Amplified Bible

Ezra 7

Ezra Journeys from Babylon to Jerusalem

1Now after this, in the reign of Artaxerxes I [son of Ahasuerus (Xerxes)] king of Persia, Ezra the son (descendant) of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah, the son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub, the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth, the son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki, the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest— this Ezra went up from Babylon. He was a scribe skilled in the Law (the five books) of Moses, which the Lord God of Israel had given; and the king granted him everything that he asked, for the hand of the Lord his God was on him. Some of the sons of Israel, with some of the priests and Levites, the singers and gatekeepers, and the temple servants also went up [from Babylon] to Jerusalem in the seventh year of King Artaxerxes.

Ezra came to Jerusalem in the fifth month of the seventh year of the king. For on the first of the first month he started out from Babylon, and on the first of the fifth month he arrived in Jerusalem, because the good hand of his God was on him. 10 For Ezra had set his heart (resolved) to study and interpret the Law of the Lord, and to practice it and teach His statutes and ordinances in Israel.

King’s Decree on Behalf of Ezra

11 Now this is a copy of the decree that King Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe [who was] learned in the words of the commandments of the Lord and of His statutes to Israel: 12 “Artaxerxes, king of kings, to Ezra the priest, the scribe of the Law of the God of heaven, perfect peace (greetings). And now 13 I have issued a decree that all of the people of Israel and their priests and the Levites in my kingdom who are willing to go to Jerusalem, may go with you. 14 For you are sent by the king and his seven advisers to inquire about Judah and Jerusalem in accordance with the Law of your God, which is in your hand, 15 and to bring [with you] the silver and gold which the king and his advisers have freely offered to the God of Israel, whose dwelling is in Jerusalem, 16 and all the silver and gold which you find in the whole province of Babylon, along with the freewill offering of the people and of the priests for the house of their God in Jerusalem. 17 Therefore with this money, you shall diligently buy bulls, rams, and lambs, with their grain offerings and drink offerings, and offer them on the altar of the house of your God which is in Jerusalem. 18 And whatever seems good to you and to your brothers to do with the rest of the silver and the gold, you may do in accordance with the will of your God. 19 As for the utensils which are given to you for the service of the house of your God, deliver [those] in full before the God of Jerusalem. 20 The rest of the things required for the house of your God, which you may have occasion to provide, provide it from the royal treasury.

21 “And I, Artaxerxes the king, issue a decree to all the treasurers in the provinces [a]west of the [Euphrates] River, that whatever Ezra the priest, the scribe of the Law of the God of heaven, may require of you, it shall be done diligently and at once— 22 even up to 100 talents of silver, 100 kors (measures) of wheat, 100 baths of wine, 100 baths of [olive] oil, and salt as needed. 23 Whatever is commanded by the God of heaven, let it be done diligently and with enthusiasm for the house of the God of heaven, so that there will not be wrath against the kingdom of the king and his sons. 24 We also inform you that it is not authorized to impose tax, tribute, or toll on any of the priests, Levites, singers, doorkeepers, temple servants or other servants of this house of God.

25 “You, Ezra, are to appoint magistrates and judges in accordance with the wisdom and instruction of your God which is in your hand, so that they may judge all the people who are in the province west of the [Euphrates] River; appoint those who know the laws of your God; and you may teach anyone who does not know them. 26 Whoever does not observe and practice the law of your God and the law of the king, let judgment be executed upon him strictly and promptly, whether it be for death or banishment or confiscation of property or imprisonment.”

The King’s Kindness

27 Blessed be the Lord, the God of our fathers [said Ezra], who put such a thing as this in the king’s heart, to adorn and glorify the house of the Lord in Jerusalem, 28 and has extended His mercy and lovingkindness to me before the king, his advisers, and all the king’s mighty officials. I was strengthened and encouraged, for the hand of the Lord my God was upon me, and I gathered together outstanding men of Israel to go up with me [to Jerusalem].

Notas al pie

  1. Ezra 7:21 Lit beyond and so throughout.

Bibelen på hverdagsdansk

Ezra 7

Ezra rejser til Jerusalem

1Mange år senere, mens Artaxerxes var konge i Persien, rejste Ezra fra Babylonien til Jerusalem. Han var søn af Seraja, som var søn[a] af Azarja. Azarja var søn af Hilkija, som var søn af Shallum. Shallum var søn af Zadok, som var søn af Ahitub. Ahitub var søn af Amarja, som var søn af Azarja. Azarja var søn af Merajot, som var søn af Zerahja. Zerahja var søn af Uzzi, som var søn af Bukki. Bukki var søn af Abishua, som var søn af Pinehas. Pinehas var søn af Eleazar, som var søn af ypperstepræsten Aron.

Ezra var en religiøs leder blandt judæerne og velbevandret i Toraen, som Moses havde givet israelitterne. Han havde anmodet kongen om at få lov til at vende tilbage til Jerusalem, og han fik bevilget tilladelsen, for Herren, hans Gud, var med ham. 7-9 Mange andre rejste med ham, både præster, levitter, tempelsangere, tempelvagter, tempeltjenere og andre judæere. Beslutningen om at rejse fra Babylonien blev taget den første dag i den første måned i kong Artaxerxesʼ syvende regeringsår, og de ankom til Jerusalem den første dag i den femte måned, for Herren var med dem på rejsen. 10 Ezra havde viet sit liv til at studere og praktisere Toraen og til at undervise Israels folk i dens bud og forskrifter.

Kong Artaxerxesʼ brev til Ezra

11 Ezra havde fået et brev med fra kongen, hvori der stod:

12 Fra Artaxerxes, kongen over alle konger, til præsten Ezra, der kender Himlens Guds lov. Vær hilset!

13 Jeg giver herved mit samtykke til, at alle judæere inden for mit riges grænser—også præsterne og levitterne—kan vende tilbage til Jerusalem sammen med dig, hvis de vil. 14 Efter samråd med mine syv rådgivere udpeger jeg dig til officielt at undersøge forholdene i Juda og Jerusalem med henblik på at opfylde din Guds lov, som du tager med dig i afskrift. 15 Samtidig overdrager vi dig ansvaret for at tage det guld og sølv med, som vi ønsker at give i offergave til Israels Gud, der bor i Jerusalem. 16 Desuden skal du inden afrejsen indsamle tempelgaver i guld og sølv fra alle judæerne og deres præster i Babylonien. 17 Disse penge skal først og fremmest bruges til køb af tyre, væddere, lam, afgrødeofre og drikofre. Sørg for at ofre det alt sammen på alteret i jeres Guds hus efter ankomsten til Jerusalem. 18 Hvad der eventuelt bliver tilovers, kan du og dine landsmænd frit bruge til andre formål, som I mener er væsentlige, og som er i overensstemmelse med jeres Guds vilje. 19 Alle de redskaber af guld og sølv, som du har modtaget til tjenesten i jeres Guds tempel, skal du aflevere for Guds ansigt i Jerusalem. 20 Hvis du kommer til at mangle noget til tjenesten i din Guds hus, kan du henvende dig til det kongelige skatkammer og få, hvad du har behov for.

21 Jeg, kong Artaxerxes, befaler herved samtlige skatmestre i rigets provinser vest for Eufratfloden: I skal give Ezra, der er præst og lærer i Himlens Guds lov, hvad som helst han beder jer om— 22 op til 3,5 tons sølv, 100 sække hvede, 100 ankre vin, 100 ankre[b] olivenolie og salt i ubegrænset mængde. 23 I må sørge for at give ham, hvad som helst Himlens Gud har brug for til sit tempel, så vi ikke risikerer Guds vrede over kongens og hans sønners rige. 24 De, som har med tempeltjenesten at gøre: præster, levitter, tempelsangere, tempelvagter og tempeltjenere, er fritaget for skatter og afgifter.

25 Og du, Ezra, skal ved hjælp af den visdom, din Gud har givet dig, udpege dommere og andre embedsmænd til at styre folkene i området vest for Eufratfloden. Hvis de mangler indsigt i din Guds lov, skal du undervise dem grundigt. 26 Enhver, der nægter at adlyde din Guds lov og kongens lov, skal øjeblikkeligt straffes enten med døden eller med landsforvisning, konfiskation af ejendom eller fængselsstraf.

27 Da jeg, Ezra, havde læst brevet, udbrød jeg: „Lovet være Herren, vores fædres Gud, som lagde et ønske på kongens hjerte om at udsmykke og herliggøre Herrens tempel i Jerusalem, 28 og som gjorde kongen, hans rådgivere og mægtige embedsmænd venligt stemt overfor mig.” Fordi Herren, min Gud, på den måde hjalp mig, fik jeg mod til at overtale nogle af Israels ledende mænd til at rejse til Jerusalem sammen med mig.

Notas al pie

  1. 7,1 Som andre steder kan „søn” betyde „efterkommer”, og ikke alle led i slægten opregnes.
  2. 7,22 Vi har oversat det hebraiske kor, som svarer til ca. 220 liter, med „sæk”, og det hebraiske bat, som svarer til ca. 22 liter, med „anker”.