Amplified Bible

Genesis 12

Abram Journeys to Egypt

1Now [in Haran] the Lord had said to Abram,

“Go away from your country,
And from your relatives
And from your father’s house,
To the land which I will show you;

And [a]I will make you a great nation,
And I will bless you [abundantly],
And make your name great (exalted, distinguished);
And you shall be a blessing [a source of great good to others];

And I will bless (do good for, benefit) those who bless you,
And I will curse [that is, subject to My wrath and judgment] the one who curses (despises, dishonors, has contempt for) you.
And in you all the families (nations) of the earth will be blessed.”

So Abram departed [in faithful obedience] as the Lord had directed him; and Lot [his nephew] left with him. Abram was seventy-five years old when he left Haran. Abram took Sarai his wife and Lot his nephew, and all their possessions which they had acquired, and the people (servants) which they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abram passed through the land as far as the site of Shechem, to the [great] terebinth (oak) tree of Moreh. Now the [b]Canaanites were in the land at that time. Then the Lord appeared to Abram and said, “I will give this land to your descendants.” So Abram built an altar there to [honor] the Lord who had appeared to him. Then he moved on from there to the mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, with Bethel on the west and Ai on the east; and there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord [in worship through prayer, praise, and thanksgiving]. Then Abram journeyed on, continuing toward the Negev (the South country of Judah).

10 Now there was a famine in the land; and Abram went down into Egypt to live temporarily, for the famine in the land was oppressive and severe. 11 And when he was about to enter Egypt, he said to Sarai his wife, “Listen: I know that you are [c]a beautiful woman; 12 so when the Egyptians see you, they will say, ‘This is his wife’; and they will kill me [to acquire you], but they will let you live. 13 Please tell them that you are [d]my sister so that things will go well for me for your sake, and my life will be spared because of you.” 14 And when Abram entered Egypt, the Egyptians saw that Sarai was very beautiful. 15 Pharaoh’s princes (officials) also saw her and praised her to Pharaoh; and the woman was taken [for the purpose of marriage] into Pharaoh’s house (harem). 16 Therefore Pharaoh treated Abram well for her sake; he acquired sheep, oxen, male and female donkeys, male and female servants, and camels.

17 But the Lord punished Pharaoh and his household with severe plagues because of Sarai, Abram’s wife. 18 Then Pharaoh called Abram and said, “What is this that you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? 19 Why did you say, ‘She is my sister,’ so that I took her as my wife? Now then, here is your wife; take her and go!” 20 So Pharaoh commanded his men concerning him; and they escorted him on his way, with his wife and all that he had.

Notas al pie

  1. Genesis 12:2 These verses (2, 3) give the basic outline of God’s covenant with Abraham.
  2. Genesis 12:6 I.e. the descendants of Ham’s son who was cursed by Noah.
  3. Genesis 12:11 Sarai was about sixty-five years old at this time.
  4. Genesis 12:13 Sarai was Abraham’s half sister. They had the same father, but different mothers (Gen 20:12).

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 12

Gud udvælger Abram

1Herren havde sagt[a] til Abram: „Forlad dit land, dine slægtninge og din fars hjem, og tag af sted til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil velsigne dig og gøre dig til stamfar for et mægtigt folk. Jeg vil gøre dig kendt vidt omkring, og du skal blive til velsignelse for mange. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig. Og gennem dig vil alle jordens folkeslag blive velsignet.”

Abram rejste nu videre til det land, Herren havde talt om, og Lot fulgte med ham. Abram var 75 år, da han forlod Karan. Han rejste til Kanaʼans land sammen med sin kone Saraj og sin nevø Lot, og han tog alle sine ejendele med og de slaver, han havde erhvervet sig i Karan. De fortsatte ind i landet og kom til Sikem, til Mores egetræ.[b] Området var på det tidspunkt beboet af det kanaʼanæiske folk.

Dér viste Herren sig for Abram og sagde: „Jeg vil give dette land til dine efterkommere.” På det sted byggede Abram et alter for Herren, som havde vist sig for ham. Derpå forlod Abram stedet og rejste sydpå, indtil han kom til bjerglandet med Betel mod vest og Aj mod øst. Der slog han lejr og byggede et alter for at tilbede Herren. Derefter rejste han fra sted til sted i sydlig retning, indtil han bosatte sig i Negev.

Abram og Saraj i Egypten

10 Engang blev der hungersnød i landet, og det var så slemt, at Abram besluttede at rejse ned til Egypten med sin familie for at bo der en tid. 11-13 Da de nærmede sig grænsen til Egypten, sagde Abram til Saraj: „Du er jo en virkelig smuk kvinde. Når nu egypterne ser dig, vil de sige: ‚Det er hans kone. Lad os slå ham ihjel og tage hende.’ Men hvis du så siger, at du er min søster, vil egypterne spare mit liv og behandle mig godt på grund af dig.” 14 Og sådan gik det. Da de kom ind i Egypten, talte alle om Sarajs skønhed. 15 Da embedsmændene ved paladset omtalte hende i rosende ord overfor Farao, blev Saraj hentet til hans harem. 16 Abram blev godt behandlet på grund af Saraj. Farao gav ham får, køer, æsler, kameler og mange slaver, både mænd og kvinder.

17 Men Herren ramte Farao og hans hof med frygtelige plager på grund af Saraj, Abrams kone. 18 Farao sendte da bud efter Abram. „Hvad er det dog, du har gjort imod mig?” råbte han. „Hvorfor fortalte du mig ikke, at hun var din kone? 19 Hvordan kunne du sige, hun var din søster, så jeg tog hende til mit harem? Her er hun! Tag hende og forsvind!” 20 Så blev Abram og hans kone, deres slaver og al deres ejendom eskorteret ud af landet.

Notas al pie

  1. 12,1 Nogle oversættelser siger „Herren sagde”, men på grund af forskellen mellem hebraisk og dansk fortællestil er det misvisende. Det er mere nøjagtigt at sige „Herren havde sagt”. Abram modtog sit kald i Ur (ApG. 7,2), længe før Tera tog til Karan med en del af sin familie. På hebraisk er en fortælling ikke altid kronologisk, så begyndelsen af kap. 12 fandt sted før afslutningen af kap. 11.
  2. 12,6 Sikem var et helligsted, og et højt træ var ofte en vigtig del af et helligsted.