Amplified Bible

Genesis 17

Abraham and the Covenant of Circumcision

1When Abram was ninety-nine years old, the [a]Lord appeared to him and said,

“I am [b]God Almighty;
Walk [habitually] before Me [with integrity, knowing that you are always in My presence], and be blameless and complete [in obedience to Me].

“I will establish My covenant (everlasting promise) between Me and you,
And I will multiply you exceedingly [through your descendants].”

Then Abram fell on his face [in worship], and God spoke with him, saying,


“As for Me, behold, My covenant is with you,
And [as a result] you shall be the father of many nations.

“No longer shall your name be Abram (exalted father),
But your name shall be Abraham (father of a multitude);
For I will make you the father of many nations.

I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you, and [c]kings will come from you. I will establish My covenant between Me and you and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be God to you and to your descendants after you. I will give to you and to your descendants after you the land in which you are a stranger [moving from place to place], all the land of Canaan, as an everlasting possession [of property]; and I will be their God.”

Further, God said to Abraham, “As for you [your part of the agreement], you shall keep and faithfully obey [the terms of] My covenant, you and your descendants after you throughout their generations. 10 This is [the sign of] My covenant, which you shall keep and faithfully obey, between Me and you and your descendants after you: Every male among you shall be circumcised. 11 And you shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be the sign (symbol, memorial) of the covenant between Me and you. 12 Every male among you who is eight days old shall be circumcised throughout your generations, [including] a servant whether born in the house or one who is purchased with [your] money from any foreigner, who is not of your descendants. 13 A servant who is born in your house or one who is purchased with your money must be circumcised; and [the sign of] My covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. 14 And the male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that person shall be cut off from his people; he has broken My covenant.”

15 Then God said to Abraham, “As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai (my princess), but her name will be Sarah ([d]Princess). 16 I will bless her, and indeed I will also give you a son by her. Yes, I will bless her, and she shall be a mother of nations; kings of peoples will come from her.” 17 Then Abraham fell on his face and laughed, and said in his heart, “Shall a child be born to a man who is a hundred years old? And shall Sarah, who is ninety years old, bear a child?” 18 And Abraham said to God, “Oh, that Ishmael [my firstborn] might live before You!” 19 But God said, “No, Sarah your wife shall bear you a son indeed, and you shall name him Isaac (laughter); and I will establish My covenant with him for an everlasting covenant and with his descendants after him. 20 As for Ishmael, I have heard and listened to you; behold, I will bless him, and will make him fruitful and will greatly multiply him [through his descendants]. He will be the father of twelve princes (chieftains, sheiks), and I will make him a great nation. 21 But My covenant [My promise, My solemn pledge], I will establish with Isaac, whom Sarah will bear to you at this time next year.” 22 And God finished speaking with him and went up from Abraham.

23 Then Abraham took Ishmael his son, and all the servants who were born in his house and all who were purchased with his money, every male among the men of Abraham’s household, and circumcised the flesh of their foreskin the very same day, as God had said to him. 24 So Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised. 25 And Ishmael his son was thirteen years old when he was circumcised. 26 On the very same day Abraham was circumcised, as well as Ishmael his son. 27 All the men [servants] of his household, both those born in the house and those purchased with money from a foreigner, were circumcised along with him [as the sign of God’s covenant with Abraham].

Notas al pie

 1. Genesis 17:1 Heb YHWH (Yahweh).
 2. Genesis 17:1 Heb El Shaddai; God is the All-Sufficient One; He gives life; He nurtures; He pours out His blessings.
 3. Genesis 17:6 This prophecy and promise has been literally fulfilled countless times—for example, by all of the kings of Israel and Judah.
 4. Genesis 17:15 The difference in the names can perhaps be seen in a comment made by the rabbis: “At first she became a princess to her own people, but later she became a princess to the entire world” (as quoted from the Talmud).

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 17

Semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam: circumcizia

1Când Avram avea nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat acestuia şi i-a zis:

– Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic[a]. Umblă înaintea Mea şi fii fără pată, iar Eu voi face un legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte mult.“ Atunci Avram I s-a închinat până la pământ, iar Dumnezeu i-a zis: „În ce Mă priveşte pe Mine, acesta este legământul Meu cu tine: tu vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam[b], pentru că te-am făcut tatăl multor neamuri. Te voi face foarte roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieşi din tine. Voi încheia un legământ veşnic cu tine şi cu urmaşii[c] tăi după tine, pentru toate generaţiile care vor urma, pentru a fi Dumnezeul tău şi al urmaşilor tăi după tine. Eu îţi voi da, ţie şi seminţei tale[d] după tine, ţara în care locuieşti acum ca străin, toată ţara Canaan, ca pe o proprietate veşnică; iar Eu voi fi Dumnezeul lor.“

Dumnezeu i-a mai zis lui Avraam:

– În ce te priveşte pe tine, să păzeşti legământul Meu, tu şi urmaşii tăi după tine, în toate generaţiile care vor urma. 10 Acesta este legământul Meu cu tine şi cu urmaşii tăi după tine, legământ pe care trebuie să-l respecţi: fiecare bărbat dintre voi să fie circumcis. 11 Să vă circumcideţi în carnea prepuţului vostru; acesta va fi un semn al legământului Meu cu voi. 12 În toate generaţiile care vor urma, fiecare băiat trebuie să fie circumcis când va avea opt zile, fie că este născut în gospodăria ta, fie că l-ai cumpărat cu argint de la vreun străin, şi nu este dintre urmaşii tăi. 13 Trebuie să fie circumcişi atât cel născut în gospodăria ta, cât şi cel cumpărat cu argintul tău. Legământul Meu în carnea voastră va fi un legământ veşnic. 14 Orice băiat necircumcis, adică cel care nu este circumcis în carnea prepuţului său, să fie nimicit din poporul său; el a rupt legământul Meu.“

15 De asemenea, Dumnezeu i-a zis lui Avraam:

– În ce o priveşte pe Sarai, soţia ta, să nu o mai chemi Sarai, căci de acum numele ei va fi Sara[e]. 16 Eu o voi binecuvânta şi îţi voi da un fiu prin ea. O voi binecuvânta, astfel încât ea va deveni mama unor neamuri; chiar regi ai popoarelor vor ieşi din ea.“

17 Atunci Avraam I s-a închinat până la pământ, a râs şi şi-a zis în sine: „I se poate naşte copil unui om de o sută de ani? Poate Sara, care este de nouăzeci de ani, să aibă un copil?“ 18 Apoi I-a zis lui Dumnezeu:

– Aş vrea ca Ismael să trăiască înaintea Ta!

19 Dar Dumnezeu i-a răspuns:

– Cu siguranţă Sara îţi va naşte un fiu căruia să-i pui numele Isaac[f]. Eu voi încheia un legământ veşnic cu el şi cu sămânţa[g] lui după el. 20 În ceea ce-l priveşte pe Ismael, te-am auzit: îl voi binecuvânta şi îl voi face roditor şi foarte numeros. El va fi tatăl a doisprezece prinţi, iar Eu îl voi face un neam mare. 21 Totuşi legământul Meu îl voi încheia cu Isaac, cel pe care Sara îl va naşte la anul, pe vremea aceasta.

22 Când a terminat de vorbit cu Avraam, Dumnezeu S-a înălţat de la el. 23 Chiar în ziua aceea, Avraam i-a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei născuţi în gospodăria sa şi pe toţi cei cumpăraţi cu argintul său, pe toţi bărbaţii din gospodăria sa, şi i-a circumcis în carnea prepuţurilor lor, aşa cum i-a poruncit Dumnezeu. 24 Avraam avea nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis în carnea prepuţului său, 25 iar fiul său Ismael avea treisprezece ani. 26 Avraam şi fiul său au fost circumcişi chiar în ziua aceea. 27 Au fost circumcişi împreună cu el şi toţi bărbaţii din gospodăria sa, atât cei născuţi în gospodărie, cât şi cei cumpăraţi cu argint de la străini.

Notas al pie

 1. Geneza 17:1 Ebr.: El-Şadai
 2. Geneza 17:5 Avram poate însemna Tată înălţat sau Tata este înălţat; Avraam sună asemănător cu expresia ebraică pentru tatăl unei mulţimi
 3. Geneza 17:7 Vezi nota de la 12:7; şi în vs. 12, 19
 4. Geneza 17:8 Vezi nota de la 12:7
 5. Geneza 17:15 Atât Sara, cât şi Sarai, înseamnă Prinţesă. Schimbarea numelui Sarei funcţionează probabil ca un semn referitor la rolul pe care Dumnezeu i l-a oferit în planul Său (vezi v. 16)
 6. Geneza 17:19 Isaac înseamnă el râde
 7. Geneza 17:19 Vezi nota de la 12:7