Amplified Bible

Deuteronomy 6

Obey God and Prosper

1“Now this is the command; the statutes and the judgments (precepts) which the Lord your God has commanded me to teach you, so that you might do (follow, obey) them in the land which you are crossing over [the Jordan] to possess, so that you and your son and your grandson may fear and worship the Lord your God [with awe-filled reverence and profound respect], to keep [and actively do] all His statutes and His commandments which I am commanding you, all the days of your life, so that your days may be prolonged. Therefore listen, O Israel, and be careful to do them, that it may go well with you and that you may increase greatly [in numbers], as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in a land [a]flowing with milk and honey.

“Hear, O Israel! The Lord is our God, the Lord is one [the only God]! You shall love the Lord your God with all your heart and mind and with all your soul and with all your strength [your entire being]. These words, which I am commanding you today, shall be [written] on your heart and mind. You shall teach them diligently to your [b]children [impressing God’s precepts on their minds and penetrating their hearts with His truths] and shall speak of them when you sit in your house and when you walk on the road and when you lie down and when you get up. And you shall bind them as a sign on your hand (forearm), and they shall be used as [c]bands (frontals, frontlets) on your forehead. You shall write them on the [d]doorposts of your house and on your gates.

10 “Then it shall come about when the Lord your God brings you into the land which He swore (solemnly promised) to [give] your fathers—to Abraham, Isaac, and Jacob—to give you, [a land with] great and splendid cities which you did not build, 11 and houses full of all good things which you did not fill, and hewn (excavated) cisterns (wells) which you did not dig out, and vineyards and olive trees which you did not plant, and you eat and are full and satisfied, 12 then [e]beware that you do not forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. 13 You shall fear [only] the Lord your God; and you shall serve Him [with awe-filled reverence and profound respect] and swear [oaths] by His name [alone]. 14 You shall not follow other gods, any of the gods of the peoples who surround you, 15 for the Lord your God who is among you is a [f]jealous (impassioned) God [demanding what is rightfully and uniquely His]—otherwise the anger of the Lord your God will be kindled and burn against you, and He will destroy you from the face of the earth.

16 “You shall not put the Lord your God to the test, as you tested Him at Massah. 17 You shall diligently keep [foremost in your thoughts and actively do] the commandments of the Lord your God, and His testimonies and His statutes which He has commanded you. 18 You shall do what is right and good in the sight of the Lord, so that it may be well with you and that you may go in and possess the good land which the Lord swore to [give] your fathers, 19 by driving out all your enemies from before you, as the Lord has spoken.

20 “When your son asks you in time to come, saying, ‘What is the meaning of the testimonies and statutes and judgments (precepts) which the Lord our God has commanded you?’ 21 then you shall say to your son, ‘We were Pharaoh’s slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. 22 Moreover, the Lord showed great and terrible signs and wonders before our eyes against Egypt, Pharaoh and all his household; 23 He brought us out from there in order to bring us in, to give us the land which He had sworn to [give] our fathers.’ 24 So the Lord commanded us to do all these statutes, to fear [and worship] the Lord our God [with awe-filled reverence and profound respect] for our good always and so that He might preserve us alive, as it is today. 25 It will be [considered] righteousness for us [that is, right standing with God] if we are careful to observe all this commandment before the Lord our God—just as He has commanded us.

Notas al pie

  1. Deuteronomy 6:3 This phrase referred to the abundant fertility of the land of Canaan. Milk (typically that of goats and sheep) was associated with abundance; “honey” referred mainly to syrups made from dates or grapes and was the epitome of sweetness. Bees’ honey was very rare and was considered the choicest of foods.
  2. Deuteronomy 6:7 Lit sons.
  3. Deuteronomy 6:8 Or phylacteries. This is originally a Greek word meaning “safeguard.” In Jewish tradition these are also called tefillin, and are understood to be small leather boxes tied to the forearm and to the top of the head with leather straps. The boxes contain small parchment copies of the passage found here and three others.
  4. Deuteronomy 6:9 Heb mezuzoth, which—like tefillin (v 8)—also have special significance in Jewish tradition. The (singular) mezuzah is a piece of parchment on which is written this passage (6:4-9) and 11:13-21. The parchment is encased to protect it, and is attached to the right doorpost. By Jewish law, all rooms where people live or sleep (excluding bathrooms) are required to have mezuzoth on the doorposts.
  5. Deuteronomy 6:12 Lit take heed to yourself.
  6. Deuteronomy 6:15 See note 4:24.

Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 6

Trofasthed og lydighed mod Herren

1Herren, jeres Gud, har befalet mig at undervise jer om hans love, for at I skal adlyde dem i det land, I snart skal tage i besiddelse. I skal vise ærefrygt for Herren, jeres Gud, så I selv, jeres børn og børnebørn livet igennem adlyder alle hans befalinger. Gør I det, vil I få et godt og langt liv. Hør derfor opmærksomt efter, Israels folk, og vær rede til at adlyde lovene, så det må gå jer godt, og I må blive til et stort folk i et land, der ‚flyder med mælk og honning’, sådan som jeres forfædres Gud har lovet jer.

Israels folk, hør efter! Herren er vores Gud—Herren alene! Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte,[a] med alle dine tanker, med liv og sjæl og med al din styrke! De her ord, som jeg i dag pålægger dig, skal du have ind på rygmarven, så du lærer dine børn dem og taler om dem hvor som helst og når som helst, ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen. 8-9 Bind dem om håndleddet, sæt dem på din pande og skriv dem på dørstolpen som et tegn på, at dine handlinger og tanker og dit hverdagsliv skal styres af Herrens ord.

10 Når Herren, jeres Gud, har ført jer ind i det land, han lovede jeres forfædre Abraham, Isak og Jakob, og givet jer store og smukke byer, I ikke selv har haft besværet med at bygge, 11 prægtige huse med indbo, I ikke selv har samlet, med vandreservoirer, I ikke selv har udhugget af klippegrunden, med vingårde og olivenlunde, I ikke selv har plantet, og I har taget for jer af retterne, 12 da skal I passe på, at I ikke glemmer Herren, som frelste sit folk fra slaveriet i Egypten. 13 Det er Herren, din Gud, du skal vise ærefrygt, og ham alene du skal tjene. Det er kun ved hans navn, du har lov at sværge på, at du taler sandt. 14 I må ikke dyrke nabofolkenes guder, 15 for Herren er en Gud, der ikke tåler rivaler. Ellers vil hans vrede ramme jer og udslette jer fra jordens overflade. 16 I må ikke provokere Herren, jeres Gud, som dengang jeres forældre gjorde oprør mod ham ved Massa. 17 I skal adlyde hans ord til punkt og prikke 18 og gøre, hvad der er godt og ret i Herrens øjne. Da vil det gå jer godt, så I får lykke til at erobre det gode land, han lovede jeres forfædre. 19 Ja, Herren selv har lovet at jage fjenderne på flugt foran jer.

20 Når jeres sønner i fremtiden spørger jer: ‚Hvad er hensigten med de love og forordninger, Herren, vores Gud, har givet os?’ 21 skal I svare: ‚Dengang Israels folk var slaver i Egypten, befriede Herren dem med magt og vælde, 22 med mægtige undere og frygtelige katastrofer, der ramte egypterkongen og hans folk. De så det med deres egne øjne. 23 Herren førte dem ud af Egypten, for at de skulle gå ind og tage det land i besiddelse, som han havde lovet vores forfædre. 24 Han har befalet os at overholde hans love og vise ham ærefrygt, så det må gå os godt, og han kan bevare os, sådan som han har gjort det indtil denne dag. 25 Så længe vi trofast adlyder Herren, vores Guds, love, vil han acceptere os som sit folk.’ ”

Notas al pie

  1. 6,5 Mere ordret: „Af hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din styrke.” På hebraisk omfatter „hjerte” både følelserne, som vi forbinder med hjertet, og tankerne, som vi forbinder med sindet eller hovedet. Derfor har Mark. 12,30 også oversat det hebraiske „hjerte” med det græske „hjerte og sind”. LXX oversatte „hjerte” i dette vers med „sind”.