Amplified Bible

2 Kings 19

Isaiah Encourages Hezekiah

1When king Hezekiah heard it, he tore his clothes and he covered himself with sackcloth and went into the house (temple) of the Lord. Then he sent Eliakim who was in charge of his household, Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah the prophet the son of Amoz. They said to him, “Thus says Hezekiah, ‘This is a day of distress and anxiety, of punishment and humiliation; for children have come to [the time of their] birth and there is no strength to rescue them. It may be that the Lord your God will hear all the words of the Rabshakeh, whom his master the king of Assyria has sent to taunt and defy the living God, and will rebuke the words which the Lord your God has heard. So offer a prayer for the remnant [of His people] that is left [in Judah].’” So the servants of King Hezekiah came to Isaiah. Isaiah said to them, “Say this to your master: ‘Thus says the Lord, “Do not be afraid because of the words that you have heard, with which the servants of the king of Assyria have reviled (blasphemed) Me. Behold, I will put a spirit in him so that he will hear a rumor and return to his own land. And I will make him fall by the sword in his own land.”’”

Sennacherib Defies God

So the Rabshakeh returned and found the king of Assyria fighting against Libnah [a fortified city of Judah]; for he had heard that the king had left Lachish. When the king heard them say concerning Tirhakah king of [a]Ethiopia, “Behold, he has come out to make war against you,” he sent messengers again to Hezekiah, saying, 10 “Say this to Hezekiah king of Judah, ‘Do not let your God on whom you rely deceive you by saying, “Jerusalem shall not be handed over to the king of Assyria.” 11 Listen, you have heard what the Assyrian kings have done to all the lands, destroying them completely. So will you be spared? 12 Did the gods of the nations whom my forefathers destroyed rescue them—Gozan and Haran [of Mesopotamia] and Rezeph and the people of Eden who were in Telassar? 13 Where is the king of Hamath, the king of Arpad [of northern Syria], the king of the city of Sepharvaim, and of Hena and Ivvah?’”

Hezekiah’s Prayer

14 Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. Then he went up to the house (temple) of the Lord and spread it out before the Lord. 15 Hezekiah prayed before the Lord and said, “O Lord, the God of Israel, who is enthroned above the cherubim [of the [b]ark in the temple], You are the God, You alone, of all the kingdoms of the earth. You have made the heavens and the earth. 16 O Lord, bend down Your ear and hear; Lord, open Your eyes and see; hear the [taunting] words of Sennacherib, which he has sent to taunt and defy the living God. 17 It is true, Lord, that the Assyrian kings have devastated the nations and their lands 18 and have thrown their gods into the fire, for they were not [real] gods but [only] the work of men’s hands, wood and stone. So they [could destroy them and] have destroyed them. 19 Now, O Lord our God, please, save us from his hand so that all the kingdoms of the earth may know [without any doubt] that You alone, O Lord, are God.”

God’s Answer through Isaiah

20 Then Isaiah the son of Amoz sent word to Hezekiah, saying, “Thus says the Lord, the God of Israel: ‘I have heard your prayer to Me regarding Sennacherib king of Assyria.’ 21 This is the word that the Lord has spoken against him:

‘The virgin daughter of Zion
Has despised you and mocked you;
The daughter of Jerusalem
Has shaken her head behind you!
22 
‘Whom have you taunted and blasphemed?
Against whom have you raised your voice,
And haughtily lifted up your eyes?
Against the Holy One of Israel!
23 
‘Through your messengers you have taunted and defied the Lord,
And have said [boastfully], “With my many chariots
I came up to the heights of the mountains,
To the remotest parts of Lebanon;
I cut down its tall cedar trees and its choicest cypress trees.
I entered its most distant lodging, its densest forest.
24 
“I dug wells and drank foreign waters,
And with the sole of my feet I dried up
All the rivers of [the Lower Nile of] Egypt.”

25 
‘Have you not heard [asks the God of Israel]?
Long ago I did it;
From ancient times I planned it.
Now I have brought it to pass,
That you [king of Assyria] should [be My instrument to] turn fortified cities into ruinous heaps.
26 
‘Therefore their inhabitants were powerless,
They were shattered [in spirit] and put to shame;
They were like plants of the field, the green herb,
As grass on the housetops is scorched before it is grown up.
27 
‘But I [the Lord] know your sitting down [O Sennacherib],
Your going out, your coming in,
And your raging against Me.
28 
‘Because of your raging against Me,
And because your arrogance and complacency have come up to My ears,
I will put My hook in your nose,
And My bridle in your lips,
And I will turn you back [to Assyria] by the way that you came.

29 ‘Then this shall be the sign [of these things] to you [Hezekiah]: this year you will eat what grows of itself, in the second year what springs up voluntarily, and in the third year sow and reap, plant vineyards, and eat their fruit. 30 The survivors who remain of the house of Judah will again take root downward and bear fruit upward. 31 For a remnant will go forth from Jerusalem, and [a band of] survivors from Mount Zion. The zeal of the Lord of hosts shall perform this.

32 ‘Therefore thus says the Lord concerning the king of Assyria: “He will not come to this city [Jerusalem] nor shoot an arrow there; nor will he come before it with a shield nor throw up a siege ramp against it. 33 By the way that he came, by the same way he will return, and he will not come into this city,”’ declares the Lord. 34 ‘For I will protect this city to save it, for My own sake and for My servant David’s sake.’”

35 Then it came to pass that night, that the [c]angel of the Lord went forth and struck down 185,000 [men] in the camp of the Assyrians; when the survivors got up early in the morning, behold, all [185,000] of them were dead. 36 So Sennacherib king of Assyria [d]left and returned home, and lived at [e]Nineveh. 37 It came about as he was worshiping in the house of Nisroch his god, that his sons Adrammelech and Sharezer killed him with a sword; and they escaped to the land of Ararat. And Esarhaddon his son became king in his place.

Notas al pie

  1. 2 Kings 19:9 Heb Cush.
  2. 2 Kings 19:15 I.e. God’s symbolic throne.
  3. 2 Kings 19:35 See note Gen 16:7.
  4. 2 Kings 19:36 An account of his military campaign against Judah in 701 b.c. was recorded by Sennacherib on a hexagonal baked clay prism found in the ruins of his palace in Nineveh, in northern Iraq.
  5. 2 Kings 19:36 I.e. the capital city of Assyria.

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Kongebog 19

Hizkija søger hjælp hos Esajas

1Da kong Hizkija fik assyrerkongens budskab, blev han så fortvivlet, at han rev flænger i sit tøj, klædte sig i sæk og aske og gik ind i Herrens hus for at bede. Samtidig sendte han Eljakim, Shebna og de ledende præster til profeten Esajas,[a] Amotzʼ søn. De havde også klædt sig i sæk og aske og skulle overbringe følgende besked fra kongen: „Vi er blevet ydmyget og skældt ud og er i stor nød. Vi føler os som en kvinde, der er i gang med at føde, men ikke kan føde barnet alligevel. Måske har Herren, din Gud, hørt, hvordan den assyriske næstkommanderende har hånet den levende Gud, og måske vil Herren selv straffe ham. Gå derfor i forbøn for den rest af folket, som endnu er i live.”

5-6 Esajas svarede: „Herren har følgende besked til kongen: Du skal ikke tage dig af assyrernes store ord, som de har hånet mig med. Jeg vil sørge for, at assyrerkongen snart hører dårligt nyt hjemmefra, så han rejser tilbage til sit land. Der vil han senere blive dræbt.”

Fornyede trusler

Den assyriske næstkommanderende var i mellemtiden vendt tilbage til Lakish, hvor han fik at vide, at kong Sankerib havde forladt byen og var i færd med at belejre en anden by, Libna. Midt i det hele fik Sankerib efterretning om, at kong Tirhaka fra Kush havde sendt sin hær for at angribe ham. Så sendte han et skriftligt budskab til kong Hizkija:

10 „Lad ikke din gud give dig falske forhåbninger. Tro ikke på ham, når han påstår, jeg ikke kan indtage Jerusalem. 11 Du har jo hørt, hvordan assyrerkongen har lagt utallige lande under sig. Hvordan kan du tro, at du kan undslippe? 12 Har de andre guder kunnet redde deres tilhængere? Tænk på nationer som Gozan, Karan, Retzef og Eden i landet Telassar—de er alle blevet knust af assyriske konger. 13 Glem ikke, hvad der skete med kongerne af Hamat, Arpad, Lair, Sefarvajim, Hena og Ivva.”

Hizkija beder Herren om hjælp

14 Da Hizkija havde læst assyrerkongens brev, gik han ind i helligdommen og lagde det frem for Herren. 15 „Herre, Israels Gud!” bad han. „Du sidder på din trone højt over de mægtigste engle. Du alene er Herre over alle jordens riger. Du skabte himlen og jorden. 16 Bøj dig ned, Herre, og lyt til min bøn! Se det brev her fra kong Sankerib, hvor han håner den levende Gud! 17 Herre, det er sandt, at assyrerkongerne har knust alle de nævnte folkeslag, lagt deres lande øde 18 og brændt deres guder. Men de var jo ikke virkelige guder, kun menneskeværk lavet af træ og sten. Derfor kunne de blive ødelagt. 19 Herre, du er vores Gud, frels os fra assyrerkongens magt. Så vil alle jordens folk kunne se, at du er den eneste sande Gud!”

Herrens dom over assyrerkongen

20 Derefter sendte Esajas følgende besked til kong Hizkija: „Herren, Israels Gud, siger, at han har hørt din bøn angående assyrerkongen. 21 Nu skal du høre, hvad han siger om kong Sankerib:

Jerusalems indbyggere ryster på hovedet.
    Ja, Zions datter ler dig op i ansigtet.
22 Hvem var det, du hånede og spottede?
    Hvem brugte du så store ord imod?
I hovmod trodsede du Himlens Gud,
    vendte dig imod Israels Hellige.
23 Ved sendebud hånede du Herren og sagde:
‚Mine hære krydsede de højeste bjerge,
    jeg erobrede Libanons højdedrag.
Jeg fældede skovens stolte cedre,
    nedlagde de statelige cypresser.
Jeg nåede bjergenes tinder,
    Libanons prægtige frugtplantager.
24 Jeg lod brønde grave i fjendeland
    og brugte løs af deres drikkevand.
Ved mine hæres støvletramp
    blev Egyptens floder tømt for vand.’

25 Forstår du ikke, at det var min idé?

    Jeg planlagde det for længst og lod det ske.
Du skulle angribe fæstningsbyer
    og forvandle dem til bunker af sten,
26 mens indbyggerne måtte se til,
    skuffede, udmattede og skamfulde,
som planter, der rykkes op med rode,
    som græs på taget, der visner i solen.

27 Jeg ser, når du rejser dig og sætter dig,

    jeg ved, hvornår du går og kommer tilbage.

28 Men fordi du hidser dig op imod mig,

    og dine stolte ord har nået mit øre,
sætter jeg kroge i din næse
    og lægger bidsel i din mund.
Jeg trækker dig bort,
    tilbage ad den vej, du kom.

Om Jerusalem og folkets fremtid

29 Herren giver dig nu et tegn, kong Hizkija: Første år skal man spise af det korn, som har sået sig selv. Næste år skal folk spise af de frugter, der er.[b] Men tredje år skal de så og høste deres korn og nyde frugterne af de vinstokke, de har plantet. 30 For den rest, som er tilbage af Judas folk, skal fæste rod forneden og sætte frugt foroven. 31 En rest vil slippe levende væk fra Jerusalem, nogle af dens indbyggere vil overleve. Det gør Herren, den Almægtige, for sin egen skyld.

32 Hør hvad Herren siger om Assyriens konge: Han kommer ikke ind i Jerusalem. Han får end ikke lov at skyde en pil herind, eller nærme sig byen med løftede skjolde for at bygge angrebsramper rundt omkring den. 33 Han skal vende tilbage ad den vej, han kom. Han kommer ikke herind, siger Herren. 34 For jeg vil forsvare og frelse Jerusalem for min egen æres skyld og for min tjener Davids skyld!”

Herren ødelægger den assyriske hær

35 Samme nat gik Herrens engel gennem assyrernes lejr og slog 185.000 krigere ihjel. Næste morgen lå der døde kroppe overalt. 36 Da brød kong Sankerib op og vendte hjem til Nineve. 37 Engang, da han bad i sin gud Nisroks tempel, trængte hans sønner Adrammelek og Sarezer derind og myrdede ham, hvorefter de flygtede til Ararats land. Sankeribs søn Asarhaddon blev konge i hans sted.

Notas al pie

  1. 19,2 På hebraisk: Jeshajahu, hvilket betyder „Jahves frelse”. Det har stort set samme betydning som Jehoshua (Jahve frelser), der på dansk er blevet til Josva og via græsk og latin blev til navnet Jesus.
  2. 19,29 Den hebraiske tekst er uklar. Oversættelsen her bygger dels på LXX, dels på Vulgata.