Amplified Bible

Ezra 5

Temple Work Resumed

1Now when the prophets, Haggai the prophet and Zechariah, the son (grandson) of Iddo, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, whose Spirit was over them, then Zerubbabel the son of Shealtiel [heir to the throne of Judah] and Jeshua the son of Jozadak arose and began to rebuild the house of God in Jerusalem; and the prophets of God [Haggai and Zechariah] were with them, supporting and encouraging them.

At that time Tattenai, the governor of the province [a]on the west side of the [Euphrates] River, and Shethar-bozenai and their colleagues came to them and said, “Who [b]issued you a decree and authorized you to rebuild this temple and to restore this wall (shrine)?” Then, accordingly, we told them the names of the men who were reconstructing this building. But the eye of their God was on the elders of the Jews, so they [Tattenai and the others] did not stop them until a report could come before Darius, and then an answer was returned by letter concerning it.

Adversaries Write to Darius

This is a copy of the letter that Tattenai, governor of the province west of the [Euphrates] River, and Shethar-bozenai and his associates, the officials who were west of the River, sent to Darius the king. They sent a report to him in which it was written: “To Darius the king, all peace. Let it be known to the king that we have gone to the province of Judah, to the house of the great God. It is being built with huge stones, with beams laid in the walls; and this work goes on with diligence and care and is succeeding in their hands. Then we asked those elders, ‘Who issued you a decree to rebuild this temple and to finish this structure?’ 10 We also asked them their names so that we might notify you, and so that we might record the names of the men [c]in charge. 11 They replied, ‘We are servants of the God of heaven and earth, and are rebuilding the temple which was erected many years ago, which a [d]great king of Israel built and finished. 12 But because our fathers provoked the God of heaven to wrath, He handed them over to Nebuchadnezzar king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this temple and exiled the people to Babylon. 13 But in the first year of Cyrus king of Babylon, [the same] King Cyrus issued a decree to rebuild this house of God. 14 Also the gold and silver utensils of the house of God which Nebuchadnezzar had taken from the temple in Jerusalem and had brought into the temple of Babylon, King Cyrus took from the temple of Babylon and had them given to a man whose name was Sheshbazzar, whom he had appointed governor. 15 And Cyrus said to him, “Take these utensils, go and deposit them in the temple in Jerusalem, and let the house of God be rebuilt on its site.” 16 Then that Sheshbazzar came and laid the foundations of the house of God in Jerusalem; and from then until now it has been under construction and is not yet completed.’ 17 So now, if it pleases the king, let a search be conducted in the king’s treasure house [in the royal archives] there in Babylon to see if it is true that a decree was issued by King Cyrus to rebuild this house of God at Jerusalem; and let the king send us his decision concerning this matter.”

Notas al pie

  1. Ezra 5:3 Lit beyond and so throughout.
  2. Ezra 5:3 Seventeen or eighteen years had passed since Cyrus issued his decree.
  3. Ezra 5:10 Lit at their head.
  4. Ezra 5:11 Solomon began the temple in 966 b.c. The work was completed in about seven years (1 Kin 6:1, 38).

Bibelen på hverdagsdansk

Ezra 5

1Dengang var der to profeter i Jerusalem og Juda, nemlig Haggaj og Zakarias, søn af Iddo, som bragte bud til folket fra Israels Gud om at genoptage arbejdet. Zerubbabel og Jeshua fulgte opfordringen og fortsatte med at genopbygge templet, og profeterne støttede dem.

Det varede dog ikke længe før Tattenaj, der på den tid var guvernør for området vest for Eufratfloden, og Shetar-Bozenaj ankom til Jerusalem ledsaget af flere andre embedsmænd. De spurgte: „Hvem har givet jer tilladelse til at opføre et nyt tempel? Og hvad hedder de mænd, som er ansvarlige for arbejdet?” Men Herren beskyttede judæernes ledere, og man blev enige om at forelægge sagen for kong Dareios, så han kunne tage afgørelsen.

Guvernør Tattenaj, Shetar-Bozenaj og de andre embedsmænd sendte derfor følgende brev til kong Dareios:

Fredshilsen til kong Dareios! Vi ønsker at informere kongen om vort besøg i provinsen Juda, hvor man er i fuld gang med at opføre et tempel for Judas store Gud. Man har allerede placeret flere lag kvadersten i templets mure og et lag træ ovenpå. Arbejdet bliver udført med stor omhu og skrider godt fremad. Vi forhørte judæernes ledere om, hvem der havde givet tilladelse til byggeriet, 10 og vi udbad os navnene på de ansvarlige, så vi kunne underrette kongen. 11 På vore spørgsmål svarede lederne: „Vi tjener Himlens og jordens Gud, og vi er i færd med at genopbygge det tempel, som blev opført på dette sted for flere hundrede år siden af en stor konge i Israel. 12 Men senere vakte vore forfædre Guds vrede, og han lod dem blive besejret af kong Nebukadnezar, som ødelagde templet og bortførte folket til Babylonien.”

13 Judæerne insisterer imidlertid på, at kong Kyros, kort efter at han var blevet konge, udsendte en skriftlig erklæring om, at templet skulle genopbygges. 14 De påstår tilmed, at kong Kyros tilbageleverede de guld- og sølvkar, som Nebukadnezar havde taget fra templet i Jerusalem og anbragt i sit tempel i Babylon. De siger, at en lang række værdigenstande blev overgivet til en mand ved navn Sheshbatzar, som kong Kyros havde udpeget til guvernør i Judas land. 15 Kongen skulle have givet Sheshbatzar ordre til at returnere karrene til Jerusalem og genopbygge Guds tempel på dets gamle plads. 16 Derfor påstås det, at Sheshbatzar var den, der kom og lagde fundamentet til templet i Jerusalem. Lige siden da har folket arbejdet på genopbygningen, men det er dog endnu ikke færdigt.

17 Hvis det kan behage kongen, vil vi derfor anmode om, at man gennemsøger det kongelige bibliotek i Babylon for at finde ud af, om kong Kyros overhovedet har udstedt en sådan befaling. Vi vil så afvente kongens afgørelse i denne sag.