Amplified Bible

Ephesians 1

The Blessings of Redemption

1Paul, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Christ Jesus (the Messiah, the Anointed), by the will of God [that is, by His purpose and choice],

To the [a]saints (God’s people) [b]who are at Ephesus and are faithful and loyal and steadfast in Christ Jesus: Grace to you and peace [inner calm and spiritual well-being] from God our Father and the Lord Jesus Christ.

[c]Blessed and worthy of praise be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ, just as [in His love] He chose us in Christ [actually selected us for Himself as His own] before the foundation of the world, so that we would be holy [that is, consecrated, set apart for Him, purpose-driven] and blameless in His sight. In love He predestined and lovingly planned for us to be adopted to Himself as [His own] children through Jesus Christ, in accordance with the kind intention and good pleasure of His will— to the praise of His glorious grace and favor, which He so freely bestowed on us in the Beloved [His Son, Jesus Christ]. In Him we have redemption [that is, our deliverance and salvation] through His blood, [which paid the penalty for our sin and resulted in] the forgiveness and complete pardon of our sin, in accordance with the riches of His grace which He lavished on us. In all wisdom and understanding [with practical insight] He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ, 10 with regard to the fulfillment of the times [that is, the end of history, the climax of the ages]—to bring all things together in Christ, [both] things in the heavens and things on the earth. 11 In Him also we have [d]received an inheritance [a destiny—we were claimed by God as His own], having been predestined (chosen, appointed beforehand) according to the purpose of Him who works everything in agreement with the counsel and design of His will, 12 so that we who were the first to hope in Christ [who first put our confidence in Him as our Lord and Savior] would exist to the praise of His glory. 13 In Him, you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation, and [as a result] believed in Him, were stamped with the seal of the promised Holy Spirit [the One promised by Christ] as owned and protected [by God]. 14 The Spirit is the [e]guarantee [the first installment, the pledge, a foretaste] of our inheritance until the redemption of God’s own [purchased] possession [His believers], to the praise of His glory.

15 For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all God’s people, 16 I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers; 17 [I always pray] that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and of revelation [that gives you a deep and personal and intimate insight] into the true knowledge of Him [for we know the Father through the Son]. 18 And [I pray] that the eyes of your heart [the very center and core of your being] may be enlightened [flooded with light by the Holy Spirit], so that you will know and cherish the [f]hope [the divine guarantee, the confident expectation] to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the [g]saints (God’s people), 19 and [so that you will begin to know] what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His [active, spiritual] power is in us who believe. These are in accordance with the working of His mighty strength 20 which He [h]produced in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His own right hand in the heavenly places, 21 far above all rule and authority and power and dominion [whether angelic or human], and [far above] every name that is named [above every title that can be conferred], not only in this age and world but also in the one to come. 22 And He [i]put all things [in every realm] in subjection under Christ’s feet, and [j]appointed Him as [supreme and authoritative] head over all things in the church, 23 which is His body, the fullness of Him who fills and completes all things in all [believers].

Notas al pie

  1. Ephesians 1:1 “Saints” refers to born-again believers. All believers are holy, that is, set apart or sanctified for God’s purpose.
  2. Ephesians 1:1 Three early mss do not contain “at Ephesus.” Some scholars suggest that this was intended as a circular letter for various churches of Asia Minor (modern Turkey), sent first to Ephesus and then to the other churches. See Paul’s instruction to the Colossians in 4:16. Others believe the letter was directed only to the Ephesians because of its many personal references. The books of Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon are believed to have been written by Paul while he was a prisoner under house arrest in Rome (a.d. 60-62) (cf 6:20).
  3. Ephesians 1:3 In Greek this passage (vv 3-14), also referred to as a doxology, is one sentence.
  4. Ephesians 1:11 Or our destiny.
  5. Ephesians 1:14 Or down payment.
  6. Ephesians 1:18 In the NT the word “hope” expresses a cherished desire along with the confident assurance of obtaining that which is longed for.
  7. Ephesians 1:18 See note v 1.
  8. Ephesians 1:20 The first of three manifestations of God’s power exhibited in Christ.
  9. Ephesians 1:22 The second manifestation of God’s power exhibited in Christ.
  10. Ephesians 1:22 This is the third manifestation of God’s power exhibited in Christ.

Neno: Bibilia Takatifu

Waefeso 1

1Kutoka kwa Paulo, mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Kwa watu wa Mungu walio waaminifu kwa Kristo Yesu. Nawa takieni neema ya Mungu na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asifiwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametu bariki sisi kwa kila baraka za kiroho zitokazo mbinguni tukiwa ndani ya Kristo. Mungu alituchagua sisi tuwe ndani ya Kristo hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na lawama mbele zake. Kwa upendo wake, alipanga kabla ya mambo yote, kutufanya sisi kuwa watoto wake kwa njia ya Yesu Kristo kwa mapenzi yake mwenyewe; na hivyo apewe sifa kwa ajili ya neema yake tukufu ambayo tumepewa bure katika Mpendwa wake. Kutoka kwake, tunapata ukombozi kwa ajili ya damu yake, yaani, kusamehewa dhambi zetu; kulingana na wingi wa neema yake ambayo ametumiminia kwa wingi. Kwa maana ametufahamisha kwa hekima yote na ufahamu, siri ya mapenzi yake, kulingana na mpango aliokusudia kuukamilisha kwa njia ya Kristo. 10 Mpango huo ambao ungetekelezwa wakati ukitimia, ni kwamba Mungu ataviunganisha vitu vyote po pote vilipo, mbinguni na duniani, viwe kwake chini ya Kristo. 11 Tukiwa ndani ya Kristo, tulichaguliwa kama alivy opanga Mungu kwa makusudio yake yeye ambaye hufanya mambo yote kulingana na mapenzi yake. 12 Kwa njia hiyo, sisi ambao tulikuwa wa kwanza kumtegemea Kristo, tupate kuishi maisha yatakayoleta sifa kwa utukufu wake. 13 Ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, Injili ya wokovu wenu. Nanyi mmemwa mini, mkawekewa muhuri na Roho Mtakatifu ambaye mliahidiwa, 14 yeye ndiye dhamana ya urithi wetu mpaka hapo tutakapoupokea, kwa sifa ya utukufu wake. Shukrani Na Maombi

15 Hii ndio sababu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana wetu Yesu, na juu ya upendo mlio nao kwa watu wa Mungu, 16 sijaacha kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, na kuwakumbuka katika sala zangu. 17 Nazidi kumwomba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awajalieni roho ya hekima na ya mafunuo mpate kumfahamu zaidi. 18 Ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yaangaziwe ili mpate kujua tumaini mliloitiwa, na mtambue utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watu wa Mungu; 19 na muu fahamu uweza wake usiopimika ambao ametupa sisi tunaoamini. Uweza huo ni sawa na ile nguvu kuu 20 ambayo aliitumia alipomfufua Kristo kutoka kwa wafu, akamweka akae mkono wake wa kulia katika enzi yake mbinguni. 21 Hapo alipo ni juu sana, kupita tawala na mamlaka zote na nguvu zote na milki, na kupita cheo cho chote kinachoweza kutolewa, si tu katika nyakati hizi, bali pia katika nyakati zijazo. 22 Na Mungu ameweka vitu vyote viwe chini ya mamlaka yake na akamteuwa awe mkuu wa vitu vyote kwa ajili ya kanisa, 23 ambalo ni mwili wake, nalo limejawa na yeye ambaye hujaza kila kitu kwa kila njia. Tumefanywa Kuwa Hai Ndani Ya Kristo