Amplified Bible

Genesis 33

Jacob Meets Esau

1Then Jacob looked up, and saw Esau coming with four hundred men. So he divided the children among Leah and Rachel and the two maids. He put the maids and their children in front, Leah and her children after them, and Rachel and Joseph last of all. Then Jacob crossed over [the stream] ahead of them and bowed himself to the ground seven times [bowing and moving forward each time], until he approached his brother.

But Esau ran to meet him and embraced him, and hugged his neck and kissed him, and they wept [for joy]. Esau looked up and saw the women and the children, and said, “Who are these with you?” So Jacob replied, “They are the children whom God has graciously given your servant.” Then the maids approached with their children, and they bowed down. Leah also approached with her children, and they bowed down. Afterward Joseph and Rachel approached, and they bowed down. Esau asked, “What do you mean by all this company which I have met?” And he answered, “[These are] to find favor in the sight of my lord.” But Esau said, “I have plenty, my brother; keep what you have for yourself.” 10 Jacob replied, “No, please, if now I have found favor in your sight, then accept my gift [as a blessing] from my hand, for I see your face as if I had seen the face of God, and you have received me favorably. 11 Please accept my blessing (gift) which has been brought to you, for God has dealt graciously with me and I have everything [that I could possibly want].” So Jacob kept urging him and Esau accepted it.

12 Then Esau said, “Let us get started on our journey and I will go in front of you [to lead the way].” 13 But Jacob replied, “You know, my lord, that the children are frail and need gentle care, and the nursing flocks and herds [with young] are of concern to me; for if the men should drive them hard for a single day, all the flocks will die. 14 Please let my lord go on ahead of his servant, and I will move on slowly, governed by the pace of the livestock that are in front of me and according to the endurance of the children, [a]until I come to my lord in Seir [in Edom].”

15 Then Esau said, “Please let me leave with you some of the people who are with me.” But Jacob said, “[b]What need is there [for it]? Let me find favor in the sight of my lord.” 16 So Esau turned back [toward the south] that day on his way to Seir. 17 But Jacob journeyed [north] to Succoth, and built himself a house and made shelters for his livestock; so the name of the place is Succoth (huts, shelters).

Jacob Settles in Shechem

18 When Jacob came from Paddan-aram, he arrived safely and in peace at the city of Shechem, in the land of Canaan, and camped in front of the [walled] city. 19 Then he bought the piece of land on which he had pitched his tents from [c]the sons of Hamor, Shechem’s father, for a hundred [d]pieces of money. 20 There he erected an altar and called it [e]El-Elohe-Israel.

Notas al pie

  1. Genesis 33:14 Jacob must have been concerned about traveling through Edom and used this excuse to avoid following Esau to Seir. Indeed, he heads in the opposite direction.
  2. Genesis 33:15 Lit Why this?
  3. Genesis 33:19 Lit the hand of the sons.
  4. Genesis 33:19 Heb qesitah, an uncertain measure of weight; a rabbi once reported hearing the ma’ah, a small coin worth 1/12 of a shekel, called a qesitah.
  5. Genesis 33:20 I.e. God, the mighty God of Israel.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 33

Întâlnirea dintre Iacov şi Esau

1La un moment dat, Iacov şi-a ridicat privirea şi l-a văzut pe Esau venind cu patru sute de bărbaţi. Atunci el şi-a împărţit copiii între Lea, Rahela şi cele două sclave. Le-a pus pe cele două sclave împreună cu copiii lor în faţă, apoi pe Lea împreună cu copiii ei, iar la urmă de tot pe Rahela cu Iosif. El însuşi s-a aşezat înaintea lor şi s-a plecat până la pământ de şapte ori în timp ce se apropia de fratele său. Dar Esau a alergat să-l întâmpine şi l-a îmbrăţişat; şi-a pus mâinile în jurul gâtului său, l-a sărutat, apoi au plâns împreună. Când Esau şi-a ridicat privirea şi a văzut femeile şi copiii, a întrebat:

– Cine sunt aceştia care vin în urma ta?

– Sunt copiii cu care Dumnezeu l-a binecuvântat pe slujitorul tău, a răspuns Iacov.

Apoi sclavele şi copiii lor s-au apropiat şi s-au plecat înaintea lui Esau; de asemenea, Lea şi copiii ei s-au apropiat şi s-au plecat înaintea lui; iar în cele din urmă, Iosif şi Rahela s-au apropiat şi s-au plecat şi ei înaintea lui.

Esau a întrebat:

– Ce ai de gând să faci cu toată tabăra aceea pe care am întâlnit-o?

– Să găsesc bunăvoinţă la stăpânul meu, a răspuns Iacov.

– Eu am destul, frate, i-a spus Esau; păstrează ce ai pentru tine.

10 Dar Iacov i-a răspuns:

– Nu, te rog! Dacă am găsit bunăvoinţă la tine, primeşte darul meu, căci, cu adevărat, atunci când ţi-am văzut faţa, parcă aş fi văzut faţa lui Dumnezeu, iar tu ai fost binevoitor cu mine. 11 Te rog, primeşte binecuvântarea mea, care ţi-a fost adusă, pentru că Dumnezeu a fost bun cu mine şi am de toate. Astfel, Iacov a insistat, iar Esau a primit.

12 Apoi Esau a zis:

– Hai să pornim şi să ne continuăm călătoria; eu voi merge înaintea ta.

13 Însă Iacov i-a răspuns:

– Stăpânul meu ştie că pruncii sunt plăpânzi şi că trebuie să am grijă de oile şi vitele care alăptează; dacă sunt silite la drum o singură zi, toate vor muri. 14 Să meargă stăpânul meu înaintea slujitorului său, iar eu voi veni încet, la pas cu turma care este înaintea mea şi cu copiii, până voi ajunge la stăpânul meu, în Seir.

15 Esau i-a zis:

– Atunci, dă-mi voie să las câţiva dintre oamenii mei cu tine.

– Pentru ce asta? a răspuns Iacov. Mi-ajunge să găsesc bunăvoinţă la stăpânul meu.

16 În aceeaşi zi, Esau s-a întors în Seir. 17 Însă Iacov a călătorit spre Sucot unde şi-a zidit o casă şi a făcut adăposturi pentru turmele sale; de aceea acel loc se numeşte Sucot[a].

18 Întorcându-se din Padan-Aram, Iacov a ajuns în siguranţă în cetatea Şehem[b], care se află în Canaan, şi şi-a aşezat tabăra în faţa cetăţii. 19 Cu o sută de chesita[c], el a cumpărat de la fiii lui Hamor, tatăl lui Şehem, partea de teren pe care şi-a întins cortul. 20 Acolo a ridicat un altar şi l-a numit El-Elohe-Israel[d].

Notas al pie

  1. Geneza 33:17 Sukot înseamnă Adăposturi
  2. Geneza 33:18 Sau: a ajuns la Şalem (sau: Salem), o cetate a lui Şehem
  3. Geneza 33:19 Unitate de măsură arhaică cu origine şi greutate necunoscută
  4. Geneza 33:20 El-Elohe-Israel înseamnă Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel sau El, Dumnezeul lui Israel