Amplified Bible

Ephesians 2

Made Alive in Christ

1And you [He made alive when you] were [spiritually] dead and separated from Him because of your transgressions and sins, in which you once walked. You were following the ways of this world [influenced by this present age], in accordance with the prince of the power of the air (Satan), the spirit who is now at work in the disobedient [the unbelieving, who fight against the purposes of God]. Among these [unbelievers] we all once lived in the passions of our flesh [our behavior governed by the sinful self], indulging the desires of [a]human nature [without the Holy Spirit] and [the impulses] of the [sinful] mind. We were, by nature, children [under the sentence] of [God’s] wrath, just like the rest [of mankind]. But God, being [so very] rich in mercy, because of His great and wonderful love with which He loved us, even when we were [spiritually] dead and separated from Him because of our sins, He made us [spiritually] alive together with Christ (for by His grace—His undeserved favor and mercy—you have been saved from God’s judgment). And He raised us up together with Him [when we believed], and seated us with Him in the heavenly places, [because we are] in Christ Jesus, [and He did this] so that in the ages to come He might [clearly] show the immeasurable and unsurpassed riches of His grace in [His] kindness toward us in Christ Jesus [by providing for our redemption]. For it is by grace [God’s remarkable compassion and favor drawing you to Christ] that you have been saved [actually delivered from judgment and given eternal life] through faith. And this [salvation] is not of yourselves [not through your own effort], but it is the [undeserved, gracious] gift of God; not as a result of [your] works [nor your attempts to keep the Law], so that no one will [be able to] boast or take credit in any way [for his salvation]. 10 For we are His workmanship [His own master work, a work of art], created in Christ Jesus [reborn from above—spiritually transformed, renewed, ready to be used] for good works, which God prepared [for us] beforehand [taking paths which He set], so that we would walk in them [living the good life which He prearranged and made ready for us].

11 Therefore, remember that at one time you Gentiles by birth, who are called “Uncircumcision” by those who called themselves “Circumcision,” [itself a mere mark] which is made in the flesh by human hands— 12 remember that at that time you were separated from Christ [excluded from any relationship with Him], alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise [with no share in the sacred Messianic promise and without knowledge of God’s agreements], having no hope [in His promise] and [living] in the world without God. 13 But now [at this very moment] in Christ Jesus you who once were [so very] far away [from God] have been brought near [b]by the blood of Christ. 14 For He Himself is our peace and our bond of unity. He who made both groups—[Jews and Gentiles]—into one body and broke down the barrier, the dividing wall [of spiritual antagonism between us], 15 by abolishing in His [own crucified] flesh the hostility caused by the Law with its commandments contained in ordinances [which He satisfied]; so that in Himself He might make the two into one new man, thereby establishing peace. 16 And [that He] might reconcile them both [Jew and Gentile, united] in one body to God through the cross, thereby putting to death the hostility. 17 And He came and preached the good news of peace to you [Gentiles] who were far away, and peace to those [Jews] who were near. 18 For it is through Him that we both have a [direct] way of approach in one Spirit to the Father. 19 So then you are no longer strangers and aliens [outsiders without rights of citizenship], but you are fellow citizens with the saints (God’s people), and are [members] of God’s household, 20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the [chief] Cornerstone, 21 in whom the whole structure is joined together, and it continues [to increase] growing into a holy temple in the Lord [a sanctuary dedicated, set apart, and sacred to the presence of the Lord]. 22 In Him [and in fellowship with one another] you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit.

Notas al pie

  1. Ephesians 2:3 Lit flesh.
  2. Ephesians 2:13 Or in.

Slovo na cestu

Efezským 2

Jako ostatní, a přece ne jako ostatní

1I vy jste kdysi byli pod kletbou, navždy odděleni od Boha svými hříchy. Stejně jako všichni ostatní jste podléhali moci nepřátelské Bohu, která se rozprostírá nad světem a dosud je činná v lidech, kteří se Bohu vzpírají. Právě takoví jsme bývali i my. Žili jsme si dle vlastní libosti, pro své vlastní sobecké zájmy a tak jsme propadli Božímu trestu jako všichni ostatní.

Ale Bůh tak nekonečně milosrdný, miloval nás do té míry, že vzkřísil Krista, a tak nás, navždy ztracené pro naše hříchy, obdaroval novým životem. Jen Boží dobrotě máme co děkovat za tuto záchranu! Když vzkřísil Ježíše, vzkřísil s ním i nás, a když ho vyvýšil až do nebe, vyvýšil tam i nás. A teď může komukoliv předložit důkaz své přebohaté dobroty, patrné v tom, co pro nás Kristovým prostřednictvím vykonal.

Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit. 10 On sám z nás udělal to, co jsme, a schopnost k dobrým skutkům jsme rovněž dostali od něho. Proto je od nás samozřejmě právem očekává.

Kristova cesta k pokoji

11 Pomyslete na to, čím jste kdysi byli. Pocházíte z národů, které židé pokládali za bezbožné a nečisté. 12 S Kristem jste neměli nic společného, nevztahovala se na vás žádná zaslíbení daná vyvolenému národu, nebyla pro vás tudíž naděje. Bůh pro vás neexistoval. 13-14 Nyní se situace zcela změnila: co pro vás dříve bylo nedosažitelné, to vám Kristovou zásluhou patří stejně, jako byste odjakživa k vyvoleným patřili. 15 Kristus spojil to, co bylo nesmiřitelně rozděleno přehradou židovských zákonů, která dělila svět na dva tábory. Kristovou smrtí tato zeď padla a oba tábory, až dosud nepřátelské, byly spojeny v jednu Boží rodinu, v jedno tělo a tak konečně zavládl mír. 16-18 Ježíšův kříž obě strany smířil s Bohem, a tak zmizelo i vzájemné nepřátelství. Proto teď máme možnost všichni předstupovat před Boha Otce.

Co je Boží chrám

19 Nemusíte se už cítit jako vetřelci a přivandrovalci do Božího domu, jste plnoprávnými členy jeho rodiny. 20 Proroci a apoštolové jsou základem, na němž stojíte; jeho ústředním kamenem je ovšem Kristus. 21 On spojuje všechny své věrné v jeden duchovní chrám 22 a vy také spoluvytváříte tento Boží příbytek.