Amplified Bible

Ezekiel 30

Dirge for Egypt

1The word of the Lord came again to me, saying, “Son of man, prophesy and say, ‘Thus says the Lord God,

“Wail, ‘Alas for the day!’

“For the day is near,
Even the day of the Lord is near,
It will be a cloudy day;
A time of doom for the nations.

“A sword will come upon Egypt,
And anguish and trembling will be in Ethiopia (Cush),
When the slain fall in Egypt
And they [of Babylon] carry away her great mass of people and her riches
And her foundations are torn down.

Ethiopia (Cush), Put, Lud, all [a]Arabia, Libya (Cub) and the people of the land of the covenant [the Jews who had taken refuge in Egypt] will fall with the Egyptians by the sword.”


‘Thus says the Lord,
“Those who uphold and support Egypt will fall
And the pride of her power will come down;
From Migdol [in the north] to Syene [in the south]
They will fall within her by the sword,”
Says the Lord God.

“And they will be desolate
In the midst of countries that are desolated;
And her cities will be
Among cities that are devastated [by plunder and slavery].

“And they will know [without any doubt] that I am the Lord,
When I have set a fire in Egypt
And all her helpers are shattered and destroyed.

On that day [swift] messengers will go from Me in ships to frighten the careless and unsuspecting Ethiopians, and there will be anguish and trembling in them as in the day of [judgment for] Egypt; for behold, it is coming!”

10 ‘Thus says the Lord God,

“I will also make the great people of Egypt cease
By the hand of [b]Nebuchadnezzar king of Babylon.
11 
“He and his people with him,
The most violent and ruthless of the nations,
Will be brought in to destroy the land,
And they will draw their swords against Egypt
And fill the land with the slain.
12 
“And I will make the rivers [of the Nile delta] dry
And sell the land into the hands of evil men;
I will make the land desolate
And all that is in it,
By the hand of strangers. I the Lord have spoken.”

13 
‘Thus says the Lord God,
“I will also destroy the idols
And I will put an end to the images in Memphis;
There will no longer be a prince of the land of Egypt.
And I will put fear in the land of Egypt.
14 
“I will make Pathros desolate,
Set fire to Zoan
And execute judgments and punishments on Thebes.
15 
“I will pour out My wrath on Pelusium,
The stronghold of Egypt,
And I will cut off (destroy) the population of Thebes.
16 
“I will set fire to Egypt;
Pelusium will writhe in [great] anguish,
Thebes shall be torn open
And Memphis shall be in daily distress.
17 
“The young men of On (Aven) and of Pi-beseth
Will fall by the sword,
And the women [and children] will go into captivity.
18 
“In Tehaphnehes the day will be dark
When I break the yoke bars and dominion of Egypt there.
Then the pride of her power will come to an end;
A cloud [of disasters] will cover her,
And her daughters will go into captivity.
19 
“In this way I will bring judgment and punishment on Egypt.
Then they shall know [without any doubt] that I am the Lord.”’”

Victory for Babylon

20 In the eleventh year [after King Jehoiachin was taken to Babylon], in the first month, on the seventh of the month, the word of the Lord came to me, saying, 21 “Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and behold, it has not been bound up to heal or wrapped with a bandage, so that it may be strong to hold and wield the sword. 22 Therefore thus says the Lord God, ‘Behold, I am against Pharaoh king of Egypt and will break his arms, both the strong one and the broken, and I will make the sword fall from his hand. 23 I will scatter the Egyptians among the nations and will disperse them throughout the lands. 24 I will strengthen the arms of the king of Babylon and put My sword in his hand; but I will break Pharaoh’s arms and he will groan before him (Nebuchadnezzar) with the groanings of a [mortally] wounded man. 25 But I will strengthen and hold up the arms of the king of Babylon and the arms of Pharaoh will fall down. Then the people [of Egypt] will know that I am the Lord, when I put My sword into the hand of the king of Babylon and he stretches it out against the land of Egypt. 26 When I scatter the Egyptians among the nations and disperse them through the lands, then they will know [without any doubt] that I am the Lord.’”

Notas al pie

  1. Ezekiel 30:5 Or the mixed people.
  2. Ezekiel 30:10 See note Jer 21:2.

Swedish Contemporary Bible

Ezekiel 30

Dom över Egypten

1Herrens ord kom till mig: 2”Du människa, profetera och säg: ’Så säger Herren, Herren: Jämra er och säg: Ve denna dag!

3Dagen är nära,

Herrens dag är nära.

Det blir en dag med moln,

då tiden är inne för folken.

4Ett svärd ska komma mot Egypten,

och ångest ska drabba Kush,

när de slagna faller i Egypten.

Dess överflöd förs bort

och dess grundvalar rivs upp.

5Kush, Put, Lud, en främmande skara från alla håll och Kub, samt folk från förbundets land ska falla med dem för svärdet.

6Så säger Herren:

Alla Egyptens allierade ska falla

och dess stolta styrka störtas.

Från Migdol till Assuan

ska de falla för svärd, säger Herren, Herren.

7Landet ska ligga ödelagt bland ödelagda länder

och städerna i ruiner bland ruinstäder.

8Då ska de inse att jag är Herren,

när jag sätter Egypten i brand

och låter alla dess hjälpare krossas.

9På den dagen ska budbärare gå ut från mig på skepp för att sätta skräck i Kush mitt i dess trygghet. Ängslan ska komma över dem på Egyptens dag. Den kommer!

10Så säger Herren, Herren:

Genom Nebukadnessar, kungen av Babylonien,

ska jag göra slut på Egyptens överflöd.

11Han och hans armé, de grymmaste bland folk,

ska föras dit för att förgöra landet.

De ska dra sina svärd mot Egypten,

och landet ska fyllas med de stupade.

12Jag ska låta Nilen torka upp och sälja landet till onda människor.

Jag ska låta främlingar ödelägga landet och allt som finns där.

Jag, Herren, har talat.

13Så säger Herren, Herren:

Jag ska krossa avgudarna

och utplåna stoderna vid Memfis.

Det ska inte mer finnas någon furste i Egypten.

Jag ska låta fruktan råda i landet.

14Jag ska ödelägga Patros,

sätta Soan i brand och verkställa domen över No.

15Jag ska ösa ut min vrede över Sin, Egyptens fästning,

och utplåna Nos överflöd.

16Jag ska sätta eld på Egypten.

Sin ska gripas av ångest,

No ska stormas, och för Memfis ska dagen bli mörk.

17De unga männen i On och Pi-Beset ska falla för svärd,

och från städerna[a] ska man föras bort i fångenskap.

18I Tachpanches blir dagen mörk

när jag bryter sönder Egyptens ok och dess stolta makt tar slut.

Moln ska övertäcka det, och dess döttrar[b] ska föras bort.

19Så ska jag verkställa min dom över Egypten.

Då ska de inse att jag är Herren.’ ”

Faraos armar bryts

20I det elfte året, på sjunde dagen i första månaden[c], kom Herrens ord till mig: 21”Du människa, jag har brutit armen på farao, den egyptiske kungen, och ingen har bundit upp och spjälat eller lindat den så att den kan bli stark nog att lyfta ett svärd igen. 22Så säger Herren, Herren: Jag ska ta itu med farao, kungen av Egypten, och jag ska bryta båda hans armar, både den starka och den brutna, och jag ska låta svärdet falla ur hans hand. 23Jag ska skingra egypterna bland folken och sprida ut dem till andra länder. 24Jag ska styrka den babyloniske kungens armar och sätta mitt svärd i hans hand. Men faraos armar ska jag bryta, så att han kommer att jämra sig inför honom som en dödligt sårad.

25Jag ska styrka den babyloniske kungens händer, men faraos armar ska hänga obrukbara. Då ska de inse att jag är Herren, när jag sätter mitt svärd i den babyloniske kungens hand och han svingar det över Egypten. 26Jag ska skingra egypterna bland folken och sprida ut dem till andra länder. Då ska de inse att jag är Herren.”

Notas al pie

  1. 30:17 Mer ordagrant: …de (femininform, syftar ant. på städer) ska gå bort i fångenskap.
  2. 30:18 Kan också syfta på lydstäderna/byarna runt omkring Tachpanches.
  3. 30:20 Mer exakt, 29 april 587.