Amplified Bible

Genesis 29

Jacob Meets Rachel

1Then Jacob [a]went on his way and came to the land of the people of the East [near Haran]. As he looked, he saw a well in the field, and three flocks of sheep lying there [resting] beside it because the flocks were watered from that well. Now the stone on the mouth of the well [that covered and protected it] was large, and when all the flocks were gathered there, the shepherds would roll the stone from the mouth of the well, water the sheep, and [afterward] replace the stone on the mouth of the well.

Jacob said to them, “My brothers, where are you from?” And they said, “We are from Haran.” So he said to them, “Do you know Laban the grandson of Nahor [Abraham’s brother]?” And they replied, “We know him.” And he asked them, “[b]Is it well with him?” And they said, “He is doing well; look, here comes his daughter Rachel with the sheep!” Jacob said, “Look, the sun is still high [overhead]; it is a long time before the flocks need to be gathered [in their folds for the night]. Water the sheep, and go, and return them to their pasture.” But they said, “We cannot [leave] until all the flocks are gathered together, and the shepherds roll the stone from the mouth of the well; then we will water the sheep.”

While he was still speaking with them, Rachel came with her father’s sheep, for she was a shepherdess. 10 When Jacob saw [his cousin] Rachel, the daughter of Laban, his mother’s brother, and Laban’s sheep, he came up and rolled the stone away from the mouth of the well and watered the flock of Laban, his uncle. 11 Then Jacob kissed Rachel [in greeting], and he raised his voice and wept. 12 Jacob told Rachel he was her father’s relative, Rebekah’s son; and she ran and told her father.

13 When Laban heard of the arrival of Jacob, his sister’s son, he ran to meet him, and embraced and kissed him and brought him to his house. Then he told Laban all these things. 14 Then Laban said to him, “You are my bone and my flesh.” And Jacob stayed with him a month.

15 Then Laban said to Jacob, “Just because you are my relative, should you work for me for nothing? Tell me, what should your wages be?” 16 Now Laban had two daughters; the name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel. 17 Leah’s eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and appearance. 18 Jacob loved Rachel, so he said, “I will serve you [as a hired workman] for seven years [in return] for [the privilege of marrying] Rachel your younger daughter.” 19 Laban said, “It is better that I give her [in marriage] to you than give her to another man. Stay and work with me.” 20 So Jacob served [Laban] for seven years for [the right to marry] Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her.

Laban’s Treachery

21 Finally, Jacob said to Laban, “Give me my wife, for my time [of service] is completed, so that I may take her to me [as my wife].” 22 So Laban gathered together all the men of the place and prepared a [wedding] [c]feast [with wine]. 23 But in the evening he took Leah his daughter and brought her to Jacob, and Jacob [d]went in to [consummate the marriage with] her. 24 Laban also gave Zilpah his maid to his daughter Leah as a maid. 25 But in the morning [when Jacob awoke], it was Leah [who was with him]! And he said to Laban, “What is this that you have done to me? Did I not work for you [for seven years] for Rachel? Why have you deceived and betrayed me [like this]?” 26 But Laban only said, “It is not [e]the tradition here to give the younger [daughter in marriage] before the older. 27 Finish the week [of the wedding feast] for Leah; then we will give you Rachel also, and in return you shall work for me for seven more years.” 28 So Jacob complied and fulfilled Leah’s week [of celebration]; then Laban gave him his daughter Rachel as his [second] wife. 29 Laban also gave Bilhah his maid to his daughter Rachel as a maid. 30 So Jacob consummated his marriage and lived with Rachel [as his wife], and he loved Rachel more than Leah, and he served with Laban for another seven years.

31 Now when the Lord saw that Leah was unloved, He [f]made her able to bear children, but Rachel was barren. 32 Leah conceived and gave birth to a son and named him Reuben (See, a son!), for she said, “Because the Lord has seen my humiliation and suffering; now my husband will love me [since I have given him a son].” 33 Then she conceived again and gave birth to a son and said, “Because the Lord heard that I am unloved, He has given me this son also.” So she named him Simeon (God hears). 34 She conceived again and gave birth to a son and said, “Now this time my husband will become attached to me [as a companion], for I have given him three sons.” Therefore he was named [g]Levi. 35 Again she conceived and gave birth to a [fourth] son, and she said, “Now I will praise the Lord.” So she named him [h]Judah; then [for a time] she stopped bearing [children].

Notas al pie

 1. Genesis 29:1 Lit raised his feet.
 2. Genesis 29:6 Lit Is peace (Heb shalom) to him?
 3. Genesis 29:22 The wedding feast was usually a lavish event lasting seven days. A wide variety of food was served along with wine, which was sometimes fortified with spices.
 4. Genesis 29:23 Laban must have made sure that Jacob was thoroughly intoxicated before he attempted to switch the daughters.
 5. Genesis 29:26 Lit done this way in.
 6. Genesis 29:31 Lit opened her womb.
 7. Genesis 29:34 The exact meaning is uncertain, perhaps companion or attached or joined.
 8. Genesis 29:35 Possibly an abbreviation of “Praise YHWH.”

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 29

Iacov şi Rahela

1Apoi Iacov şi-a continuat călătoria şi a ajuns în ţara popoarelor din răsărit. A văzut o fântână pe câmp şi trei turme de oi stând lângă ea, pentru că din acea fântână erau adăpate turmele; piatra de pe gura fântânii era mare. Atunci când toate turmele erau adunate acolo, păstorii dădeau la o parte piatra de la gura fântânii şi adăpau oile; apoi puneau piatra înapoi, la locul ei, pe gura fântânii. Iacov i-a întrebat pe păstori:

– Fraţilor, de unde sunteţi?

– Din Haran, au răspuns ei.

– Îl cunoaşteţi pe Laban, nepotul lui Nahor? i-a întrebat Iacov.

– Îl cunoaştem.

El i-a mai întrebat:

– Este sănătos?

– Este sănătos, au răspuns ei; uite, Rahela, fiica lui, vine cu oile.

Atunci Iacov a zis:

– Este încă devreme; nu este timpul să fie adunate turmele. Adăpaţi oile, apoi duceţi-vă şi paşteţi-le din nou.

– Nu putem, au răspuns ei, până când nu se adună toate turmele ca astfel piatra să se dea la o parte de pe gura fântânii; abia după aceea adăpăm oile.

În timp ce vorbea cu ei, a sosit Rahela cu oile tatălui ei, pentru că ea le păstorea. 10 Când a văzut-o pe Rahela, fiica lui Laban, fratele mamei sale, şi oile lui Laban, Iacov s-a apropiat de fântână, a dat la o parte piatra de pe gura fântânii şi a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. 11 El a sărutat-o pe Rahela şi a plâns în hohote. 12 Iacov i-a spus Rahelei că el este rudă cu tatăl ei, deoarece este fiul Rebecăi; ea a alergat şi i-a spus tatălui ei despre aceasta.

13 Când a auzit veştile despre Iacov, fiul surorii sale, Laban a alergat să-l întâmpine. L-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a dus în casa sa. Iacov i-a spus lui Laban toate aceste lucruri. 14 Apoi Laban i-a zis: „Cu siguranţă, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea!“ Şi Iacov a locuit timp de o lună în casa lui Laban.

Căsătoria lui Iacov cu fiicele lui Laban

15 După aceea, Laban i-a zis lui Iacov:

– Să-mi slujeşti degeaba doar pentru că eşti rudă cu mine? Spune-mi: care să-ţi fie plata?

16 Laban avea două fete; pe cea mai mare o chema Lea, iar pe cea mai mică, Rahela. 17 Ochii Leei erau delicaţi[a], însă Rahela era întru totul atrăgătoare şi frumoasă. 18 Iacov o iubea pe Rahela, aşa că i-a răspuns lui Laban:

– Îţi voi sluji şapte ani pentru fiica ta cea mică, Rahela.

19 – Mai bine să ţi-o dau ţie, decât să i-o dau unui alt bărbat, a spus Laban; rămâi la mine.

20 Astfel, Iacov i-a slujit lui Laban şapte ani pentru Rahela, dar aceşti ani i s-au părut ca şi cum ar fi fost doar câteva zile, datorită dragostei sale pentru ea. 21 La sfârşitul celor şapte ani, Iacov i-a zis lui Laban: „Dă-mi soţia, pentru că s-a împlinit vremea să intru la ea.“ 22 Laban i-a adunat pe toţi oamenii din acel loc şi le-a dat un ospăţ. 23 Seara, a luat-o pe fiica sa Lea şi a adus-o la Iacov, iar el a intrat la ea. 24 Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Lea, pe Zilpa. 25 A doua zi, dimineaţa, Iacov a descoperit că era Lea. Atunci l-a întrebat pe Laban:

– Ce mi-ai făcut? Nu pentru Rahela ţi-am slujit? Atunci de ce m-ai înşelat?

26 Laban i-a răspuns:

– Aici, la noi, nu se obişnuieşte să se dea în căsătorie fata mai mică înaintea celei mai mari. 27 Împlineşte săptămâna nupţială cu aceasta; apoi ţi-o vom da şi pe cealaltă pentru încă şapte ani de slujire.

28 Iacov a făcut astfel şi a împlinit săptămâna cu Lea; apoi Laban i-a dat-o de soţie pe fiica sa Rahela. 29 Laban i-a dat-o ca sclavă fiicei sale Rahela, pe Bilha. 30 Iacov a intrat la Rahela şi a iubit-o mai mult decât pe Lea. Apoi i-a slujit lui Laban încă şapte ani.

Copiii lui Iacov

31 Când Domnul a văzut că Lea nu era iubită, i-a deschis pântecele, pe când Rahela a rămas stearpă. 32 Lea a rămas însărcinată şi a născut un fiu căruia i-a pus numele Ruben[b], deoarece a zis: „Domnul a văzut suferinţa mea; acum, cu siguranţă, soţul meu mă va iubi.“ 33 Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu şi a zis: „Pentru că Domnul a auzit că nu sunt iubită, mi l-a dat şi pe acesta!“ De aceea i-a pus numele Simeon[c]. 34 Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta soţul meu se va ataşa de mine, pentru că i-am născut trei fii.“ De aceea i-a pus numele Levi[d]. 35 Ea a rămas din nou însărcinată, a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta Îl voi lăuda pe Domnul!“ De aceea i-a pus numele Iuda[e]. Apoi a încetat să mai aibă copii.

Notas al pie

 1. Geneza 29:17 Sensul termenului ebraic este nesigur
 2. Geneza 29:32 Ruben înseamnă: Priviţi! Un fiu!; în ebraică sună asemănător cu expresia: El a văzut suferinţa mea
 3. Geneza 29:33 Simeon înseamnă, probabil, Cel Care aude
 4. Geneza 29:34 Levi este derivat din verbul a se alipi
 5. Geneza 29:35 Iuda este posibil să fie derivat din verbul a lăuda