Amplified Bible

Genesis 26

Isaac Settles in Gerar

1Now there was a famine in the land [of Canaan], besides the previous famine that had occurred in the days of Abraham. So Isaac went to Gerar, to [a]Abimelech king of the Philistines. The Lord appeared to him and said, “Do not go down to Egypt; stay in the land of which I will tell you. Live temporarily [as a resident] in this land and I will be with you and will bless and favor you, for I will give all these lands to you and to your descendants, and I will establish and carry out the oath which I swore to Abraham your father. I will make your descendants multiply as the stars of the heavens, and will give to your descendants all these lands; and by your descendants shall all the nations of the earth be blessed, because Abraham listened to and obeyed My voice and [consistently] kept My charge, My commandments, My statutes, and My laws.”

So Isaac stayed in Gerar. The men of the place asked him about his wife, and he said, “She is my [b]sister,” for he was afraid to say, “my wife”—thinking, “the men of the place might kill me on account of Rebekah, since she is very beautiful.” It happened when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out of a window and saw Isaac [c]caressing Rebekah his wife. Then Abimelech called Isaac and said, “See here, Rebekah is in fact your wife! How did you [dare to] say to me, ‘She is my sister’?” And Isaac said to him, “Because I thought I might be killed because of her [desirability].” 10 Abimelech said, “What is this that you have done to us? One of the men [among our people] might easily have been intimate with your wife, and you would have brought guilt on us [before God].” 11 Then Abimelech commanded all his people, “Whoever touches this man [Isaac] or his wife [Rebekah] shall without exception be put to death.”

12 Then Isaac planted [seed] in that land [as a farmer] and reaped in the same year a hundred times [as much as he had planted], and the Lord blessed and favored him. 13 And the man [Isaac] became great and gained more and more until he became very wealthy and extremely distinguished; 14 he owned flocks and herds and a great household [with a number of servants], and the Philistines envied him. 15 Now all the wells which his father’s servants had dug in the days of Abraham his father, the Philistines stopped up by filling them with dirt. 16 Then Abimelech said to Isaac, “Go away from here, because you are far too powerful for us.” 17 So Isaac left that region and camped in the Valley of Gerar, and settled there.

Quarrel over the Wells

18 Now Isaac again dug [and reopened] the wells of water which had been dug in the days of Abraham his father, because the Philistines had filled them up [with dirt] after the death of Abraham; and he gave the wells the same names that his father had given them. 19 But when Isaac’s servants dug in the valley and found there a well of flowing [spring] water, 20 the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac’s herdsmen, saying, “The water is ours!” So Isaac named the well Esek (quarreling), because they quarreled with him. 21 Then his servants dug another well, and they quarreled over that also, so Isaac named it Sitnah (enmity). 22 He moved away from there and dug another well, and they did not quarrel over that one; so he named it Rehoboth (broad places), saying, “For now the Lord has made [d]room for us, and we shall be [e]prosperous in the land.”

23 Then he went up from there to Beersheba. 24 The Lord appeared to him the same night and said,

“I am the God of Abraham your father;
Do not be afraid, for I am with you.
I will bless and favor you, and multiply your descendants,
For the sake of My servant Abraham.”

25 So Isaac built an altar there and called on the name of the Lord [in prayer]. He pitched his tent there; and there Isaac’s servants dug a well.

Covenant with Abimelech

26 Then Abimelech came to him from Gerar with Ahuzzath, his [close friend and confidential] adviser, and Phicol, the commander of his army. 27 Isaac said to them, “Why have you [people] come to me, since you hate me and have sent me away from you?” 28 They said, “We see clearly that the Lord has been with you; so we said, ‘There should now be an oath between us [with a curse for the one who breaks it], that is, between you and us, and let us make a covenant (binding agreement, solemn promise) with you, 29 that you will not harm us, just as we have not touched you and have done nothing but good to you and have sent you away in peace. You are now the blessed and favored of the Lord!’” 30 Then Isaac held a [formal] banquet (covenant feast) for them, and they ate and drank. 31 They got up early in the morning and swore oaths [pledging to do nothing but good to each other]; and Isaac sent them on their way and they left him in peace. 32 Now on the same day, Isaac’s servants came and told him about the well they had dug, saying, “We have found water.” 33 So he named the well [f]Shibah; therefore the name of the city is Beersheba to this day.

34 When Esau was forty years old he married Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath the daughter of Elon the Hittite as his wives; 35 and they were a [g]source of grief to [Esau’s parents] Isaac and Rebekah.

Notas al pie

 1. Genesis 26:1 This is not the Abimelech of ch 20. Abimelech may actually be a dynastic title, like Caesar or Pharaoh, instead of a proper name. The events recounted in chapters 20 and 26 are separated by almost a hundred years.
 2. Genesis 26:7 When Abraham used this ploy, it was a half-truth; when Isaac said this it was a complete lie. At this time Isaac was at least seventy-five years old; Rebekah’s age at this time is not known.
 3. Genesis 26:8 The name “Isaac” is based on the Hebrew verb translated “caressing,” whose primary meaning is “to laugh” (cf 17:19).
 4. Genesis 26:22 I.e. broad places.
 5. Genesis 26:22 Lit fruitful.
 6. Genesis 26:33 This could mean “oath” or “overflow, abundance.” Likewise, the name Beersheba could mean “well of abundance,” or “well of the oath,” or “seven wells.”
 7. Genesis 26:35 Lit bitterness of spirit.

Bibelen på hverdagsdansk

1 Mosebog 26

Isak hos Abimelek

1Engang var der alvorlig hungersnød i landet—ligesom det var tilfældet på Abrahams tid—og det betød, at Isak flyttede til Gerar, hvor filisterkongen Abimelek boede. Herren havde nemlig åbenbaret sig for Isak og sagt til ham: „Rejs ikke til Egypten, men bosæt dig i det land, jeg giver dig besked om. Du skal bo der en tid som fremmed, og jeg vil være med dig og velsigne dig. For jeg vil give dig og dine efterkommere disse landområder i eje—nøjagtig som jeg lovede din far Abraham. Jeg vil gøre dine efterkommere talrige som himlens stjerner, og de skal tage alle disse lande i besiddelse. Desuden skal alle folkeslag på jorden velsignes gennem en af dine efterkommere. Alt dette vil jeg gøre for Abrahams skyld—fordi han adlød mig. Han gjorde, hvad jeg bad ham om, og tog mine anvisninger alvorligt!” Derfor bosatte Isak sig i Gerar.

Da mændene dér spurgte ham ud angående Rebekka, svarede han: „Hun er min søster!” Han var nemlig bange for at sige, at hun var hans kone. Han troede, at de så ville slå ham ihjel for at få fat i Rebekka. Hun var nemlig meget smuk.

Men nogen tid efter, da filisterkongen Abimelek tilfældigt kiggede ud ad vinduet, så han, at Isak kærtegnede sin kone Rebekka. Da sendte Abimelek bud efter Isak og udbrød vredt: „Hun er jo din kone! Hvorfor i alverden påstod du, at hun var din søster?”

„Fordi jeg var bange for at blive slået ihjel,” forsvarede Isak sig. „Jeg troede, at man ville dræbe mig for at få fat i hende.”

10 „Hvordan kunne du dog udsætte os for den risiko?” fortsatte Abimelek. „En af mine mænd kunne jo intetanende have taget hende og ligget med hende, og så havde du bragt skyld over os alle.” 11 Derpå udsendte Abimelek følgende erklæring: „Enhver, som rører denne mand eller hans kone, skal dø!”

Isak bliver nødt til at flytte lejren og kommer til Beʼersheba

12 Samme år høstede Isak 100 fold af, hvad han havde sået der i landet, for Herren velsignede ham 13 og gjorde ham til en velstående mand, der blev rigere og rigere. 14 Han havde får og geder og kvæg i massevis—og desuden mange slaver. Det gjorde filistrene så misundelige, 15 at de fyldte jord i alle hans brønde—de brønde, som hans far Abrahams slaver havde gravet.

16 Kong Abimelek bad derfor Isak om at rejse væk. „Tag et andet sted hen!” sagde han. „Du er blevet os for rig og for stærk.” 17 Så rejste Isak væk derfra og slog sig ned i Gerars dal. 18 Han lod de brønde udgrave, som hans far Abrahams tjenere havde gravet, men som filistrene havde fyldt op efter Abrahams død—og han gav dem de samme navne, som hans far havde givet dem.

19 Under gravearbejdet i Gerars dal stødte Isaks tjenere på en kilde med rindende vand. 20 Men de lokale kvæghyrder skændtes med Isaks hyrder: „Det vand tilhører os!” sagde de. Isak kaldte kilden Esek[a] på grund af den strid, som opstod om den.

21 Isak satte sine folk til at grave en ny brønd et andet sted. Da de lokale hyrder også gjorde krav på den, kaldte han den Sitna.[b] 22 Så flyttede han også væk derfra og lod grave en ny brønd et nyt sted, og da de ikke skændtes om den, kaldte han den Rehobot[c] for—som han sagde: „Endelig har Herren givet os plads, så vi kan brede os i landet.”

23 Senere flyttede han sin lejr til Beʼersheba. 24 Samme nat, han kom dertil, åbenbarede Herren sig for ham og sagde: „Jeg er din far Abrahams Gud. Vær ikke bange! Jeg er med dig for at velsigne dig! Jeg vil gøre dig til et stort folk, sådan som jeg lovede Abraham, fordi han var lydig imod mig.” 25 Da byggede Isak et alter og tilbad Herren. Han slog lejr der, og hans slaver gravede en ny brønd.

Isaks pagt med Abimelek

26 En dag kom kong Abimelek til Beʼersheba sammen med sin rådgiver Ahuzzat og sin hærfører Pikol.

27 „Hvorfor kommer I her?” spurgte Isak. „Det er næppe et venskabsbesøg, siden I jog mig bort.”

28 „Vi ser tydeligt, at Herren på en særlig måde er med dig,” svarede de. „Derfor har vi tænkt, at vi burde lave en aftale med hinanden, 29 sådan at du ikke vil gøre os fortræd, ligesom vi ikke har gjort dig fortræd, men kun har behandlet dig godt og ladet dig rejse i fred. Du er og bliver jo under Herrens særlige velsignelse.”

30 Da holdt Isak en stor fest for sine gæster, hvor de spiste og drak. 31 Næste morgen aflagde de højtidelige løfter, der skulle besegle fredsaftalen. Så tog Isak afsked med dem, og de skiltes i al fordragelighed.

32 Samme dag kom Isaks slaver hjem og fortalte, at de havde fundet vand i brønden, de havde gravet. 33 Derfor kaldte han brønden Shiba[d]—og byen, som blev grundlagt der, kaldte han Beʼersheba,[e] og det hedder den stadigvæk.

Esau tager sig to koner fra et ugudeligt folk

34 Esau var 40 år gammel, da han giftede sig med en pige, der hed Judit og var datter af hittitten Beʼeri. Han giftede sig også med Basemat, en datter af hittitten Elon. 35 Det var Isak og Rebekka meget skuffede over.

Notas al pie

 1. 26,20 Det betyder: „strid”.
 2. 26,21 Det betyder: „fjendskab”.
 3. 26,22 Det betyder: „albuerum”.
 4. 26,33 Det betyder: „ed” eller „syv” og hentyder til den ed, hvormed deres fredspagt blev beseglet.
 5. 26,33 Det betyder: „pagtsbrønd”.