Amplified Bible

Ezekiel 44

Gate for the Prince

1Then He brought me back by the way of the outer gate of the sanctuary, which faces the east; and it was shut. Then the Lord said to me, “This [a]gate shall be shut; it shall not be opened, and no one shall enter by it, for the Lord, the God of Israel, has entered by it; therefore it shall be shut. As for the prince, he shall sit in it as prince to eat bread before the Lord; he shall enter by way of the porch (portico) of the gate and shall go out the same way.”

Then He brought me by way of the north gate to the front of the house; I looked, and behold, the glory and brilliance of the Lord filled the house of the Lord, and I fell face downward. The Lord said to me, “Son of man, pay careful attention, see with your eyes and hear with your ears all that I say to you concerning all the statutes of the house of the Lord and all its laws; and pay careful attention to the entering of the house [by people], with all the departures from the sanctuary [of people, those who are allowed to enter the temple and all those who are excluded from the sanctuary]. You shall say to the rebellious ones, to the house of Israel, ‘Thus says the Lord God, “Enough of all your repulsive acts, O house of Israel! In that you brought in foreigners, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, to be in My sanctuary to pollute and profane it—My house—when you offered My bread, the fat, and the blood; and [b]they made My covenant void —this in addition to all your other repulsive acts. And you have not kept charge of My holy things yourselves, but you have chosen foreigners [to please yourselves] and have set them in charge of My sanctuary.”

‘Thus says the Lord God, “No foreigner uncircumcised in heart and flesh, of all the foreigners who are among the sons of Israel, shall enter My sanctuary. 10 But the Levites who went far away from Me when Israel went astray, who went astray from Me after their idols, they shall bear the punishment for their sin and guilt. 11 Yet they shall minister in My sanctuary, having oversight [as guards] at the gates of the temple and ministering in the temple. They shall slaughter the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister to them. 12 Because the priests ministered to them before their idols and became a stumbling block of sin to the house of Israel, therefore I have lifted up My hand and have sworn [an oath] against them,” says the Lord God, “that they shall bear the punishment for their sin and guilt. 13 And they shall not come near to Me to serve as priests to Me, nor come near to any of My holy things, to the things that are most holy; but they shall bear their shame and their disgrace and [the consequences of] their repulsive acts which they have committed. 14 Yet I will appoint them as caretakers of the temple, for all its service and for all that shall be done in it.

Ordinances for the Levites

15 “But the Levitical priests, the sons of Zadok, who performed the duty of My sanctuary when the children (descendants) of Israel went astray from Me, shall come near to Me to minister to Me; and they shall stand before Me to offer to Me the fat and the blood,” declares the Lord God. 16 “They shall enter into My sanctuary; and they shall come near to My table to minister to Me and they shall perform [the priestly] duty to me. 17 It shall be that when they enter the gates of the inner courtyard, they shall be clothed in linen garments; no wool shall be on them while they minister at the gates of the inner courtyard and within the temple (house). 18 They shall have linen turbans on their heads and linen undergarments on their [c]loins; they shall not dress themselves with anything which makes them sweat. 19 When they go out into the outer court, into the outer courtyard to the people, they shall take off the garments in which they have been ministering and leave them in the holy chambers; then they shall put on other clothing so that they will not transmit holiness to the people with their [ceremonial] garments. 20 Also they shall not shave their heads, yet they shall not allow their hair to grow long; they shall only cut short or trim their hair. 21 Nor shall any priest drink wine when he enters the inner courtyard. 22 And they shall not marry a widow or a divorced woman; but they shall marry virgins of the descendants of the house of Israel, or a widow who was previously married to a priest. 23 The priests shall teach My people the difference between the holy and the common, and teach them to distinguish between the (ceremonially) unclean and the clean. 24 In a controversy they shall take their stand to act as judges; they shall judge it in accordance with My ordinances. They shall also keep My laws and My statutes in all My appointed feasts and sanctify My Sabbaths. 25 They shall not go to a dead person to [d]defile themselves; except for father or for mother, for son or for daughter, for brother or for sister who has had no husband; they may defile themselves. 26 After he is cleansed [from the defilement of a corpse], seven days more shall elapse for him [before returning to the temple]. 27 On the day that he goes into the sanctuary, into the inner courtyard to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering,” says the Lord God.

28 “It [their ministry to Me] shall be as an inheritance to them, for I am their inheritance; and you shall give them no property (land) in Israel, for I am their possession. 29 They shall eat the grain offering, the sin offering and the guilt offering; and every devoted thing (offering) in Israel [dedicated by a solemn vow to God] shall be theirs. 30 The first of all the first fruits of every kind, and every contribution and offering of every kind, from all your contributions and offerings, shall belong to the priests. You shall also give to the priest the first of your coarse meal and bread dough, so that a blessing may rest on your house. 31 The priests shall not eat any bird or animal that has died a natural death or has been torn to pieces.

Notas al pie

  1. Ezekiel 44:2 The eastern gate of the temple which was shown to Ezekiel in the vision is not the old city’s eastern gate (Golden Gate) which was sealed by Sultan Suleiman the Magnificent in 1542.
  2. Ezekiel 44:7 So MT; ancient versions read you.
  3. Ezekiel 44:18 The midsection of the body between the lower ribs and the hips.
  4. Ezekiel 44:25 I.e. become ceremonially unclean.

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 44

Fursten, leviterna och prästerna

Prästerskapets återupprättelse

1Sedan förde han mig tillbaka till helgedomens yttre port, den som vette mot öster. Den var stängd. 2Herren sa till mig: ”Den här porten ska förbli stängd. Den får inte mer öppnas. Ingen ska gå genom den, för Herren, Israels Gud, har kommit in genom den. Därför ska den förbli stängd. 3Men fursten får, därför att han är en furste, sitta där inne och hålla måltid inför Herren. Han får gå in genom portens förhus och ut samma väg.”

4Därefter förde han mig genom norra porten till templets framsida. Jag såg hur Herrens härlighet fyllde Herrens hus. Då föll jag ner med ansiktet mot marken.

5Herren sa till mig: ”Du människa, lägg noga märke till allt du ser och hör, allt som jag redogör för om alla förordningar för Herrens hus och alla lagarna beträffande det. Lägg noga märke till vad som gäller i fråga om tillträde till templet och allt utträde ur helgedomen.[a]

6Säg till de upproriska israeliterna: ’Så säger Herren, Herren: Nu är det nog med era avskyvärda gärningar, israeliter! 7Ni har fört hit främlingar, oomskurna till både det inre och det yttre, för att vara i min helgedom och vanhelga den, under det att ni frambar min föda, fett och blod till mig och bröt mitt förbund med alla era avskyvärdheter. 8Ni har inte skött tjänsten för mina heliga ting, utan satt andra till att sköta er tjänst i min helgedom. 9Så säger Herren, Herren: Ingen främling som är oomskuren både till det inre och till det yttre ska få komma in i min helgedom, ingen av de främlingar som finns bland israeliterna.

10De leviter som övergav mig när Israel irrade bort ifrån mig och började dyrka avgudar får ta konsekvenserna av sin synd. 11De får tjänstgöra i min helgedom som ansvariga för vakttjänsten vid tempelportarna och tjänstgöra i templet. De får slakta brännoffer och slaktoffer åt folket och stå där inför dem till deras tjänst. 12Men därför att de betjänade dem inför avgudar och fick israeliterna att falla i synd, har jag lyft min hand mot dem, säger Herren, Herren. De får bära konsekvenserna av sin synd. 13De ska inte få komma i min närhet för att tjäna mig som präster. De får inte röra några av mina heliga ting, de som är högheliga. De får bära skammen för sina avskyvärda gärningar. 14Jag ska sätta dem till att ansvara för tjänsten i templet och allt arbete som ska göras där.

15Men de levitiska prästerna av Sadoks släkt som gjorde en trogen tjänst i min helgedom när israeliterna irrade bort från mig, de får komma nära mig och göra tjänst inför mig. De ska stå inför mig och offra fett och blod åt mig, säger Herren, Herren. 16De får komma in i min helgedom och nära mitt bord för att tjäna mig. De ska utföra min tjänstgöring.

17När de kommer in genom den inre förgårdens portar, ska de vara klädda i linnekläder. De får inte ha något av ull på sig när de gör tjänst i den inre förgårdens portar eller i templet. 18De ska ha linneturbaner på huvudet och bära linnebyxor. De får inte bära något som kan få dem att svettas. 19När de går till den yttre förgården till folket måste de ta av sig tjänstekläderna och lämna dem i de heliga rummen och byta till andra kläder, för att inte överföra klädernas helighet på folket.

20De får inte raka sitt huvud och inte heller låta sitt hår växa långt, utan hålla det kortklippt. 21Ingen präst får dricka vin när han går in på den inre förgården. 22De får inte gifta sig med en änka eller med en frånskild kvinna, utan bara med en jungfru av israelitisk börd eller en änka efter en präst. 23Prästerna ska lära mitt folk skillnaden mellan det som är heligt och det som är oheligt och undervisa om vad som är rent och vad som är orent.

24De ska tjäna som domare i rättstvister och döma efter mina bud. De ska hålla mina lagar och föreskrifter för alla mina högtider och hålla mina sabbater heliga.

25Ingen präst får orena sig genom att komma i närheten av en död, om det inte är hans far, mor, son eller dotter, bror eller ogifta syster; då får de orena sig. 26Efter sin rening ska han vänta i sju dagar. 27När han sedan kommer in i helgedomen, in på den inre förgården, för att göra tjänst i helgedomen, ska han bära fram ett syndoffer för sig, säger Herren, Herren.

28Jag ska vara det enda arv prästerna har. Ni ska inte ge dem någon markegendom. Jag är deras arv. 29De ska äta av matoffret, syndoffret och skuldoffret. Allting som har vigts åt Herren i Israel tillfaller prästerna. 30Det bästa av den första frukten och av alla era offergåvor ska tillfalla prästerna. Det första av er spannmålsskörd ska ni ge till prästerna, så att en välsignelse kan vila över era hem. 31Präster får aldrig äta något självdött eller ihjälrivet djur.

Notas al pie

  1. 44:5 Troligen är det reglerna i 46:9-10 som åsyftas.