Amplified Bible

Ezekiel 32

Dirge for Pharaoh and Egypt

1In the twelfth year [after King Jehoiachin of Judah was taken into exile by the king of Babylon], in the twelfth month, on the first of the month, the word of the Lord came to me, saying, “Son of man, take up a dirge (funeral poem to be sung) over Pharaoh king of Egypt and say to him,

‘You have compared yourself to a young lion among the nations,
But you are like a monster in the seas;
You burst into your rivers
And disturbed and muddied the waters with your feet
And fouled their rivers [the source of their prosperity].’”

Thus says the Lord God,

“I will spread out My net over you
With a company of many nations,
And they will bring you up in My net.

“Then I will leave you (Egypt) on the land;
I will hurl you on the open field.
And I will make all the birds of the sky dwell on you,
And I will satisfy the animals of all the earth with you.

“And I will scatter your flesh on the mountains
And fill the valleys with your debris [your corpses and their worms].

“I will also water the land with your flowing blood
As far as the mountains,
And the ravines will be full of you.

“And when I extinguish you,
I will cover the heavens [of Egypt] and darken their stars;
I will cover the sun with a cloud
And the moon will not give its light.

“All the bright lights in the heavens
I will darken over you
And I will place darkness on your land,”
Says the Lord God.

I will also put fear into the hearts of many peoples when I bring your destruction [and captivity] among the nations, into countries which you have not known. 10 I will make many peoples appalled at you [at your judgment and your defeat], and their kings will be horribly afraid of you when I brandish My sword [of judgment] before them; they will tremble and shudder every moment, every man for his own life, on the day of your downfall.”

11 For thus says the Lord God, “The sword of the king of Babylon will come on you. 12 I will make your horde [of people] fall by the swords of the mighty—all of them are tyrants among the nations,

And they will devastate the pride and presumption of Egypt,
And all its hordes will be destroyed.
13 
“I will also destroy all its cattle from beside its great waters;
And the foot of man will not muddy them anymore
Nor will the hoofs of the animals muddy them.
14 
“Then I will make their waters quiet and clear;
I will make their rivers run [slowly and smoothly] like oil,”
Says the Lord God.
15 
“When I make the land of Egypt desolate,
And the country is stripped and deprived of all that which filled it,
When I strike all those who live in it,
Then they will know [without any doubt] that I am the Lord.

16 This is the dirge (funeral poem to be sung) and they shall sing it [for her]. The daughters of the nations shall sing it; for Egypt and for all her hordes they shall sing it,” says the Lord God.

17 In the twelfth year [after King Jehoiachin of Judah was taken into exile], on the fifteenth of the month, the word of the Lord came to me, saying, 18 “Son of man, wail over the hordes of Egypt and cast them down, both her and the daughters of the powerful and majestic nations, to the nether world (the place of the dead), with those who go down to the pit;

19 
‘Whom [among them] do you surpass in beauty?
Go down and make your bed with the uncircumcised (the barbaric, the boorish, the crude).’

20 They will fall among those who are slain by the sword. She (Egypt) is handed over to the sword; they have drawn her and all her hordes away [to judgment]. 21 The strong among the mighty rulers will say of him (Pharaoh) and his allies from the midst of Sheol, ‘They have gone down [defeated]; they lie still, the uncircumcised, slain by the sword.’

22 “Assyria is there with all her warriors; their graves are all around her. All of them are slain, fallen by the sword, 23 whose graves are set in the remotest parts of the pit and her army is all around her grave. All of them are slain, fallen by the sword, who spread terror in the land of the living.

24 [a]Elam [a conquest of Assyria] is there and all her hordes around her grave; all of them slain, fallen by the sword, who have gone down uncircumcised to the lower parts of the earth, who made their terror spread in the land of the living and bore their shame and defeat with those who went down to the pit. 25 They have made a bed for her among the slain with all her hordes. Her graves are around it; they are all uncircumcised (barbaric, boorish, crude), slain by the sword (for their terror had been spread in the land of the living), and they bore their disgrace with those who go down to the pit; they were laid among the slain.

26 “Meshech, Tubal, and all their hordes are there; their graves [b]surround them. All of them uncircumcised, slain by the sword, for they spread their terror in the land of the living. 27 Nor do they lie beside the fallen heroes of the uncircumcised, who went down to Sheol with their weapons of war, whose swords were laid [with honors] under their heads. The punishment for their sins rested on their bones, for the terror of these heroes was once in the land of the living. 28 But you will be broken in the midst of the uncircumcised and you will lie [without honors] with those who are slain by the sword.

29 “Edom is there also, her kings and all her princes, who for all their power and strength are laid with those who were slain by the sword; they will lie [in shame and defeat] with the uncircumcised and with those who go down to the pit.

30 “The princes of the north are there also, all of them, and all the Sidonians, who in spite of the terror resulting from their power, have gone down in shame with the slain. So they lay down uncircumcised with those slain by the sword and bore their disgrace with those who go down to the pit.

31 “Pharaoh will see them, and he will be comforted for all his hordes slain by the sword—Pharaoh and all his army,” says the Lord God. 32 “Though I instilled a terror of him in the land of the living, yet he will be made to lie down among the uncircumcised along with those slain by the sword, even Pharaoh and all his hordes,” says the Lord God.

Notas al pie

  1. Ezekiel 32:24 Southwestern part of current day Iran.
  2. Ezekiel 32:26 Lit are around him.

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 32

Klagosång över farao

1I det tolfte året, på första dagen i tolfte månaden[a] kom Herrens ord till mig: 2”Du människa, sjung en klagosång över farao, kungen av Egypten, och säg till honom:

’Du var som ett ungt lejon bland folken,

som ett odjur i havet.

Du for fram utmed dina floder,

rörde upp vattnet med dina fötter

och grumlade dess flöden.

3Så säger Herren, Herren:

Jag ska kasta mitt nät över dig,

en mängd av många folk,

och de ska dra upp dig i min trål.

4Jag ska kasta upp dig på land

och slunga iväg dig ut på marken.

Himlens fåglar ska slå ner på dig,

och markens djur ska äta sig mätta på dig.

5Jag ska sprida ut ditt kött bland bergen

och fylla dalarna med dina kvarlevor.

6Jag ska dränka jorden i flödet av ditt blod,

ända upp till bergen,

och fylla bäckarna med dig.

7När jag utplånar dig

ska jag täcka över himlen

och förmörka stjärnorna.

Jag ska gömma solen i moln,

och månen ska inte ge något sken.

8Alla ljus som lyser på himlen

ska jag förmörka för din skull,

jag ska låta mörker komma över ditt land, säger Herren, Herren.

9Jag ska låta en oro drabba många folk

när jag tillkännager din undergång bland folken,

i länder som du inte känner till.

10Jag ska låta många folk förfära sig över dig,

och deras kungar ska bäva av fasa för din skull

när jag svingar mitt svärd framför dem.

De ska ständigt frukta var och en för sitt liv när du faller.

11Så säger Herren, Herren:

Kungen av Babylonien ska drabba dig med sitt svärd.

12Jag ska låta din här falla för de mäktigas svärd,

för de grymmaste av alla folk.

De ska krossa Egyptens stolthet,

och hela dess här ska förgöras.

13Jag ska utrota all dess boskap vid de rikliga vattnen,

som aldrig mer ska röras upp av människofötter

eller grumlas av djurklövar.

14Jag ska låta deras vatten sjunka

och deras floder flyta som olja, säger Herren, Herren.

15När jag gör Egypten till en ödemark

och utplånar alla som finns där,

ska de inse att jag är Herren.’

16Detta är en klagosång som man ska sjunga. Kvinnorna bland folken[b] ska sjunga den, över Egypten med hela dess här ska de sjunga den, säger Herren, Herren.”

Egypten och andra riken far ner till dödsriket

17I det tolfte året, på femtonde dagen i månaden, kom Herrens ord till mig: 18”Du människa, klaga över Egyptens här: Befall dem att fara ner till jorden, tillsammans med andra mäktiga nationers kvinnor, ner till dem som gått i graven. 19Vem överträffar du i skönhet? Gå ner! Lägg dig bland de oomskurna. 20De ska falla bland dem som dödats med svärd. Svärdet är draget. Släpa bort dem med hela hopen. 21De mäktiga ledarna talar ur dödsriket till honom och hans allierade: ’De oomskurna har kommit ner och ligger där, dödade med svärd.’

22Där ligger Assur med hela sin här, mitt bland gravarna av alla sina slagna som fallit för svärd. 23Deras gravar är där nere i djupet, hans här ligger runt omkring hans grav. Alla är de dräpta, fallna för svärd, dessa som spred skräck i de levandes land.

24Där ligger Elam med hela sin här runt omkring hans grav. Alla är de dräpta, fallna för svärd. Oomskurna for de ner i jordens djup, dessa som spred skräck i de levandes land. Nu får de bära skammen med de andra som farit ner i graven. 25Bland de dräpta fick han sin bädd, med hela sin här i gravarna runt omkring. Alla är de oomskurna, dräpta med svärd, de som spred skräck i de levandes land. Nu får de bära skammen med de andra som farit ner i graven. De ligger bland de dräpta.

26Där ligger Meshek och Tuval, med hela sin här i gravarna runt omkring. Alla är de oomskurna, dräpta med svärd, de som spred skräck i de levandes land. 27De ligger inte bland de fallna, oomskurna hjältarna, som med sina vapen for ner i dödsriket och som ligger med sina svärd under huvudet och sina sköldar[c] lagda över knotorna. De spred skräck i de levandes land.

28Också du ska krossas tillsammans med de oomskurna och ligga där bland dem som dräpts med svärd.

29Där ligger Edom med sina kungar och furstar, som trots sin makt ligger där med dem som dräpts med svärd. De ligger där tillsammans med de oomskurna, de som gått ner i graven.

30Där ligger alla furstarna från norr och alla från Sidon. De for ner bland de dräpta, trots den skräck de spred genom sin makt, och de kom på skam. De ligger där oomskurna tillsammans med dem som dräpts med svärd och bär skammen med dem som gått ner i graven.

31Farao ser dem och blir tröstad i sorgen över sin här. Farao och hela hans här är dräpta med svärd, säger Herren, Herren. 32Jag lät honom sprida skräck i de levandes land, men nu ska han och hela hans här ligga bland dem som dräpts med svärd, säger Herren, Herren.”

Notas al pie

  1. 32:1 Den 3 mars 585 f.Kr.
  2. 32:16,18 Ordagrant: folkens/nationernas döttrar, eller möjligen är tanken att dessa döttrar/kvinnor är lika med folken/nationerna.
  3. 32:27 Egentligen deras synder; översättningen följer en föreslagen rättelse, som sammanhanget tycks förutsätta.