Amplified Bible

2 Peter 2

The Rise of False Prophets

1But [in those days] false prophets arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will subtly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction on themselves. Many will follow their shameful ways, and because of them the way of truth will be maligned. And in their greed they will exploit you with false arguments and twisted doctrine. Their sentence [of condemnation which God has decreed] from a time long ago is not idle [but is still in force], and their destruction and deepening misery is not asleep [but is on its way].

[a]For if God did not [even] spare angels that sinned, but threw them into [b]hell and sent them to pits of gloom to be kept [there] for judgment; and if He did not spare the ancient world, but protected Noah, a preacher of righteousness, with seven others, when He brought [the judgment of] a flood upon the world of the ungodly; and if He condemned the cities of Sodom and Gomorrah to destruction by reducing them to ashes, having made them an example to those who would live ungodly lives thereafter; and if He rescued righteous [c]Lot, who was tormented by the immoral conduct of unprincipled and ungodly men (for that just man, while living among them, felt his righteous soul tormented day after day by what he saw and heard of their lawless acts), then [in light of the fact that all this is true, be sure that] the Lord knows how to rescue the godly from trial, and how to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment, 10 and especially [d]those who indulge in the corrupt passions of the sin nature, and despise authority.

Presumptuous and reckless, self-willed and arrogant [creatures, despising the majesty of the Lord], they do not tremble when they revile angelic majesties, 11 whereas even angels who are superior in might and power do not bring a reviling (defaming) accusation against them before the Lord. 12 But these [false teachers], like unreasoning animals, [mere] creatures of instinct, born to be captured and destroyed, reviling things they do not understand, will also perish in their own corruption [in their destroying they will be destroyed], 13 suffering wrong [destined for punishment] as the wages of doing wrong. They count it a delight to revel in the daytime [living luxuriously]. They are stains and blemishes [on mankind], reveling in their [e]deceptions even as they feast with you. 14 They have eyes full of adultery, constantly looking for sin, enticing and luring away unstable souls. Having hearts trained in greed, [they are] children of a curse. 15 Abandoning the straight road [that is, the right way to live], they have gone astray; they have followed the way of [the false teacher] Balaam the son of Beor, who loved the reward of wickedness; 16 but he was rebuked for his own transgression: a mute donkey spoke with a man’s voice and restrained the prophet’s madness.

17 These [false teachers] are springs without water and mists driven by a tempest, for whom is reserved the gloom of black darkness. 18 For uttering arrogant words of vanity [pompous words disguised to sound scholarly or profound, but meaning nothing and containing no spiritual truth], they beguile and lure using lustful desires, by sensuality, those who barely escape from the ones who live in error. 19 They promise them liberty, when they themselves are the slaves of depravity—for by whatever anyone is defeated and overcome, to that [person, thing, philosophy, or concept] he is continually enslaved. 20 For if, after they have escaped the pollutions of the world by [personal] knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and are overcome, their last condition has become worse for them than the first. 21 For it would have been better for them not to have [personally] known the way of righteousness, than to have known it and then to have turned back from the holy commandment [verbally] handed on to them. 22 The thing spoken of in the true proverb has happened to them, “The dog returns to his own vomit,” and, “A sow is washed only to wallow [again] in the mire.”

Notas al pie

 1. 2 Peter 2:4 This verse begins one of the longest sentences in the NT. The sentence concludes in v 10a.
 2. 2 Peter 2:4 For emphasis Peter uses a word (tartarus) from Greek mythology describing a hell reserved for the most horrendous of people to emphasize the terrible doom awaiting false prophets and teachers who manipulate and twist the truth of the gospel message.
 3. 2 Peter 2:7 Lot was the nephew of Abraham and the son of Haran. He traveled with his uncle to Canaan and eventually settled in Sodom because of its proximity to good grazing land for his flocks. Peter presents a side of Lot not easily inferred from the OT account.
 4. 2 Peter 2:10 In the descriptions that follow, Peter may specifically have in mind the false teachers of whom he spoke in vv 1-3.
 5. 2 Peter 2:13 One early ms reads love feasts.

En Levende Bok

2 Peters 2

Vær på vakt mot falsk undervisning

1Det var også profeter som spredde falske budskap blant Israels folk, akkurat som det finnes personer som sprer falsk undervisning blant dere. De vil lure inn løgn om Gud som kan ødelegge troen hos dere. Ja, de vil til og med fornekte Herren Jesus, han som har kjøpt alle fri fra slaveriet under synden. Ved dette vil de selv gå evig fortapt. Mange kommer til å følge og delta i deres ville og umoralske liv. På grunn av dem vil Jesu sanne vei[a] få et dårlig rykte.[b] I sitt begjær etter makt og penger, vil de lure dere med oppdiktede historier. Gud har for lenge siden lovet å straffe dem. De er på vei til å gå evig fortapt.

Gud sparte ikke en gang englene som gjorde opprør mot ham, men kastet dem ned i den mørke avgrunnen. Der blir de nå holdt fanget mens de venter på straffen fra Gud.[c] Han sparte heller ikke de personene som levde på Noahs tid, og som nektet å høre på når Noah fortalte om den rettferdige dommen som ville ramme hans samtid. Den gangen reddet Gud bare Noah og sju andre da han lot den store oversvømmelsen utslette alle onde mennesker.[d] Gud straffet også byene Sodoma og Gomorra og forandret dem til askehauger. Han ville vise hvilken straff som venter dem som ikke er lydige mot Gud. 7-8 Han reddet likevel en person som bodde i Sodoma, og det var Lot. Lot levde nemlig etter Guds vilje. Han ble sterkt plaget dag etter dag av å bli tvunget til å se på og høre om onde menneskers ville og umoralske liv.[e]

Gud har altså makt til å redde dem som er lydige mot ham, når de kommer ut i vanskeligheter. Han har også makt til å straffe dem som er ulydige mot ham, helt fram til dommens dag når han skal dømme for evig. 10 Han straffer spesielt dem som blir drevet av sine skitne seksuelle begjær og nekter å la Gud styre livene deres. På samme måte straffer han mennesker som sprer falske budskap, som jeg nettopp snakket om. Disse personene er storsnutet og selvsikre. De unndrar seg ikke for å håne maktene i engleverdenen. 11 Dette gjør de, til tross for at Guds engler, som er mye sterkere og større enn oss mennesker, ikke våger å komme til Gud med noen anklager mot maktene i engleverdenen.

12 Ja, de som sprer falsk undervisning, håner det som de ikke kjenner. De er som uforstandige dyr, som bare følger instinktene og er født for å bli fanget og drept. Akkurat som dyrene går under, vil også de gå under for evig. 13 De vil selv måtte lide for all den lidelsen de har blitt årsak til. Disse personene elsker å feste mitt på lyse dagen. De er en skam og vanære der de tar plass og spiser i møtene og gudstjenestene deres, samtidig som de lar seg bruke til sine syndige nytelser. 14 De kan ikke se på en kvinne uten å tenke på sex, og de får aldri nok av synden. De lurer mennesker som er usikre på hva de tror, og får dem til å synde. De er smarte til å leve på andre sine penger. Gud vil straffe dem for alt det onde de gjør. 15 De har forlatt den rette veien og har gått vill, akkurat som Bileam, Beors sønn. Han elsket å tjene penger på å gjøre det som var ondt. 16 Gud stoppet profeten Bileam da han hadde tenkt å bringe fram et falskt budskap i Guds navn. Gud lot et esel snakke til ham med en stemme som et menneske.[f]

17 De som sprer falsk undervisning, er som brønner som har tørket ut, som tåkedotter som blir drevet av vinden. De lover den tørste vann, men har ingenting å gi.[g] Derfor venter helvetes mørke på dem. 18 De snakker så fint, men løftene drønner av tomhet. Gjennom å lokke med et vilt og umoralsk liv, der menneskene får følge sine onde begjær, lurer de nyfrelste og umodne troende som nylig har forlatt et liv i synd til seg. 19 De lover menneskene frihet, men de er selv slaver i synden, som gjør at de går evig fortapt. Et menneske er slave under det som tar makten hos det. 20 Dersom de som har flyktet fra umoralen i denne verden, gjennom å lære Herren Jesus Kristus, vår Frelser, å kjenne, på nytt blir fanget inn og gjort til slave under synden, da er deres situasjon blitt verre enn før. 21 Ja, det hadde vært bedre at de aldri fikk innsikt i den rette måten å leve på, framfor først å lære Guds vilje å kjenne, og så etterpå vende ryggen til alt han befalte. 22 Det har gått med disse, akkurat som det står i det gamle ordspråket: ”Hunden snur seg om mot sitt eget spy”[h], og ”Ikke før er grisen vasket ren, før den på nytt velter seg i sølen.”

Notas al pie

 1. 2:2 Troen på Jesus ble ofte kalt ”veien”, eller ”den sanne veien”.
 2. 2:2 Peter gikk imot den gnostiske læren, som påsto at den åndelige og den materielle virkeligheten var skilt fra hverandre, og at de derfor kunne leve umoralsk uten at det påvirket det åndelige livet.
 3. 2:4 Se Jesaja 24:21-22.
 4. 2:5 Se Første Mosebok 7:23.
 5. 2:7-8 Se Første Mosebok 19:1-25.
 6. 2:16 Se Fjerde Mosebok 22–24.
 7. 2:17 Se Salomos Ordspråk 25:14.
 8. 2:22 Se Salomos Ordspråk 26:11.