Amplified Bible

Genesis 40

Joseph Interprets a Dream

1Now some time later, the cupbearer (butler) and the baker for the king of Egypt offended their lord, Egypt’s king. Pharaoh ([a]Sesostris II) was extremely angry with his two officials, the chief of the cupbearers and the chief of the bakers. He put them in confinement in the house of the captain of the guard, in the same prison where Joseph was confined. The captain of the guard put Joseph in charge of them, and he served them; and they continued to be in custody for some time. Then the cupbearer and the baker of the king of Egypt, who were confined in the prison, both dreamed a dream in the same night, each man with his [own significant] dream and each dream with its [personal] interpretation. When Joseph came to them in the morning and looked at them, [he saw that] they were sad and depressed. So he asked Pharaoh’s officials who were in confinement with him in his master’s house, “Why do you look so down-hearted today?” And they said to him, “We have [each] dreamed [distinct] dreams and there is no one to interpret them.” So Joseph said to them, “Do not interpretations belong to God? Please tell me [your dreams].”

So the chief cupbearer told his dream to Joseph, and said to him, “In my dream there was a grapevine in front of me; 10 and on the vine were three branches. Then as soon as it budded, its blossoms burst open, and its clusters produced ripe grapes [in rapid succession]. 11 Now Pharaoh’s cup was in my hand, and I took the grapes and squeezed them into Pharaoh’s cup; then I placed the cup into Pharaoh’s hand.” 12 Then Joseph said to him, “This is the interpretation of it: the three branches represent three days; 13 within three more days Pharaoh will lift up your head (present you in public) and restore you to your position; and you will [again] put Pharaoh’s cup into his hand just as [you did] when you were his cupbearer. 14 Only think of me when it goes well with you, and please show me kindness by mentioning me to Pharaoh and get me out of this house. 15 For in fact I was [b]taken (stolen) from the land of the Hebrews by [unlawful] force, and even here I have done nothing for which they should put me in the dungeon.”

16 When the chief baker saw that the interpretation [of the dream] was good, he said to Joseph, “I also dreamed, and [in my dream] there were three cake baskets on my head; 17 and in the top basket there were some of all sorts of baked food for Pharaoh, but the birds [of prey] were eating [these foods] out of the basket on my head.” 18 Joseph answered, “This is the interpretation of it: the three baskets represent three days; 19 within three more days Pharaoh will [c]lift up your head and will hang you on a tree (gallows, pole), and [you will not so much as be given a burial, but] the birds will eat your flesh.”

20 Now on the third day, [which was] the Pharaoh’s birthday, he [released the two men from prison and] made a feast for all his servants; and he lifted up the head of the chief cupbearer and the head of the chief baker [that is, presented them in public] among his servants. 21 He restored the chief cupbearer to his office, and the cupbearer [once again] put the cup into Pharaoh’s hand; 22 but Pharaoh hanged the chief baker, just as Joseph had interpreted [the meaning of the dreams] to them. 23 Yet [even after all that] the chief cupbearer did not remember Joseph, but forgot [all about] him.

Notas al pie

  1. Genesis 40:2 Also called Senusret II, 1894-1878 b.c.
  2. Genesis 40:15 The word here is much less personal than “kidnap.” Joseph was considered a “thing”—not a person.
  3. Genesis 40:19 Notice the totally different usage of the words “lift up your head.” In v 13, it is used idiomatically as “present you in public,” but in v 19, it is used literally, “lift your head up off of your body.”

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 40

Josef tyder drømme i fængslet

1Nogen tid senere skete det, at kongen blev vred på sin hofbager og sin mundskænk. Han blev så vred, at han satte dem i fængsel, det samme fængsel, hvor Josef var. De sad inde i nogen tid, og fængselsinspektøren satte Josef til at have opsyn med dem.

En nat havde både hofbageren og mundskænken en drøm, og hver drøm havde sin egen betydning. Næste morgen, da Josef kom ind til dem, bemærkede han, at de to mænd virkede mere mismodige end normalt.

„Hvorfor er I så triste i dag?” spurgte han.

„Vi havde nogle underlige drømme i nat,” forklarede de, „men der er ingen, som kan tyde dem for os.”

„Drømmetydning er Guds sag!” sagde Josef. „Fortæl mig, hvad I drømte.”

Først fortalte mundskænken sin drøm: „I drømmen så jeg en vinstok. 10 Den havde tre grene, som begyndte at skyde knopper, og senere fik den blomster. Snart var der også klaser af modne druer på den. 11 Jeg stod med Faraos vinbæger i hånden, så jeg tog drueklaserne og pressede saften ud i bægeret, og rakte det til Farao.”

12 „Jeg ved godt, hvad den drøm betyder,” sagde Josef. „De tre grene betyder tre dage. 13 Inden tre dage vil Farao føre dig ud af fængslet og give dig dit gamle job tilbage, så du igen rækker ham bægeret som før, da du var hans mundskænk. 14 Når det så går dig godt igen, vil jeg bede dig om at huske mig og lægge et godt ord ind for mig hos Farao, så jeg kan komme ud herfra. 15 Jeg har ikke gjort noget forkert. Jeg blev kidnappet fra hebræernes land, og her i Egypten har jeg heller ikke gjort noget, man kunne sætte mig i fængsel for.”

16 Da hofbageren hørte den positive tydning af den første drøm, fortalte han også sin drøm til Josef. „I drømmen bar jeg tre kurve med brød på hovedet,” sagde han. 17 „I den øverste kurv var der alle mulige slags bagværk til Faraos bord, men fuglene kom og spiste det hele!”

18 „Nu skal jeg sige dig, hvad den drøm betyder,” sagde Josef. „De tre kurve betyder tre dage. 19 Inden tre dage vil Farao føre dig ud af fængslet—men så vil han hugge hovedet af dig og hænge dig op på en pæl, så fuglene kan komme og æde din krop.”

20 To[a] dage efter var det Faraos fødselsdag, og han holdt en fest for sine hoffolk. Da lod han sin mundskænk og sin hofbager komme ud fra fængslet. 21 Mundskænken fik sit tidligere embede tilbage, så han igen rakte Farao bægeret. 22 Men bageren lod han henrette, som Josef havde forudsagt. 23 Mundskænken glemte imidlertid alt om Josef i fængslet.

Notas al pie

  1. 40,20 På hebraisk: „den tredje dag”, hvilket svarer til „to dage efter” på dansk.