Amplified Bible

Ezekiel 42

Chambers of the Temple

1Then he (the angel) brought me out into the outer courtyard, toward the north; and he led me to the [attached] chamber which was opposite the separate area and opposite the building to the north. Along the length, one hundred cubits, was the north door; and the width was fifty cubits. Opposite the twenty cubits which belonged to the inner courtyard, and opposite the pavement which belonged to the outer courtyard, was gallery (balcony) corresponding to gallery in three stories. In front of the [attached] chambers was an inner walkway ten cubits wide [a]and one hundred cubits long; and their entrances were on the north. Now the upper chambers were smaller because the galleries took away more space from them than from the chambers on the lower and middle stories of the building; for they were in three stories and did not have pillars like the pillars of the [outer] courtyards; therefore the upper chambers were [b]set back from the ground more than the lower and the middle ones. And the outer wall, by the side of the chambers, toward the outer courtyard facing the chambers, was fifty cubits long. For the length of the chambers which were in the outer courtyard was fifty cubits, [c]while the length of those facing the temple was a hundred cubits. Below these chambers was the entrance on the east side, as one enters them from the outer courtyard.

10 In the width of the wall of the courtyard toward the east, facing the separate area and facing the building, were chambers; 11 and a passage in front of them was like the appearance of the [attached] chambers on the north, and they had the same length and width, and all their exits were like both their [d]arrangements and their entrances. 12 And like the entrances of the chambers that were toward the south there was an entrance at the head of the walkway, the walkway in front of the [e]dividing wall toward the east, as one enters them.

13 Then he (the angel) said to me, “The north chambers and the south chambers, which are opposite the separate area, are the holy chambers where the priests who are close to the Lord shall eat the most holy offerings. There they shall place the most holy things—the grain offering, the sin offering, and the guilt offering—for the place is holy. 14 When the priests enter [the Holy Place], they shall not go out from the sanctuary into the outer court [f]unless they lay there their garments in which they minister, for these are holy (set apart). They shall put on other garments before they approach that which is for the people.”

15 Now when he had finished measuring the inner temple, he brought me out toward the gate which faced east and measured the outer area all around. 16 He measured the east side with the measuring [g]rod, five hundred rods by the measuring rod. 17 He measured the north side, five hundred rods by the measuring rod. 18 He measured the south side, five hundred rods by the measuring rod. 19 He turned about to the west side and measured five hundred rods by the measuring rod. 20 He measured it on the four sides; it had a wall all around, the length five hundred and the width five hundred, to make a separation between that which was holy [the temple proper] and that which was common [the outer area].

Notas al pie

  1. Ezekiel 42:4 Lit a way of...cubits; and.
  2. Ezekiel 42:6 Lit shortened.
  3. Ezekiel 42:8 Lit and behold.
  4. Ezekiel 42:11 Or floor plans.
  5. Ezekiel 42:12 Or protecting.
  6. Ezekiel 42:14 Lit but they shall.
  7. Ezekiel 42:16 Lit reed, and so throughout the chapter.

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 42

Prästernas rum

1Han förde mig ut till den yttre förgården, norrut. Sedan förde han mig till byggnaden med rum mitt emot tempelgården och mitt emot tempelbyggnaden, norrut. 2Denna byggnad mot norr var 50 meter lång och 25 meter bred. 3Byggnaden låg mitt emot den inre förgårdens 10 meter breda plats och mitt emot den yttre förgårdens stengolv och var byggd i avsatser i tre våningar. [a]4En 5 meter bred och 50 meter lång inre gång gick längs rummen. Ingångarna låg mot norr. 5De övre rummen var smalare än de undre, därför att avsatsen längst nere och i mellanvåningen tog mer plats. 6Rummen låg i tre våningar och hade inga pelare, som i förgårdarna, därför var den översta våningens rum mindre än de nedersta och de mellersta våningarnas.

7Längs rummen gick en mur, mot yttre förgården, framför rummen. Den var 25 meter lång. 8Längden på raden av rum vid den yttre förgården var 25 meter, medan den vid tempelbyggnaden var 50 meter. 9Från öster fanns det en ingång till rummen längst ner, från den yttre förgården.

10På södra[b] sidan av förgårdens mur, mitt emot templet och tempelgården, fanns också rum. 11Det fanns en gång framför dem. De var likadana som rummen i norr, hade samma längd och bredd, var likadant konstruerade och hade likadana utgångar. 12Dörrarna till rummen i söder låg i öster. Där fanns också en dörr i början av den väg som gick längs muren till ingången av rummen.

13Sedan sa han till mig: ”Dessa norra och södra rum mitt emot tempelgården är heliga rum. Där ska de präster som får vara nära Herren äta de högheliga offren. Där ska de förvara de högheliga offren, matoffret, syndoffret och skuldoffret, för platsen är helig. 14När prästerna går in på det heliga området, får de inte gå ut på den yttre förgården utan att ha lämnat kvar de kläder de bär i sin tjänstgöring, för de är heliga. De ska ta på sig andra kläder innan de går ut till det område som är för folket.”

15När han hade avslutat mätningarna av det inre tempelområdet tog han med mig ut genom porten i öster för att mäta området runt om. 16Han mätte med sin måttstock[c] den östra sidan, och den var 250 meter. 17Sedan mätte han med sin måttstock den norra sidan, som var 250 meter. 18Därefter mätte han med sin måttstock den södra sidan, som var 250 meter, 19och vände sig sedan västerut och mätte också den sidan, 250 meter med måttstocken. 20Så mätte han alla fyra sidorna. Den var omgiven av en mur som skilde det heliga från det som inte var heligt.

Notas al pie

  1. 42:3-6 Grundtexten är mycket svårtolkad och översättningen därmed osäker, delvis gjord med hjälp av Septuaginta och andra gamla översättningar (t.ex. längden av gången i v. 4, som enligt den masoretiska texten bara är en halv meter).
  2. 42:10 Egentligen östra; översättningen följer här Septuaginta.
  3. 42:16 Se not till 40:5.