Amplified Bible

Genesis 9

Covenant of the Rainbow

1And God blessed Noah and his sons and said to them, “Be fruitful and multiply, and fill the earth. The fear and the terror of you shall be [instinctive] in every animal of the land and in every bird of the air; and together with everything that moves on the ground, and with all the fish of the sea; they are given into your hand. Every moving thing that lives shall be food for you; I give you everything, as I gave you the green plants and vegetables. But you shall not eat meat along with its life, that is, its blood. For your lifeblood I will most certainly require an accounting; from every animal [that kills a person] I will require it. And from man, from every man’s brother [that is, anyone who murders] I will require the life of man.


“Whoever sheds man’s blood [unlawfully],
By man (judicial government) shall his blood be shed,
For in the image of God
He made man.

“As for you, be fruitful and multiply;
Populate the earth abundantly and multiply in it.”

Then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, “Now behold, I am establishing My covenant (binding agreement, solemn promise) with you and with your descendants after you 10 and with every living creature that is with you—the birds, the livestock, and the wild animals of the earth along with you, of everything that comes out of the ark—every living creature of the earth. 11 I will establish My covenant with you: Never again shall all flesh be cut off by the water of a flood, nor shall there ever again be a flood to destroy and ruin the earth.” 12 And God said, “This is the token (visible symbol, memorial) of the [solemn] covenant which I am making between Me and you and every living creature that is with you, for all future generations; 13 I set My rainbow in the clouds, and it shall be a sign of a covenant between Me and the earth. 14 It shall come about, when I bring clouds over the earth, that the rainbow shall be seen in the clouds, 15 and I will [compassionately] remember My covenant, which is between Me and you and every living creature of all flesh; and never again will the water become a flood to destroy all flesh. 16 When the rainbow is in the clouds and I look at it, I will [solemnly] remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth.” 17 And God said to Noah, “This [rainbow] is the sign of the covenant (solemn pledge, binding agreement) which I have established between Me and all living things on the earth.”

18 The sons of Noah who came out of the ark were Shem and Ham and Japheth. Ham would become the father of Canaan. 19 These are the three sons of Noah, and from these [men] the whole earth was populated and scattered with inhabitants.

20 And Noah began to farm and cultivate the ground and he planted a vineyard. 21 He drank some of the wine and became drunk, and he was uncovered and lay exposed inside his tent. 22 Ham, the father of Canaan, saw [by accident] the nakedness of his father, and [to his father’s shame] told his two brothers outside. 23 So Shem and Japheth took a robe and put it on both their shoulders, and walked backwards and covered the nakedness of their father; their faces were turned away so that they did not see their father’s nakedness. 24 When Noah awoke from his wine [induced stupor], he knew what his younger son [Ham] had done to him. 25 So he said,

“Cursed be Canaan [the son of Ham];
[a]A servant of servants
He shall be to his brothers.”

26 He also said,

“Blessed be the Lord,
The God of [b]Shem;
And let Canaan be his servant.
27 
“May God enlarge [the land of] Japheth,
And [c]let [d]him dwell in the tents of Shem;
And let Canaan be his servant.”

28 Noah lived three hundred and fifty years after the flood. 29 So all the days of Noah were nine hundred and fifty years, and he died.

Notas al pie

  1. Genesis 9:25 The words of Noah are prophetic. God later found the disobedience of the Canaanites to be repulsive and replaced them with the descendants of Shem.
  2. Genesis 9:26 The Jewish people are the descendants of Shem. Through Shem’s lineage came the Messiah and salvation.
  3. Genesis 9:27 Note that “let” in this verse represents a command, as in “Let there be light” (1:3).
  4. Genesis 9:27 The antecedent of the word “him” could be Japheth, but it could also be “God,” thus making Him (the Messiah) dwell in the tents of Shem indicating the incarnation in the Semitic line.

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 9

Guds pagt med Noa

1Gud velsignede Noa og hans sønner: „Formér jer og bliv mange!” sagde han. „Spred jer over jorden. Dyrene, fuglene og fiskene vil frygte for jer, fordi jeg har givet jer magt over dem. Jeg har givet dem til jer, og I må gerne spise dem såvel som de grønne planter, jeg tidligere har givet jer. Men fordi livet er i blodet, må I ikke spise kød, som stadig indeholder blod. Menneskers livsblod vil jeg kræve hævn for. Ethvert dyr, som dræber et menneske, skal dø. Ethvert menneske, der slår et andet menneske ihjel, skal henrettes for at have myrdet et levende væsen, som er skabt i Guds billede. Formér jer og få mange børn så jeres efterkommere kan brede sig ud over hele jorden.”

Derpå sagde Gud til Noa og hans sønner: „Jeg vil oprette min pagt med jer og jeres efterkommere 10 og med alle de dyr, som er kommet ud af arken sammen med jer: 11 Jeg vil aldrig mere sende en oversvømmelse, som udsletter alt liv på landjorden. 12 Og jeg vil give jer et synligt tegn på denne evige pagt, som jeg opretter med jer og alle levende væsener. 13 Jeg har sat min regnbue i skyerne. Den er tegn på mit evigtgyldige løfte til jer og til hele jorden. 14 Når jeg sender regn over jorden, og regnbuen kommer til syne, 15 så vil jeg huske mit løfte til jer og de andre levende væsener: at der aldrig igen vil komme en oversvømmelse, som ødelægger alt liv. 16 Når jeg ser regnbuen i skyerne, vil jeg huske min evige pagt med alle levende væsener på jorden. 17 Regnbuen er tegnet på denne pagt.”

Noas tre sønner

18-19 Noas tre sønner, som var med i arken, hed Sem, Kam og Jafet, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Det var Kam, der blev stamfar til kanaʼanæerne.

20 Noa dyrkede jorden, og han var den første, der plantede en vingård. 21 En dag drak han af vinen og blev stærkt beruset, så han smed tøjet og lå nøgen inde i sit telt. 22 Kam kom ind og så sin far nøgen. Han gik straks ud og fortalte sine brødre det. 23 Så tog Sem og Jafet en kappe over skuldrene, gik baglæns ind i teltet og tildækkede deres far. De vendte ryggen til, så de ikke så ham nøgen. 24 Da Noa vågnede og blev ædru, hørte han, hvad hans yngste søn havde gjort. 25 „Gud vil dømme Kanaʼan og hans efterkommere!” udbrød han. „Lad dem blive slaver for Sems og Jafets efterkommere. 26 Må Herren, min Gud, velsigne Sems slægt, og må kanaʼanæerne trælle for dem. 27 Må Gud give Jafets slægt meget land, må de trives som Sems slægt, og må kanaʼanæerne også trælle for dem.”

28 Noa levede endnu 350 år efter oversvømmelsen. 29 Han var 950 år gammel, da han døde.