Amplified Bible

2 Corinthians 5

The Temporal and Eternal

1For we know that if the earthly tent [our physical body] which is our house is torn down [through death], we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. For indeed in this house we groan, longing to be clothed with our [immortal, eternal] celestial dwelling, so that by putting it on we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan, being burdened [often weighed down, oppressed], not that we want to be unclothed [separated by death from the body], but to be clothed, so that what is mortal [the body] will be swallowed up by life [after the resurrection]. Now He who has made us and prepared us for this very purpose is God, who gave us the [Holy] Spirit as a pledge [a guarantee, a down payment on the fulfillment of His promise].

So then, being always filled with good courage and confident hope, and knowing that while we are at home in the body we are absent from the Lord— for we walk by faith, not by sight [living our lives in a manner consistent with our confident belief in God’s promises]— we are [as I was saying] of good courage and confident hope, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. Therefore, whether we are at home [on earth] or away from home [and with Him], it is our [constant] ambition to be pleasing to Him. 10 For we [believers will be called to account and] must all appear before the [a]judgment seat of Christ, so that each one may be repaid for what has been done in the body, whether good or [b]bad [that is, each will be held responsible for his actions, purposes, goals, motives—the use or misuse of his time, opportunities and abilities].

11 Therefore, since we know the fear of the Lord [and understand the importance of obedience and worship], we persuade people [to be reconciled to Him]. But we are plainly known to God [He knows everything about us]; and I hope that we are plainly known also in your consciences [your God-given discernment]. 12 We are not commending ourselves to you again, but are giving you an occasion to be [rightfully] proud of us, so that you will have an answer for those who take pride in [outward] appearances [the virtues they pretend to have] rather than what is [actually] in heart. 13 If we are out of our mind [just unstable fanatics as some critics say], it is for God; if we are in our right mind, it is for your benefit. 14 For the love of Christ controls and compels us, because we have concluded this, that One died for all, therefore all died; 15 and He died for all, so that all those who live would no longer live for themselves, but for Him who died and was raised for their sake.

16 So from now on we regard no one from a human point of view [according to worldly standards and values]. Though we have known Christ from a human point of view, now we no longer know Him in this way. 17 Therefore if anyone is in Christ [that is, grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior], he is a new creature [reborn and renewed by the Holy Spirit]; the old things [the previous moral and spiritual condition] have passed away. Behold, new things have come [because spiritual awakening brings a new life]. 18 But all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ [making us acceptable to Him] and gave us the ministry of reconciliation [so that by our example we might bring others to Him], 19 that is, that God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting people’s sins against them [but canceling them]. And He has committed to us the message of reconciliation [that is, restoration to favor with God].

20 So we are ambassadors for Christ, as though God were making His appeal through us; we [as Christ’s representatives] plead with you on behalf of Christ to be reconciled to God. 21 He made Christ who knew no sin to [judicially] be sin on our behalf, so that in Him we would become the righteousness of God [that is, we would be made acceptable to Him and placed in a right relationship with Him by His gracious lovingkindness].

Notas al pie

  1. 2 Corinthians 5:10 Gr bema (a step). A raised area reached by steps, used as the official seat of a judge.
  2. 2 Corinthians 5:10 Or inferior.

Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 5

Nebeský domov

1 Vieme predsa, že až zomrieme, znova ožijeme v krajšej, večnej podobe.

2-5 Túžime po tom, zároveň však váhame, lebo by sme sa radi vyhli umieraniu a vstúpili priamo do nesmrteľného života, na ktorý nás Pán Boh už teraz pripravuje: ako preddavok nám dal svojho Ducha.

Preto sa môžeme s dôverou tešiť na náš nebeský domov; vo svojich telách tu vlastne žijeme v cudzine, ďaleko od svojej vlasti, kde nás čaká Pán Ježiš Kristus.

Nevidíme ho, ale sme s ním spojení vierou.

Preto v plnej dôvere a radi opustíme, hoci aj hneď teraz, toto telo, aby sme mohli byť doma u svojho Pána.

Chceme však konať tak, ako sa jemu páči, už či to znamená zostať tu v cudzine, alebo odísť do svojej vlasti.

10 Veď nakoniec sa všetci musíme postaviť pred Kristov súd, kde sa spravodlivo zhodnotí každý náš skutok -- dobrý i zlý.

Služba zmierenia

11 A práve táto bázeň pred Bohom nás núti presviedčať ľudí, aby verili v Pána Ježiša Krista. Boh naše pohnútky pozná a veríme, že ani vy nás nepodozrievate z nejakých bočných úmyslov.

12 Nie, nejdeme sa znovu chváliť. Chceme vám iba ukázať, že sa za nás nemusíte hanbiť, a tak môžete zatvoriť ústa tým, ktorí taký dôraz kladú na vonkajší prejav namiesto na vnútornú hodnotu.

13 Ak to prospeje Božej sláve, nech nás ľudia pokladajú aj za bláznov. Že v skutočnosti bláznami nie sme, to je užitočné zase pre vás.

14 Vo všetkom, čo konáme, nás vedie Kristova láska.

15 Je predsa zrejmé, že smrť toho, kto zomrel za všetkých, je to isté, ako keby všetci zomreli. A tak naše životy už nepatria nám, ale tomu, kto za nás zomrel a vstal z mŕtvych.

16 Neposudzujme preto už nikoho podľa vonkajších znakov. Aj my sme kedysi takto posudzovali Krista, ale teraz už tak nerobíme.

17 Ak niekto odovzdal svoj život Kristovi, stal sa novým stvorením. Čo bolo predtým, pominulo, začalo sa niečo celkom nové.

18 To všetko je z Boha, ktorý nás prostredníctvom Pána Ježiša Krista zmieril so sebou. A on nás poveril, aby sme do celého sveta niesli zvesť,

19 že Boh v Kristu zmieril svet so sebou, odpustil ľuďom ich previnenia a neráta im viac ich hriechy.

20 Ako Kristovi vyslanci vás preto vyzývame: Zmierte sa s Bohom!

21 Lebo na toho, ktorý sa nikdy nedopustil ničoho zlého, vložil všetok náš hriech a jeho spravodlivosť preniesol na nás.