Amplified Bible

Ephesians 3

Paul’s Stewardship

1For this reason [because I preach that you and believing Jews are joint heirs] I, Paul, am the prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles— assuming that you have heard of the stewardship of God’s grace that was entrusted to me [to share with you] for your benefit; and that by [divine] revelation the mystery was made known to me, as I have already written in brief. By referring to this, when you read it you can understand my insight into the mystery of Christ, which in other generations was not disclosed to mankind, as it has now been revealed to His holy apostles and prophets by the [Holy] Spirit; [it is this:] that the Gentiles are now joint heirs [with the Jews] and members of the same body, and joint partakers [sharing] in the [same divine] promise in Christ Jesus through [their faith in] the good news [of salvation]. Of this [gospel] I was made a minister by the gift of God’s grace given me through the working of His power. To me, [though I am] the very least of all the saints (God’s people), this grace [which is undeserved] was graciously given, to proclaim to the Gentiles the good news of the incomprehensible riches of Christ [that spiritual wealth which no one can fully understand], and to make plain [to everyone] the plan of the mystery [regarding the uniting of believing Jews and Gentiles into one body] which [until now] was kept hidden through the ages in [the mind of] God who created all things. 10 So now through the church the multifaceted wisdom of God [in all its countless aspects] might now be made known [revealing the mystery] to the [angelic] rulers and authorities in the heavenly places. 11 This is in accordance with [the terms of] the eternal purpose which He carried out in Christ Jesus our Lord, 12 in whom we have boldness and confident access through faith in Him [that is, our faith gives us sufficient courage to freely and openly approach God through Christ]. 13 So I ask you not to lose heart at my sufferings on your behalf, for they are your glory and honor.

14 For this reason [grasping the greatness of this plan by which Jews and Gentiles are joined together in Christ] I bow my knees [in reverence] before the Father [of our Lord Jesus Christ], 15 from whom every family in heaven and on earth [a]derives its name [God—the first and ultimate Father]. 16 May He grant you out of the riches of His glory, to be strengthened and spiritually energized with power through His Spirit in your inner self, [indwelling your innermost being and personality], 17 so that Christ may dwell in your hearts through your faith. And may you, having been [deeply] rooted and [securely] grounded in love, 18 be fully capable of comprehending with all the saints (God’s people) the width and length and height and depth of His love [fully experiencing that amazing, endless love]; 19 and [that you may come] to know [practically, through personal experience] the love of Christ which far surpasses [mere] knowledge [without experience], that you may be filled up [throughout your being] to all the fullness of God [so that you may have the richest experience of God’s presence in your lives, completely filled and flooded with God Himself].

20 Now to Him who is able to [carry out His purpose and] do superabundantly more than all that we dare ask or think [infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams], according to His power that is at work within us, 21 to Him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations forever and ever. Amen.

Notas al pie

  1. Ephesians 3:15 In Greek, the word for family is patria, which is derived from pater, the word for “father.” The concept of family originates with God.

Slovo na cestu

Efezským 3

Pavlovo vyslání mezi nevěřící

1Kvůli tomu jsem se dostal do vězení. Jistě jste slyšeli, že mne Bůh pověřil hlásat jeho milost pohanům, jak už jsem se zmínil. 3-4 On sám mi odhalil tajemství svého plánu s Kristem; to jen na vysvětlenou, odkud to všechno vím. Za starých časů člověk do Božích plánů vidět nemohl, ale teď je Bůh svatým Duchem odkryl svým apoštolům a prorokům. A toto tajemství zní: pohané jsou součástí téhož těla a spoludědici všech Božích zaslíbení spolu se židy. Mám to za slavnou výsadu, že smím tento plán každému objasňovat.

8-9 Když pomyslím, jak ubohý a nepatrný jsem mezi všemi křesťany – a on mě přesto vyznamenal tou zvláštní radostí, že smím pohanům přinášet poselství o nekonečném bohatství, jaké je jim v Kristově osobě darováno! A právě já jim smím vysvětlovat, že Bůh, Stvořitel všeho, je i jejich zachráncem. 10 A důvod? Aby všechny vlády i nadzemské mocnosti poznaly jeho dokonalou moudrost, když jeho rodina – pohani stejně jako židé – je opět sjednocena v Kristově církvi, 11 jak to bylo už dávno naplánováno. 12 Když před něj předstupujeme ve společenství s Kristem, můžeme tak činit bez zábran a strachu. 13 Nenechte se tedy odradit tím, co mě kvůli vám potkalo – naopak, mějte to za důvod k hrdosti.

Velikost Boží lásky

14 Když tak uvažuji o dokonalosti jeho plánu, padám na kolena a volám k Otci, 15 od něhož má svůj život každá pozemská i nadzemská bytost, 16 aby svou nekonečnou mocí vnitřně posilnil a upevnil i vás. 17 A modlím se, aby Kristus ve vašich srdcích zdomácněl. Přijali jste ho vírou, zapusťte tedy kořeny hluboko do Boží lásky. 18 Jen tak poznáte jako ostatní křesťané, co je Kristova láska v plné její šíři a délce, hloubce i výšce. 19 Sami se přesvědčíte, jak je nezměřitelná a neobsažitelná, a budete nakonec prostoupeni skrz naskrz Bohem.

20 A tak nemohu jinak než chválit Boha a děkovat mu, že svou mocí v nás pracuje a dokáže s námi vykonat nekonečně víc, než se odvážíme prosit i jen ve snu. 21 Chvála Bohu za Ježíše! Chvála Bohu za jeho církev! Chvalte ho lidé všech dob!