Amplified Bible

Genesis 13

Abram and Lot

1So Abram went up out of Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot [his nephew] with him, into the Negev (the South country of Judah).

Now Abram was extremely rich in livestock and in silver and in gold. He journeyed on from the Negev as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, where he had first built an altar; and there Abram called on the name of the Lord [in prayer]. But Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents. Now the land was not able to support them [that is, sustain all their grazing and water needs] while they lived near one another, for their possessions were too great for them to stay together. And there was strife and quarreling between the herdsmen of Abram’s cattle and the herdsmen of Lot’s cattle. Now the Canaanite and the Perizzite were living in the land at that same time [making grazing of the livestock difficult].

So Abram said to Lot, “Please let there be no strife and disagreement between you and me, nor between your herdsmen and my herdsmen, because we are relatives. Is not the entire land before you? Please separate [yourself] from me. If you take the left, then I will go to the right; or if you choose the right, then I will go to the left.” 10 So Lot looked and saw that the valley of the Jordan was well watered everywhere—this was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah; [it was all] like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go to Zoar [at the south end of the Dead Sea]. 11 Then Lot chose for himself all the valley of the Jordan, and he traveled east. So they separated from each other. 12 Abram settled in the land of Canaan, and Lot settled in the cities of the valley and camped as far as Sodom and lived there. 13 But the men of Sodom were extremely wicked and sinful against the Lord [unashamed in their open sin before Him].

14 The Lord said to Abram, after Lot had left him, “Now lift up your eyes and look from the place where you are standing, northward and southward and eastward and westward; 15 for all the land which you see I will give to you and to your descendants forever. 16 I will make your descendants [as numerous] as the dust of the earth, so that if a man could count the [grains of] dust of the earth, then your descendants could also be counted. 17 Arise, walk (make a thorough reconnaissance) around in the land, through its length and its width, for I will give it to you.” 18 Then Abram broke camp and moved his tent, and came and settled by the [grove of the great] terebinths (oak trees) of Mamre [the Amorite], which are in Hebron, and there he built an altar to [honor] the Lord.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 13

Despărţirea lui Avram de Lot

1Avram a urcat din Egipt în Neghev[a] împreună cu soţia lui şi cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el. Avram era foarte bogat în turme, în argint şi în aur. Din Neghev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care şi-a întins cortul la început, între Betel şi Ai, loc în care el făcuse un altar mai înainte. Acolo Avram a chemat Numele Domnului. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea şi el turme de oi, cirezi de boi şi corturi. Dar teritoriul locuit nu-i mai încăpea; aveau atât de multe bunuri, încât nu mai puteau locui împreună. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram şi păstorii turmelor lui Lot. În vremea aceea canaaniţii şi periziţii locuiau în Canaan. Atunci Avram i-a zis lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, nici între păstorii mei şi păstorii tăi, căci suntem rude. Nu este oare toată ţara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta, iar dacă tu o iei la dreapta, eu o voi lua la stânga.“ 10 Lot şi-a ridicat privirea şi a văzut că toată Câmpia Iordanului până la Ţoar era bine udată, ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului; aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma şi Gomora. 11 Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului şi a pornit spre răsărit. Aşa s-au despărţit unul de celălalt. 12 Avram a locuit în Canaan, în timp ce Lot a locuit între cetăţile din câmpie, unde şi-a aşezat cortul aproape de Sodoma. 13 Oamenii din Sodoma erau răi, păcătuind peste măsură împotriva Domnului.

14 Domnul i-a spus lui Avram după ce Lot s-a despărţit de el: „Ridică-ţi privirea din locul în care eşti şi uită-te spre nord şi spre sud, spre răsărit şi spre apus, 15 pentru că toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi seminţei tale[b] pentru totdeauna. 16 Îi voi face pe urmaşii tăi ca pulberea pământului, astfel încât, dacă cineva poate număra pulberea pământului, şi urmaşii tăi vor putea fi număraţi. 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat, pentru că ţie ţi-o voi da.“ 18 Astfel, Avram şi-a mutat cortul şi a venit să se aşeze lângă stejarii lui Mamre, în Hebron, unde a zidit un altar Domnului.

Notas al pie

  1. Geneza 13:1 Vezi nota de la 12:9; şi în v. 3
  2. Geneza 13:15 Vezi nota de la 12:7; şi în v. 16