Amplified Bible

Genesis 23

Death and Burial of Sarah

1Sarah lived a hundred and twenty-seven years; this was the length of the life of Sarah. Sarah died in Kiriath-arba [a](that is, Hebron) in the land of Canaan, and Abraham went to mourn for Sarah and to weep for her. Then Abraham stood up before his dead [wife’s body], and spoke to the [b]sons of Heth (Hittites), saying, “I am a stranger and a sojourner (resident alien) among you; give (sell) me property for a burial place among you so that I may bury my dead [in the proper manner].” The Hittites replied to Abraham, “Listen to us, my lord; you are a prince of God [a mighty prince] among us; bury your dead in the choicest of our graves; none of us will refuse you his grave or hinder you from burying your dead [wife].” So Abraham stood up and bowed to the people of the land, the Hittites. And Abraham said to them, “If you are willing to grant my dead a [proper] burial, listen to me, and plead with Ephron the son of Zohar for me, so that he may give (sell) me the cave of Machpelah which he owns—it is at the end of his field; let him give it to me here in your presence for the full price as a burial site [which I may keep forever among you].” 10 Now Ephron was present there among the sons of Heth; so within the hearing of all the sons of Heth and all who were entering the gate of his city, Ephron the Hittite answered Abraham, saying, 11 “No, my lord, hear me; I [c]give you the [entire] field, and I also give you the cave that is in it. In the presence of the men of my people I give (sell) it to you; bury your dead [there].” 12 Then Abraham bowed down before the people of the land. 13 He said to Ephron in the presence of the people of the land, “If you will only please listen to me and accept my offer. I will give you the price of the field; accept it from me and I will bury my dead there.” 14 Ephron replied to Abraham, 15 “My lord, listen to me. The land [you seek] is worth four hundred shekels of silver; what is that between you and me? So bury your dead.” 16 So Abraham listened to Ephron [and agreed to his terms]; and he weighed out for Ephron the [amount of] silver which he had named in the hearing of the Hittites: four hundred shekels of silver, according to the weights current among the merchants.

17 So the field of Ephron in Machpelah, which was to the east of Mamre (Hebron)—the field and the cave which was in it, and all the trees that were in the field and in all its borders around it—were deeded over [legally] 18 to Abraham as his possession in the presence of the Hittites, before all who were entering at the gate of his city. 19 After this, Abraham buried Sarah his wife in the cave of the field of [d]Machpelah to the east of Mamre (that is, Hebron) in the land of Canaan. 20 The field and the cave in it were deeded over to Abraham by the Hittites as a [permanent] possession and burial place.

Notas al pie

  1. Genesis 23:2 This comment indicates that the text was written at a very early date, before Israel entered the promised land, because afterward Hebron was well known. Not only was it conspicuous in Joshua’s and Caleb’s day, but it became a “city of refuge.” Besides all this, David was king in Hebron for seven years.
  2. Genesis 23:3 The Hittites, along with the Egyptians and the Assyrians, were among the great powers in the ancient Middle East. They were famous for their fine horses, many of which were acquired by Solomon through trade. They also discovered and held secret the process of smelting iron when iron was treasured almost as much as gold. These Hittites were of Indo-European origin. The relationship, if any, between these Anatolian Hittites and the descendants of Canaan’s son, Heth, is unclear.
  3. Genesis 23:11 This was not an offer to give the land to Abraham as a gift, but part of the negotiating process of the time.
  4. Genesis 23:19 Here were buried Abraham and Sarah, Isaac and Rebekah, and Jacob and Leah (Gen 49:31; 50:13).

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 23

Moartea şi îngroparea Sarei

1Sara a trăit o sută douăzeci şi şapte de ani; aceasta a fost durata vieţii ei. Ea a murit la Chiriat-Arba, adică Hebron, în Canaan, iar Avraam s-a dus s-o jelească şi să plângă după ea. Apoi Avraam s-a ridicat de lângă moarta sa şi le-a spus hitiţilor:

– Eu sunt doar un străin şi un peregrin printre voi: vindeţi-mi în mijlocul vostru un teren pentru înmormântare, pentru ca să-mi îngrop moarta dinaintea mea.

Hitiţii i-au răspuns lui Avraam:

– Ascultă-ne, domnul nostru! Tu eşti un prinţ puternic printre noi. Îngroapă-ţi moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre; nici unul dintre noi nu te va opri să-ţi îngropi moarta în mormântul lui.

Avraam s-a ridicat şi s-a prosternat înaintea hitiţilor, poporul ţării. El le-a zis:

– Dacă vreţi să-mi îngrop moarta dinaintea mea, atunci ascultaţi-mă şi rugaţi-l pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar, să-mi vândă peştera Mahpela, care este a lui şi care se află la marginea ogorului său. Să mi-o vândă la un preţ întreg, ca teren pentru înmormântare printre voi.

10 Fiind printre ceilalţi hitiţi, Efron i-a răspuns lui Avraam în auzul tuturor hitiţilor care veniseră la poarta cetăţii sale:

11 – Nu, domnul meu, ascultă-mă! Îţi dau ogorul şi-ţi dau şi peştera care este în el; ţi-o dau în prezenţa oamenilor din poporul meu. Îngroapă-ţi moarta.

12 Atunci Avraam s-a prosternat înaintea poporului ţării 13 şi i-a zis lui Efron în auzul poporului:

– Ascultă-mă, te rog! Îţi voi plăti preţul pentru ogor; primeşte-l de la mine, pentru ca să-mi îngrop moarta acolo.

14 Efron i-a răspuns lui Avraam:

15 – Domnul meu, ascultă-mă: o bucată de pământ de patru sute de şecheli de argint[a], ce este aceasta între mine şi tine? Îngroapă-ţi moarta.

16 Avraam a fost de acord cu Efron şi i-a cântărit preţul pe care acesta l-a menţionat în auzul hitiţilor: patru sute de şecheli de argint, potrivit tarifelor comercianţilor.

17 Astfel, ogorul lui Efron din Mahpela, care se afla la răsărit de Mamre (adică ogorul, peştera care se afla în el, precum şi toţi copacii care erau pe acel teren) a trecut 18 în proprietatea lui Avraam prin cumpărare în prezenţa tuturor hitiţilor care veniseră la poarta cetăţii sale. 19 După aceea, Avraam a îngropat-o pe Sara, soţia sa, în peştera de pe ogorul din Mahpela, care se afla la răsărit de Mamre, adică Hebron, în ţara Canaan. 20 Astfel, ogorul şi peştera care se afla în el au trecut de la hitiţi în proprietatea lui Avraam, ca teren pentru înmormântare.

Notas al pie

  1. Geneza 23:15 Aproximativ 4,8 kg, un preţ foarte mare; şi în v.16