Amplified Bible

Deuteronomy 17

Administration of Justice

1“You shall not sacrifice to the Lord your God an ox or sheep with a blemish or any defect, for that is a detestable thing to the Lord your God.

“If there is discovered among you, within any of your cities, which the Lord your God is giving you, a man or a woman who does evil in the sight of the Lord your God, by transgressing (violating) His covenant, and has gone and served other gods and worshiped them, or the sun or the moon or any of the heavenly host, [doing these things] which I have commanded not to do, and if it is told to you and you hear about it, then you shall investigate thoroughly [all the charges]. If it is confirmed [a]beyond doubt that this detestable thing has been done in Israel, then you shall bring that man or that woman who has done this evil thing to the gates [of your city] and you shall stone the man or the woman to death. [b]On the evidence of two or three witnesses, he who is to die shall be put to death; he shall not be put to death on the evidence of [only] one witness. The hand of the witnesses shall be the first against him to put him to death, and afterward the hand of all the people. So you shall remove the evil from among you.

“If any case is too difficult for you to judge—between one kind of homicide and another, between one kind of lawsuit and another, between one kind of assault and another, [c]being controversial issues in your [d]courts—then you shall arise and go to the place which the Lord your God chooses. So you shall come to the Levitical priests or to the judge who is in office at that time, and you shall consult them and they will declare to you the [e]verdict in the case. 10 You shall act in accordance with the terms of the verdict which they declare to you from that place which the Lord chooses. You shall be careful to act in accordance with all of their instructions. 11 You shall act in accordance with the law which they teach you and the judgment which they tell you. You shall not turn aside from their verdict, to the right or to the left. 12 The man who acts presumptuously and insolently by not listening to the priest who stands there to serve the Lord your God, nor to the judge, that man shall die; so you shall remove the evil from Israel. 13 Then all the people will hear and be afraid, and will not act presumptuously again.

14 “When you enter the land which the Lord your God is giving you, and you take possession of it and live there, and you say, ‘I will set a king over me like all the nations who are around me,’ 15 you shall most certainly set a king over you whom the Lord your God chooses. You shall set a king over you from among your countrymen (brothers); you may not choose a foreigner [to rule] over you who is not your countryman. 16 Further, he shall not [f]acquire many [war] horses for himself, nor make the people return to Egypt in order to acquire horses [to expand his military power], since the Lord said to you, ‘You shall never return that way again.’ 17 He shall not acquire multiple wives for himself, or else his heart will turn away [from God]; nor [for the same reason] shall he acquire great amounts of silver and gold.

18 “Now it shall come about when he sits on the throne of his kingdom, he shall write for himself a copy of this law on a scroll in the presence of the Levitical priests. 19 And it shall be with him and he shall read it all the days of his life, so that he may learn to fear [and worship] the Lord his God [with awe-filled reverence and profound respect], by carefully obeying (keeping foremost in his thoughts and actively doing) all the words of this law and these statutes, 20 so that his heart will not be lifted up above his countrymen [by a false sense of self-importance and self-reliance] and that he will not turn away (deviate) from the commandment, to the right or to the left, so that he and his sons may continue [to reign] for a long time in his kingdom in Israel.

Notas al pie

  1. Deuteronomy 17:4 Lit the word is certain.
  2. Deuteronomy 17:6 Lit By the mouth of.
  3. Deuteronomy 17:8 Lit any words of judgment.
  4. Deuteronomy 17:8 Lit gates.
  5. Deuteronomy 17:9 Lit the word of judgment.
  6. Deuteronomy 17:16 Lit multiply for himself and so throughout.

Bibelen på hverdagsdansk

5 Mosebog 17

1De får, geder eller okser, I ofrer til Herren, må ikke være syge eller have fysiske skavanker. Den slags bryder Herren sig ikke om.

2-3 Hvis I hører om nogle mænd eller kvinder i landets byer, der har brudt den pagt, I har sluttet med Herren, jeres Gud, og trodset hans befaling ved at dyrke afguder eller tilbede solen, månen eller stjernerne, skal I først undersøge, om rygtet taler sandt. Hvis der virkelig er tale om afgudsdyrkelse, skal vedkommende pågribes, føres uden for byen og stenes til døde. Henret aldrig nogen på grundlag af et enkelt vidneudsagn. Der skal mindst to eller tre vidner til. Vidnerne skal kaste de første sten, hvorefter de øvrige tilstedeværende skal stene den skyldige til døde. Derved fjerner I det onde fra jeres midte.

Den øverste domstol

8-9 Visse retssager kan synes for komplicerede for de lokale dommere. Det kan dreje sig om ejendomsret, uagtsomt manddrab eller voldelige overfald. Den slags sager skal I overdrage til præsterne og den fungerende dommer ved helligdommen. 10-11 Den dom, de fælder, kan ikke appelleres, men må følges til punkt og prikke. 12 Hvis de anklagede nægter at anerkende den dom, som den ansvarlige præst eller dommer fælder, skal de straffes med døden. Den slags egenrådighed skal udryddes i Israel. 13 Når folk hører om det, vil de blive bange og ikke gøre oprør en anden gang.

Bestemmelser om kongemagten

14 Når I har indtaget det land, Herren, jeres Gud, vil give jer, og slået jer ned i landet, og I så tænker: ‚Vi burde have en konge ligesom vores nabofolk,’ 15 må I ikke selv vælge en konge, men vente på, at Herren viser jer, hvem det skal være. Kongen skal være israelit, ikke udlænding, 16 og han må ikke anskaffe sig masser af heste til sine krigstogter. Han må heller ikke sende folk til Egypten for at opkøbe heste, for Herren har udtrykkeligt advaret jer imod at vende tilbage til Egypten. 17 Kongen må ikke tage sig mange koner, for at hans hjerte ikke skal vende sig fra Herren. Rigdom i store mængder må han heller ikke skaffe sig.

18 Så snart han er blevet indsat og sætter sig på kongetronen, skal han få lavet sin egen kopi af lovbogen, som findes i præsternes varetægt.

19-20 Denne kopi skal han altid have ved hånden, og han skal læse i den hver dag, så han kan lære at frygte Herren, adlyde hans befalinger og ikke føle sig hævet over sine landsmænd. Så vil han få lov at regere længe, og hans slægt vil få lov at sidde på Israels trone i mange generationer.