Amplified Bible

Amos 6

“Those at Ease in Zion”

1Woe (judgment is coming) to those who are at ease and carefree in Zion (Judah)
And to those on the mountain of Samaria who feel secure,
The distinguished men of the foremost of nations,
To whom the house of Israel comes.

Go over to Calneh [in Babylonia] and look,
And from there go [north of Damascus] to the great city of Hamath;
Then go down to Gath of the Philistines.
Are they better than these kingdoms [of yours],
Or is their territory greater than yours?

Do you put off the day of punishment,
Yet cause the seat of violence to come near?


Those who lie on [luxurious] beds of ivory
And lounge around out on their couches,
And eat lambs from the flock
And calves from the midst of the stall,

Who improvise to the sound of the harp—
Like David they have composed songs for themselves—

Who drink wine from sacrificial bowls
And anoint themselves with the finest oils [reflecting their unrestrained celebration];
Yet they are not grieved over the ruin of Joseph (Israel).

Therefore, they will now go into exile with the first of the captives,
And the cultic revelry and banqueting of those who lounge around [on their luxurious couches] will pass away.


The Lord [a]God has sworn [an oath] by Himself—the Lord God of hosts, says:
“I loathe and reject the [self-centered] arrogance of Jacob (Israel),
And I hate his palaces and citadels;
Therefore, I shall hand over the [idolatrous] city [of Samaria] with all that it contains [to the Assyrian invaders].”

And it shall come to pass that if there remain ten men in one house, they shall die [by the pestilence that comes with war]. 10 Then one’s uncle, or his undertaker, shall come to bring the [disease-infected] body out of the house, [to cremate it], and he will say to another in the farthest part of the house, “Is there anyone else with you?” And that one will say, “No one.” Then he will respond, “Hush! Keep quiet! For the name of the Lord is not to be mentioned [even casually, for fear that we might invoke even more punishment].” 11 For behold, the Lord is going to command that the great house be smashed to pieces and the small house to fragments.

12 
Do horses run on rocks?
Do men plow rocks with oxen? [Of course not!]
Yet you have turned justice into poison
And the fruit of righteousness into wormwood (bitterness),
13 
You who [self-confidently] rejoice in [b]Lo-debar (Nothing),
Who say, “Have we not by our own strength taken [c]Karnaim (Strength) for ourselves?”
14 
“For behold, I am going to stir up a nation against you,
O house of Israel,” says the Lord, the God of hosts,
“And they will afflict and torment you [to the entire limits of Israel] from the entrance of Hamath [in the north]
To the brook of the Arabah [in the south].”

Notas al pie

 1. Amos 6:8 Heb YHWH, usually rendered Lord.
 2. Amos 6:13 Lit a thing of nothing. Lo-debar and Karnaim apparently were Aramean sites that had been captured by Israel. Amos uses the meanings of these names in a play on words to rebuke Israel.
 3. Amos 6:13 Lit a pair of horns. The horns of animals were regarded as symbols of power. Amos condemns Israel for claiming that their victories were achieved without God’s help.

Nouă Traducere În Limba Română

Amos 6

Vai de cei ce trăiesc fără grijă

1«Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion,
    de cei ce se cred la adăpost pe Muntele Samaria,
oameni distinşi ai celui mai de seamă dintre neamuri,
    la care apelează Casa lui Israel!
Treceţi la Kalne şi priviţi!
    Mergeţi de acolo la marele Hamat
        şi coborâţi apoi la Gatul filistenilor!
Sunt ele mai bune decât cele două regate ale voastre?
    Sau sunt hotarele lor mai mari decât hotarele voastre?
Aţi dat deoparte ziua cea rea[a]
    şi aţi adus aproape tronul violenţei!
Ei se întind pe paturi încrustate cu fildeş,
    se tolănesc în aşternuturile lor,
mănâncă miei din turmă
    şi viţei din grajduri.
Petrec[b] în sunetul harfei[c],
    şi, asemenea lui David, improvizează la instrumentele muzicale!
Beau vin din cupe mari
    şi se ung cu cele mai bune uleiuri,
        dar nu sunt mâhniți din pricina dezastrului lui Iosif!
De aceea, ei vor merge acum în captivitate în fruntea captivilor,
    şi vor înceta astfel strigătele de veselie şi lenevirea!»

Domnul detestă mândria lui Israel

Stăpânul Domn a jurat pe Sine Însuşi. Astfel zice Domnul, Dumnezeul Oştirilor:

«Mi-e scârbă de mândria lui Iacov
    şi îi urăsc fortăreţele;
voi da pe mâna duşmanului cetatea
    şi tot ce este în ea!

Dacă vor mai fi lăsaţi zece bărbaţi într-o casă şi aceia vor muri! 10 Iar când ruda vreunuia va veni să-i scoată trupul[d] din casă, ca să-l ardă,[e] şi-l va întreba pe cel care încă mai este ascuns în nişa casei: ‘Mai este cineva cu tine?’, i se va răspunde: ‘Nu!’. Atunci ruda va zice: ‘Tăcere! Nu trebuie să pomenim Numele Domnului!’»

11 Căci iată că Domnul porunceşte:
    «Casa cea mare va fi prefăcută în fărâme,
        iar casa cea mică[f] – în bucăţele!»

12 «Pot caii să alerge pe stâncă
    sau poate cineva să are acolo cu boii[g]?
Totuşi voi aţi prefăcut judecata în otravă,
    iar rodul dreptăţii – în pelin.
13 Voi vă bucuraţi de ceea ce s-a întâmplat la Lo Debar[h]
    şi ziceţi: ‘Oare nu prin puterea noastră am cucerit noi Karnaimul[i]?’

14 Dar iată că voi ridica împotriva ta, Casă a lui Israel,
    zice Domnul, Dumnezeul Oştirilor,
un neam care te va asupri
    de la Lebo Hamat[j] până la Valea Arabei[k].»“

Notas al pie

 1. Amos 6:3 În sensul că nu vor să se gândească la o asemenea zi
 2. Amos 6:5 Sensul termenului în ebraică este nesigur
 3. Amos 6:5 Sau: Cântă cu îndemânare la harfă
 4. Amos 6:10 Lit.: oasele
 5. Amos 6:10 Probabil un foc comemorativ, practica incinerării nefiind răspândită la israeliţi (vezi Ier. 34:5)
 6. Amos 6:11 Casa cea mare şi casa cea mică fac referire probabil la casa de vară şi la casa de iarnă (cf. 3:15)
 7. Amos 6:12 Sau: sau poate cineva să are marea cu boii
 8. Amos 6:13 Lo Debar înseamnă Nimic
 9. Amos 6:13 Karnaim înseamnă Două cornuri
 10. Amos 6:14 Sau: intrarea în Hamat
 11. Amos 6:14 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la Marea Galileii până la Marea Roşie; de obicei se referă la Valea Iordanului