distrugerea și violența sunt înaintea mea;

peste tot sunt dezbinări și se stârnesc certuri.

4De aceea Legea este fără putere

și dreptatea nu se arată niciodată.

Căci cel rău îl împresoară4 Sau: îl învinge. pe cel drept

și astfel dreptatea este pervertită.

Răspunsul Domnului

5– Uitați‑vă printre neamuri și priviți!

Mirați‑vă! Uimiți‑vă!

Căci în zilele voastre fac o lucrare

pe care n‑ați crede‑o

dacă v‑ar povesti‑o cineva!

6Iată, îi voi ridica pe caldeeni6 babilonieni.,

acel neam crud și năvalnic,

care străbate întinderile pământului

pentru a lua în stăpânire locuințe

care nu sunt ale lui!

7Ei sunt îngrozitori și de temut;

își au propria lege

și nu recunosc nicio altă autoritate!7 Lit.: înfricoșători; / judecata și demnitatea lor provin numai de la ei înșiși.

8Caii lor sunt mai rapizi decât leoparzii

și mai sprinteni decât lupii în amurg.

Călăreții lor se avântă,

călăreții lor vin de departe.

Zboară ca un vultur care se repede să devoreze;

9toți vin pentru violență.

Privirile lor sunt ațintite9 Sensul termenului ebraic este nesigur. tot înainte

și adună captivi ca nisipul de mulți.

10Își bat joc de regi

și‑i iau în derâdere pe conducători.

Râd de orice fortificație,

căci îngrămădesc pământ10 Sau: fac o rampă din pământ, tehnică militară, folosită de către asediatori. lângă ea și o cuceresc.

11Apoi trec ca vântul și merg mai departe11 Posibil: și depășesc limita.;

el se face astfel vinovat,

puterea lui fiindu‑i dumnezeul.

A doua plângere a profetului

12– Oare nu ești Tu din veșnicie, Doamne?

Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu vom muri!

Doamne, Tu l‑ai rânduit pentru a face judecată!

Stânca mea, Tu l‑ai ridicat

ca să pedepsească!

13Ochii Tăi sunt prea curați ca să se uite la rău;

Tu nu poți să privești asuprirea!

De ce Te uiți la cei necredincioși

și taci când cel rău îl înghite

pe cel mai drept decât el?

14L‑ai făcut pe om asemenea peștilor mării,

asemenea vietății din mare care nu are stăpân.

15El îi scoate pe toți cu undița,

îi adună cu mreaja lui,

îi strânge în năvodul lui

și de aceea se bucură și se veselește.

16De aceea aduce el jertfe mrejei sale

și arde tămâie năvodului său!

Datorită lor, partea lui este bogată

și mâncarea lui este din abundență!

17Va continua el oare să‑și golească mreaja

și să ucidă neamuri fără să cruțe nimic?