Amplified Bible

2 Corinthians 8

Great Generosity

1Now, brothers and sisters, we want to tell you about the grace of God which has been evident in the churches of Macedonia [awakening in them a longing to contribute]; for during an ordeal of severe distress, their abundant joy and their deep poverty [together] overflowed in the wealth of their lavish generosity. For I testify that according to their ability, and beyond their ability, they gave voluntarily, begging us insistently for the privilege of participating in the service for [the support of] the saints [in Jerusalem]. Not only [did they give materially] as we had hoped, but first they gave themselves to the Lord and to us [as His representatives] by the will of God [disregarding their personal interests and giving as much as they possibly could]. So we urged Titus that, as he began it, he should also complete this gracious work among you as well.

But just as you excel in everything, [and lead the way] in faith, in speech, in knowledge, in genuine concern, and in your love for us, see that you excel in this gracious work [of giving] also. I am not saying this as a command [to dictate to you], but to prove, by [pointing out] the enthusiasm of others, the sincerity of your love as well. For you are recognizing [more clearly] the grace of our Lord Jesus Christ [His astonishing kindness, His generosity, His gracious favor], that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty you might become rich (abundantly blessed). 10 I give you my opinion in this matter: this is to your advantage, who were the first to begin a year ago not only to take action [to help the believers in Jerusalem], but also [the first] to desire to do it. 11 So now finish this, so that your eagerness in desiring it may be equaled by your completion of it, according to your ability. 12 For if the eagerness [to give] is there, it is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. 13 For it is not [intended] that others be relieved [of their responsibility] and that you be [a]burdened [unfairly], but [b]that there be equality [in sharing the burden]— 14 at this present time your surplus [over necessities] is going to supply their need, so that [at some other time] their surplus may be given to supply your need, that there may be equality; 15 as it is written [in Scripture], “He who gathered much did not have too much, and he who gathered little did not lack.”

16 But thanks be to God who puts the same genuine concern for you in the heart of Titus. 17 For Titus not only accepted our appeal, but was so very interested in you that he has gone to visit you of his own accord. 18 And we have sent along with him the [c]brother who is praised in the gospel [ministry] throughout all the churches; 19 and not only this, but he has also been appointed by the churches to travel with us in regard to this gracious offering which we are administering for the glory of the Lord Himself, and to show our eagerness [as believers to help one another]. 20 We are taking precaution so that no one will [find anything with which to] discredit us in our administration of this generous gift. 21 For we have regard for what is honorable [and above suspicion], not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. 22 We have sent with them our brother, whom we have often tested and found to be diligent in many things, but who is now even more diligent [than ever] because of his great confidence in you. 23 As for Titus, he is my partner and fellow worker in your service; and as for the [other two] brothers, they are [special] [d]messengers of the churches, a glory and credit to Christ. 24 Therefore, show these men, in the sight of the churches, the proof of your love and our reason for being proud of you.

Notas al pie

  1. 2 Corinthians 8:13 Lit afflicted.
  2. 2 Corinthians 8:13 Lit from equality.
  3. 2 Corinthians 8:18 The identity of this man is unknown—perhaps it was Luke.
  4. 2 Corinthians 8:23 Lit apostles, but not a reference to the original apostles.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Corintieni 8

Încurajarea generozităţii

1Vreau să ştiţi, fraţilor, despre harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile din Macedonia, pentru că, fiind încercaţi deosebit de mult prin necazuri, bucuria lor abundentă şi marea lor sărăcie au rezultat într-o manifestare de har abundentă. Eu depun mărturie că ei au dat din proprie iniţiativă, după puterea lor şi chiar dincolo de puterea lor, rugându-ne cu multă insistenţă pentru harul de a fi părtaşi la această slujire pentru sfinţi, şi nu aşa cum ne-am aşteptat, ci s-au dedicat pe ei înşişi, mai întâi Domnului, iar apoi, prin voia lui Dumnezeu, nouă. Astfel, l-am îndemnat pe Titus, pentru că el a început mai devreme această lucrare, să ducă la capăt această binefacere a harului din partea voastră. Acum, aşa cum vă distingeţi în toate – în credinţă, în vorbire, în cunoaştere, într-o dedicare totală şi în dragostea pe care aţi învăţat-o de la noi – să vă distingeţi şi în această binefacere a harului.

Nu vă spun aceasta ca pe o poruncă, ci verific, prin dedicarea altora, cât de adevărată este dragostea voastră. Voi cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Cristos, Care, deşi a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac, pentru ca voi să vă îmbogăţiţi prin sărăcia Lui. 10 Vă dau sfatul meu, pentru ceea ce este cel mai bine pentru voi în această problemă: anul trecut aţi fost primii nu doar în a face, ci şi în a dori să faceţi; 11 acum deci terminaţi lucrarea, pentru ca, tot aşa cum aţi dorit, tot astfel să şi daţi, după posibilităţile pe care le aveţi. 12 Dacă există dorinţă, darul este primit potrivit cu ceea ce are cineva, nu cu ceea ce nu are. 13 Aceasta nu este pentru ca alţii să fie uşuraţi, iar voi să fiţi împovăraţi, ci pentru a fi egalitate. 14 Abundenţa pe care voi o aveţi acum îi poate ridica pe cei care sunt în nevoi, pentru ca, la rândul lor, abundenţa lor să împlinească nevoia voastră. Astfel, va fi egalitate, 15 aşa cum este scris:

„Celui ce a adunat mai mult, nu i-a rămas în plus,
    iar cel ce a adunat mai puţin n-a dus lipsă.“[a]

Misiunea lui Titus

16 Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, Care a pus în inima lui Titus aceeaşi dedicare pentru voi pe care o am şi eu. 17 Căci el nu numai că a primit bine apelul vostru, ci vine acum la voi din proprie iniţiativă şi cu mai mult entuziasm decât oricând. 18 Împreună cu el vi-l trimit şi pe fratele care este lăudat de toate bisericile, datorită Evangheliei. 19 Nu doar atât, dar el a fost desemnat de biserici să călătorească împreună cu noi în timp ce administrăm această binefacere a harului, pentru slava Domnului Însuşi şi pentru a ne arăta bunăvoinţa. 20 Suntem atenţi, ca să nu stârnim vreo plângere cu privire la modul în care administrăm acest dar generos. 21 Căci avem grijă să facem ceea ce este bine nu doar înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor. 22 Îl trimitem pe fratele nostru cu ei – frate pe care deseori l-am pus la încercare şi l-am găsit dedicat, dar care acum este mai dedicat decât oricând – pentru că are mare încredere în voi. 23 În ce-l priveşte pe Titus, el este părtaş şi conlucrător cu mine pentru voi. În ce-i priveşte pe fraţii noştri, ei sunt trimişi ai bisericii, slava lui Cristos. 24 De aceea, în mod deschis, înaintea bisericilor, arătaţi-le dovada dragostei voastre şi motivul nostru de laudă cu privire la voi.

Notas al pie

  1. 2 Corintieni 8:15 Vezi Ex. 16:18