Amplified Bible

Deuteronomy 7

Warnings

1“When the Lord your God brings you into the land which you are entering to possess, and has cleared away many nations before you, the Hittite and the Girgashite and the Amorite and the Canaanite and the Perizzite and the Hivite and the Jebusite, seven nations greater and mightier than you, and when the Lord your God gives them over to you and you defeat them, then you shall utterly destroy them. You shall not make a covenant (treaty) with them nor show mercy and compassion to them. You shall not intermarry with them; you shall not give your daughter to his son, nor shall you take his daughter for your son; for they will turn your sons away from following Me to serve other gods; then the anger of the Lord will be kindled and burn against you and He will quickly destroy you. But this is how you shall deal with them: you shall tear down their altars and smash to pieces their sacred pillars, and cut down their Asherim (symbols of the goddess Asherah), and burn their carved or sculpted images in the fire. For you are a holy people [set apart] to the Lord your God; the Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be a people for His own possession [that is, His very special treasure].

“The Lord did not love you and choose you because you were greater in number than any of the other peoples, for you were the fewest of all peoples. But because the Lord loves you and is keeping the oath which He swore to your fathers, the Lord has brought you out with a mighty hand and redeemed (bought) you from the house of slavery, from the hand of Pharaoh king of Egypt. Therefore know [without any doubt] and understand that the Lord your God, He is God, the faithful God, who is keeping His covenant and His [steadfast] lovingkindness to a thousand generations with those who love Him and keep His commandments; 10 but repays those who hate Him to their faces, by destroying them; He will not hesitate with him who hates Him, He will repay him to his face. 11 Therefore, you shall keep (follow, obey) the commandment and the statutes and judgments (precepts) which I am commanding you today.

Promises of God

12 “Then it shall come about, because you listen to these judgments and keep and do them, that the Lord your God will keep with you the covenant and the [steadfast] lovingkindness which He swore to your fathers. 13 He will love you and bless you and multiply you; He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain and your new wine and your [olive] oil, the offspring of your cattle and the young of your flock, in the land which He swore to your fathers to give you. 14 You shall be blessed above all peoples; there will be no male or female barren (childless, infertile) among you or among your cattle. 15 The Lord will take away from you all sickness; and He will not subject you to any of the harmful diseases of Egypt which you have known, but He will impose them on all [those] who hate you. 16 And you shall consume all the peoples whom the Lord your God will give over to you; your eye shall not pity them, nor shall you serve their gods, for that would be a [deadly] trap to you.

17 “If you say in your heart, ‘These nations are greater than I am; how can I dispossess them?’ 18 you shall not be afraid of them; you shall remember [with confidence] what the Lord your God did to Pharaoh and to all Egypt— 19 the great trials which you saw with your own eyes, and the signs, the wonders, the mighty hand and the outstretched arm by which the Lord your God brought you out. So shall the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. 20 Moreover, the Lord your God will send the hornet (His terror) against them, until those who are left and hide themselves from you perish. 21 You shall not dread them, for the Lord your God is in your midst, a great and awesome God. 22 The Lord your God will clear away these nations before you little by little; you will not be able to put an end to them quickly, for [if you did] the [a]wild animals would become too numerous for you. 23 But the Lord your God will hand them over to you, and will confuse them with a great panic until they are destroyed. 24 And He will hand over their kings to you, and you will make their name perish from under heaven; no man will be able to stand before you until you have destroyed them. 25 You shall burn the carved and sculpted images of their gods in the fire. You shall not covet the silver or gold that is on them, nor take it for yourselves, so that you will not be ensnared by it [in a deadly trap], for it is an abomination (repulsive) to the Lord your God. 26 You shall not bring an abomination (idol) into your house, and like it come under the ban (doomed to destruction); you shall utterly detest and you shall utterly hate it, for it is something banned.

Notas al pie

  1. Deuteronomy 7:22 Lit beast of the field.

Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 7

Porunca de a-i nimici pe canaaniţi şi pe idolii lor

1Când Domnul, Dumnezeul tău, te va duce în ţara înspre care mergi ca să o iei în stăpânire şi va izgoni dinaintea ta multe neamuri – pe hitiţi, pe ghirgaşiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe periziţi, pe hiviţi şi pe iebusiţi, şapte neamuri mai numeroase şi mai puternice decât tine – când Domnul, Dumnezeul tău, ţi le va da şi le vei învinge, să le nimiceşti[a] cu totul. Să nu închei legământ cu ele şi nici să nu-ţi fie milă de ele. Să nu te înrudeşti cu ele, dându-ţi fetele fiilor lor sau luând pe fetele lor pentru fiii tăi, pentru că i-ar întoarce pe fiii tăi de la Mine şi ar sluji altor dumnezei. Atunci mânia Domnului s-ar aprinde împotriva ta şi te-ar nimici îndată. Iată însă ce să le faci: să le dărâmi altarele, să le zdrobeşti stâlpii sacri, să le tai aşerele[b] şi să le arzi idolii în foc. Fiindcă voi sunteţi un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul vostru. El v-a ales dintre toate popoarele care sunt pe pământ, ca să fiţi poporul Lui, comoara Lui[c].

Domnul nu s-a ataşat de voi şi nu v-a ales pentru că sunteţi mai numeroşi decât celelalte popoare, – căci voi sunteţi cei mai neînsemnaţi dintre toate popoarele, – ci pentru că Domnul vă iubeşte şi Şi-a respectat jurământul pe care l-a făcut strămoşilor voştri; de aceea v-a scos Domnul cu mână puternică şi v-a eliberat din casa sclaviei, din mâna lui Faraon, monarhul Egiptului. Acum dar să ştiţi că Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios, Care Îşi păstrează legământul şi îndurarea până[d] la a mia generaţie faţă de cei ce Îl iubesc şi păzesc poruncile Lui. 10 Dar răsplăteşte îndată celor care Îl urăsc, nimicindu-i. El nu întârzie să-i răsplătească celui care-L urăşte. 11 De aceea păziţi poruncile, legile şi hotărârile pe care vi le dau astăzi să le împliniţi.

12 Dacă veţi lua aminte la aceste legi, dacă le veţi păzi şi le veţi împlini, atunci Domnul, Dumnezeul vostru, Îşi va păstra faţă de voi legământul şi îndurarea pe care le-a jurat strămoşilor voştri. 13 El vă va iubi, vă va binecuvânta şi vă va înmulţi. Va binecuvânta rodul pântecelor voastre şi rodul pământurilor voastre, grânele, mustul şi uleiul vostru, creşterea cirezilor voastre şi creşterea turmelor voastre în ţara pe care a promis strămoşilor voştri că v-o va da. 14 Veţi fi binecuvântaţi mai mult decât toate popoarele; la voi nu va exista nici un om şi nici un animal sterp. 15 Domnul va îndepărta de la voi orice fel de maladie şi nu vă va lovi cu nici una din bolile pe care le-aţi cunoscut în Egipt, dar va lovi cu ele pe toţi aceia care vă urăsc. 16 Să distrugeţi toate popoarele pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le va da. Ochii voştri să nu privească cu milă spre ele şi să nu slujiţi zeilor lor, fiindcă lucrurile acestea vor fi o capcană pentru voi.

17 Poate că veţi zice în inimile voastre: «Popoarele acestea sunt mai numeroase decât noi! Cum vom putea să le izgonim?» 18 Să nu vă temeţi de ele. Aduceţi-vă aminte ceea ce Domnul, Dumnezeul vostru, i-a făcut lui Faraon şi întregului Egipt, 19 aduceţi-vă aminte de încercările mari pe care le-aţi văzut, de semnele şi de minunile, de mâna puternică şi de braţul cu care El v-a scos. Tot aşa va face Domnul, Dumnezeul vostru, tuturor popoarelor de care vă temeţi. 20 Mai mult, Domnul, Dumnezeul vostru, va trimite viespi[e] împotriva lor, până vor fi nimiciţi chiar şi cei ce au mai rămas şi s-au ascuns de voi. 21 Să nu vă temeţi de ei fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, Care este în mijlocul vostru, este Dumnezeul cel Mare şi Înfricoşător. 22 Domnul, Dumnezeul vostru, va izgoni aceste neamuri dinaintea voastră încetul cu încetul. Nu le veţi putea nimici repede ca să nu se înmulţească animalele sălbatice împotriva voastră. 23 Dar Domnul, Dumnezeul vostru, vi le va da vouă, va aduce peste ele o mare groază, până vor fi nimicite. 24 El îi va da pe regii lor în mâinile voastre şi voi le veţi şterge numele de sub cer. Nici un popor nu va putea să vă stea împotrivă, până ce nu le veţi nimici. 25 Chipurile zeilor lor să le ardeţi în foc. Să nu pofteşti argintul şi aurul lor şi să nu le iei pentru tine ca să nu ajungă o capcană pentru tine, fiindcă acestea sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău. 26 Să nu aduci în casa ta nici un lucru urâcios dintre lucrurile care sunt puse deoparte pentru distrugere, pentru că, altfel, ai fi şi tu nimicit ca şi el. Să-ţi fie scârbă de ele şi să le dispreţuieşti, fiindcă ele au fost rânduite pentru a fi nimicite.

Notas al pie

  1. Deuteronom 7:2 Vezi nota de la 2:34; şi în v. 26
  2. Deuteronom 7:5 Ebr.: aşerim, simboluri din lemn ale zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiţei Aştoret (numită în greacă Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre
  3. Deuteronom 7:6 Sau: proprietatea Lui preţioasă
  4. Deuteronom 7:9 Sau: Îşi păstrează cu loialitate legământul până; sau: Îşi păstrează legământul dragostei până; şi în v. 12
  5. Deuteronom 7:20 Sensul termenului ebraic este nesigur; probabil este o metaforă (vezi Is. 7:18)