Amplified Bible

Colossians 4

Fellow Workers

1Masters, [on your part] deal with your slaves justly and fairly, knowing that you also have a Master in heaven.

Be persistent and devoted to prayer, being alert and focused in your prayer life with an attitude of thanksgiving. At the same time pray for us, too, that God will open a door [of opportunity] to us for the word, to proclaim the mystery of Christ, for which I have been imprisoned; that I may make it clear [and speak boldly and unfold the mystery] in the way I should.

Conduct yourself with wisdom in your interactions with outsiders (non-believers), make the most of each opportunity [treating it as something precious]. Let your speech at all times be gracious and pleasant, seasoned with salt, so that you will know how to answer each one [who questions you].

As to all my affairs, [a]Tychicus, who is a much-loved brother and faithful assistant and fellow bond-servant in the Lord, will give you all the information. I have sent him to you for this very purpose, that you may know how we are doing and that he may encourage your hearts; and with him is [b]Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you. They will let you know everything about the situation here [in Rome].

10 Aristarchus, my fellow prisoner, wishes to be remembered to you; as does Mark, the cousin of Barnabas (about whom you received instructions; if he comes to you, welcome him); 11 and from Jesus, who is called Justus. These are the only fellow workers for the kingdom of God who are from the circumcision (Jewish Christians), and they have proved to be an encouragement and a comfort to me. 12 Epaphras, who is one of you and a bond-servant of Christ Jesus, sends you greetings. [He is] always striving for you in his prayers, praying with genuine concern, [pleading] that you may [as people of character and courage] stand firm, [spiritually mature] and fully assured in all the will of God. 13 For I testify for him that he has worked strenuously for you and for the believers in Laodicea and those in Hierapolis. 14 Luke, the beloved physician, and Demas greet you. 15 Give my greetings to the [c]brothers and sisters at Laodicea, and to Nympha and the church that meets in her house. 16 When this letter has been read among you, see that it is read in the church of the Laodiceans; and also that you in turn read [d]my letter [that is coming to you] from Laodicea. 17 And say to Archippus, “See to it that you fulfill [carefully the duties of] the ministry which you have received in the Lord.”

18 I, Paul, write this greeting with my own hand. Remember my chains. May grace (God’s unmerited favor and blessing) be with you.

Notas al pie

  1. Colossians 4:7 Tychicus probably delivered this letter to Colossae, as well as Paul’s letter to Ephesus, while traveling on the same journey.
  2. Colossians 4:9 Onesimus was Philemon’s runaway slave who was converted to Christianity under Paul’s ministry.
  3. Colossians 4:15 Lit brethren.
  4. Colossians 4:16 Paul is most likely referring to the letter he wrote to the Ephesians (see note Eph 1:1) during this same time period.

Slovo na cestu

Koloským 4

1Na druhé straně vy, kteří máte pravomoc, buďte ke svým podřízeným spravedliví a nestranní. Nezapomeňte, že i vy máte Pána nad sebou. V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní. 3-4 Modlete se i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře k hlásání jeho poselství a dal nám i ochotné posluchače. Proste, abych mohl bez překážek pokračovat v osvětlování Kristova poselství, jak mi Bůh uložil a za co jsem právě ve vězení.

Jen prožité působí věrohodně

Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

Můj drahý přítel Tychikus vám podrobně vylíčí, jak to se mnou vypadá. Věrně mi pomáhá v mé službě Pánu. Od něj budete mít nejpřesnější zprávy. Proto ho posílám, abyste nebyli zbytečně znepokojeni starostmi o můj osud. Provází ho váš krajan Onezimus, se kterým jsme se velmi sblížili. Ti vám všechno povědí.

10 Pozdravuje vás můj spoluvězeň Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o kterém jsem vám už psal; pokud k vám přijde, přijměte ho srdečně. 11 Pozdravuje vás také Ježíš Justus. Tito tři jsou jediní ze židů, kteří zde se mnou spolupracují na Božím díle a jsou mi oporou.

12 Dále vám posílá pozdrav váš krajan Epafras. Je to vskutku horlivý Kristův služebník a nepřetržitě se za vás modlí, abyste byli ve víře pevní a dovedli rozeznat Boží vůli ve všem, co děláte. 13 A stejně jako vy mu leží na srdci i křesťané v Laodiceji a Hierapoli. 14 I náš milý lékař Lukáš vás pozdravuje, a ještě Démas. 15 Pozdravujte všechny v Laodiceji, hlavně Nymfu a ostatní, kteří se scházejí v jejím domě. 16 Až tento dopis přečtete, pošlete ho do Laodiceje, ať se s ním seznámí i tam. A vy si zase vyžádejte dopis, který jsem napsal jim. 17 Archippovi vyřiďte, ať svědomitě zastává službu, kterou byl pověřen.

18 Nakonec připisuji pozdrav vlastní rukou. Myslete na moje pouta. Bůh vám žehnej.

Váš Pavel