Amplified Bible

Genesis 38

Judah and Tamar

1Now at that time, Judah left his brothers and went down to [stay with] a certain Adullamite named Hirah. There Judah saw a daughter of Shua, a Canaanite, and he took her [as his wife] and lived with her. So she conceived and gave birth to a son and Judah named him Er. Then she conceived again and gave birth to a son and named him Onan. Again she conceived and gave birth to still another son and named him Shelah. It was at Chezib that she gave birth to him.

Now Judah took a wife for Er his firstborn; her name was Tamar. But Er, Judah’s firstborn, was evil in the sight of the Lord, and the Lord killed him [in judgment]. Then Judah told Onan, “Go in to your brother’s widow, and perform your duty as a brother-in-law [under the levirate marriage custom]; [be her husband and] raise children for [the name of] your brother.” Onan knew that the child (heir) would not be his [but his dead brother’s]; so whenever he lay with his brother’s widow, he spilled his seed on the ground [to prevent conception], so that he would not give a child to his brother. 10 But what he did was displeasing in the sight of the Lord; therefore He killed him also [in judgment]. 11 Then Judah said to Tamar, his daughter-in-law, “Remain a widow at your father’s house until Shelah my [youngest] son is grown”; [but he was deceiving her] for he thought that [if Shelah should marry her] he too might die like his brothers did. So Tamar went and lived in her father’s house.

12 [a]But quite a while later, Judah’s wife, the daughter of Shua, died; and when the time of mourning was ended, he went up to his sheepshearers at Timnah with his friend Hirah the Adullamite. 13 Tamar was told, “Listen, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep.” 14 So she removed her widow’s clothes and covered herself with a veil, and wrapped herself up [in disguise], and sat in the gateway of Enaim, which is on the road to Timnah; for she saw that Shelah had grown up, and she had not been given to him as a wife [as Judah had promised]. 15 When Judah saw her, he thought she was a [temple] prostitute, for she had covered her face [as such women did]. 16 He turned to her by the road, and said, “Please come, let me lie with you”; for he did not know that she was his daughter-in-law. And she said, “What will you give me, that you may lie with me?” 17 He answered, “I will send you a young goat from the flock.” And she said, “Will you give me a pledge [as a deposit] until you send it?” 18 He said, “What pledge shall I give you?” She said, “Your seal and your cord, and the staff that is in your hand.” So he gave them to her and was intimate with her, and she conceived by him. 19 Then she got up and left, and removed her veil and put on her widow’s clothing.

20 When Judah sent the young goat by his friend the Adullamite, to get his pledge [back] from the woman, he was unable to find her. 21 He asked the men of that place, “Where is the temple prostitute who was by the roadside at Enaim?” They said, “There was no prostitute here.” 22 So he returned to Judah, and said, “I cannot find her; also the local men said, ‘There was no prostitute around here.’” 23 Then Judah said, “Let her keep the things (pledge articles) for herself, otherwise we will be a laughingstock [searching everywhere for her]. After all, I sent this young goat, but you did not find her.”

24 About three months later Judah was told, “Tamar your daughter-in-law has played the [role of a] prostitute, and she is with child because of her immorality.” So Judah said, “Bring her out and let her be burned [to death as punishment]!” 25 While she was being brought out, she [took the things Judah had given her and] sent [them along with a message] to her father-in-law, saying, “I am with child by the man to whom these articles belong.” And she added, “Please examine [them carefully] and see [clearly] to whom these things belong, the seal and the cord and staff.” 26 Judah recognized the articles, and said, “She has been more righteous [in this matter] than I, because I did not give her to my son Shelah [as I had promised].” And Judah did not have [intimate] relations with her again.

27 Now when the time came for her to give birth, there were twins in her womb. 28 And when she was in labor, one [baby] put out his hand, and the midwife took his hand and tied a scarlet thread on it, saying, “This one was born first.” 29 But he pulled back his hand, and his brother was born first. And she said, “What a breach you have made for yourself [to be the firstborn]!” So he was named Perez (breach, break forth). 30 Afterward his brother who had the scarlet [thread] on his hand was born and was named Zerah (brightness).

Notas al pie

  1. Genesis 38:12 Lit The days multiplied and Judah’s wife....

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 38

Iuda şi Tamar

1În vremea aceea, Iuda a plecat de la fraţii săi şi s-a aşezat în vecinătatea unui adulamit pe care îl chema Hira. Iuda a întâlnit-o acolo pe fiica unui canaanit pe care-l chema Şua, s-a căsătorit cu ea şi a intrat la ea. Ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu căruia Iuda i-a pus numele Er. Ea a rămas din nou însărcinată şi a născut un fiu căruia i-a pus numele Onan. A născut un alt fiu şi i-a pus numele Şela. Ea l-a născut în Chezib.

Iuda i-a luat o soţie lui Er, întâiul său născut; numele ei era Tamar. Dar Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, astfel că Domnul l-a omorât. Atunci Iuda i-a zis lui Onan: „Căsătoreşte-te cu soţia fratelui tău şi împlineşte-ţi faţă de ea datoria de cumnat[a]: ridică-i un urmaş fratelui tău.“ Dar pentru că ştia că urmaşul nu va fi al său, Onan vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori intra la soţia fratelui său, pentru a nu-i da un urmaş fratelui său. 10 Ceea ce făcea Onan era o nelegiuire înaintea Domnului, aşa că Domnul l-a omorât şi pe el. 11 Atunci Iuda i-a zis nurorii sale, Tamar: „Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va creşte fiul meu Şela.“ El spunea însă aşa, de teamă ca nu cumva şi acesta să moară, ca şi fraţii săi. Astfel, Tamar s-a întors în casa tatălui ei.

12 După mai multă vreme, soţia lui Iuda, fiica lui Şua, a murit. După ce a depăşit durerea pierderii ei, Iuda s-a dus împreună cu adulamitul Hira, prietenul său, la Timna, la cei care-i tundeau oile. 13 Tamarei i s-a spus: „Socrul tău se duce la Timna, ca să-şi tundă oile.“ 14 Atunci ea şi-a schimbat hainele de văduvă, s-a acoperit cu un văl şi s-a înfăşurat cu un şal, apoi s-a aşezat la intrarea în Enayim, care se află în drum spre Timna. Îşi dăduse seama că, deşi Şela crescuse, ea nu-i fusese dată de soţie. 15 Când Iuda a văzut-o, a crezut că este o prostituată, pentru că avea faţa acoperită. 16 El s-a îndreptat către ea pe marginea drumului şi, fără să ştie că era nora sa, i-a zis:

– Lasă-mă să intru la tine!

– Ce-mi vei da, dacă intri la mine? a întrebat ea.

17 – Îţi voi trimite un ied din turmă, a răspuns el.

– Doar dacă îmi dai o garanţie până îl vei trimite, a spus ea.

18 – Ce garanţie să-ţi dau? a întrebat el.

– Sigiliul[b] tău, şnurul tău şi toiagul din mâna ta, a răspuns ea.

El i le-a dat şi a intrat la ea, iar ea a rămas însărcinată de la el. 19 După aceea ea a plecat îndată, şi-a dat jos vălul şi s-a schimbat în hainele de văduvă. 20 Când Iuda a trimis iedul prin prietenul său adulamit, ca să recupereze garanţia de la femeie, acesta n-a mai găsit-o. 21 El i-a întrebat pe localnici:

– Unde este prostituata[c] care stătea lângă drum, la Enayim?

– N-a fost aici nici o prostituată, au răspuns ei.

22 El s-a întors la Iuda şi i-a zis:

– N-am găsit-o; mai mult, localnicii au zis că n-a fost nici o prostituată acolo.

23 Iuda a răspuns:

– Să ţină ce a luat, numai să nu ne facem de râs; am trimis acest ied, dar n-ai mai găsit-o.

24 După trei luni, lui Iuda i s-a spus:

– Nora ta, Tamar, s-a prostituat şi chiar a rămas însărcinată în urma desfrânării ei.

– Scoateţi-o afară ca să fie arsă! a spus Iuda.

25 Pe când era scoasă afară, ea i-a trimis vorbă socrului ei: „Proprietarul acestor lucruri m-a lăsat însărcinată; vezi dacă recunoşti ale cui sunt acest sigiliu, şnur şi toiag.“ 26 Iuda le-a recunoscut şi a zis: „Ea este mai puţin vinovată decât mine, pentru că nu i-am dat-o de soţie fiului meu Şela.“ De atunci nu s-a mai apropiat de ea. 27 Când i-a venit vremea să nască, în pântecele ei se aflau gemeni. 28 În timpul naşterii, unul dintre ei a scos mâna; moaşa i-a apucat-o şi a legat-o cu un fir roşu, zicând: „Acesta a ieşit primul!“ 29 Dar el şi-a tras mâna înapoi şi a ieşit fratele său; atunci ea a zis: „Ce spărtură ai făcut!“ De aceea i s-a pus numele Pereţ[d]. 30 După aceea a ieşit fratele său, cel cu firul roşu legat la mână şi i s-a pus numele Zerah[e].

Notas al pie

  1. Geneza 38:8 Vezi Deut. 25:5-10, obicei cunoscut drept „legea leviratului“ (lat.: levir înseamnă cumnat)
  2. Geneza 38:18 Cilindric sau plat, prins de un şnur şi purtat la gât; folosit la parafarea documentelor din lut şi purtând cu sine identitatea posesorului
  3. Geneza 38:21 Ebr.: prostituată sacră; termenul ebraic diferă de cel din v. 15, Hira încercând probabil să acopere faptul că Iuda s-a culcat cu o prostituată obişnuită; prostituatele de la temple erau respectate, pe când cele obişnuite nu
  4. Geneza 38:29 Pereţ înseamnă Spărtură
  5. Geneza 38:30 Zerah înseamnă Roşu aprins