Amplified Bible

2 Chronicles 36

Jehoahaz, Jehoiakim, then Jehoiachin Rule

1Then the people of the land took Joahaz the son of Josiah, and made him king in Jerusalem in place of his father. Joahaz was twenty-three years old when he became king, and he reigned [only] three months in Jerusalem. Then the king of Egypt deposed him at Jerusalem, and imposed a fine on the land of a hundred talents of silver and one talent of gold. The king of Egypt made Eliakim, the brother of Joahaz, king over Judah and Jerusalem, and changed his name to Jehoiakim. But Neco took Joahaz his brother, and brought him to Egypt.

Jehoiakim was twenty-five years old when he became king, and he reigned for eleven years in Jerusalem; and he did evil in the sight of the Lord his God. Nebuchadnezzar king of Babylon came up against him and bound him with bronze [chains] to take him to Babylon. Nebuchadnezzar also brought some of the articles of the house (temple) of the Lord to Babylon and put them in his temple there. Now the rest of the acts of Jehoiakim and the repulsive acts which he committed, and what was found against him, behold, they are written in the Book of the Kings of Israel and Judah. And his son Jehoiachin became king in his place.

Jehoiachin was eight[teen] years old when he became king, and he reigned for three months and ten days in Jerusalem, and he did evil in the sight of the Lord.

Captivity in Babylon Begun

10 Now at the turn of the year [in the spring], King Nebuchadnezzar sent word and had him brought to Babylon with the valuable articles of the house of the Lord, and made his brother Zedekiah king over Judah and Jerusalem.

Zedekiah Rules in Judah

11 Zedekiah was twenty-one years old when he became king, and he reigned for eleven years in Jerusalem. 12 He did evil in the sight of the Lord his God; he did not humble himself before Jeremiah the prophet, who spoke for the Lord. 13 He also rebelled against King Nebuchadnezzar who had made him swear allegiance by God. He stiffened his neck and hardened his heart against turning to the Lord God of Israel. 14 Also, all the officials of the priests and the people were very unfaithful, following all the repulsive acts of the [pagan] nations; and they defiled the house of the Lord which He had sanctified in Jerusalem.

15 The Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by His messengers, because He had compassion on His people and on His dwelling place. 16 But they kept mocking the messengers of God and despising His words and scoffing at His prophets until the wrath of the Lord arose against His people, until there was no remedy or healing. 17 Therefore He brought the king of the Chaldeans against them, who killed their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion on young man or virgin, old man or infirm; He gave them all into his hand. 18 And as for all the articles of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and of his officials, he brought them all to Babylon. 19 Then they burned the house of God and tore down the wall of Jerusalem, and burned all its fortified buildings with fire, and destroyed all its valuable articles. 20 He deported to Babylon those who had escaped from the sword; and they were servants to him and to his sons until the kingdom of Persia was established there, 21 to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had restored its Sabbaths; for as long as the land lay desolate it kept Sabbath until seventy years were complete.

Cyrus Permits Return

22 Now in the first year of Cyrus king of Persia—in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah—the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout his kingdom, and also put it in writing, saying, 23 “Thus says Cyrus king of Persia: ‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may the Lord his God be with him, and let him go up [to Jerusalem]!’”

Ang Pulong Sang Dios

2 Cronica 36

Ang Paghari ni Jehoahaz sa Juda

1Ang anak ni Josia nga si Jehoahaz amo ang ginbulos sang mga tawo nga hari sa Jerusalem. Nagaedad si Jehoahaz sang 23 ka tuig sang nangin hari siya. Sa Jerusalem siya nag-estar, kag naghari siya sa sulod sang tatlo ka bulan. Sang ulihi ginpahalin siya sa trono sang hari sang Egipto nga si Neco, kag ginpabayad ni Neco ang Juda sang buhis nga mga 3,500 ka kilo nga pilak kag 35 ka kilo nga bulawan. Ginbihag ni Neco si Jehoahaz sa Egipto, kag ginhimo niya si Eliakim nga utod ni Jehoahaz nga hari sang Juda kag Jerusalem. Gin-ilisan ni Neco ang ngalan ni Eliakim nga Jehoyakim.

Ang Paghari ni Jehoyakim sa Juda

Nagaedad si Jehoyakim sang 25 ka tuig sang nangin hari siya. Sa Jerusalem siya nag-estar, kag naghari siya sa sulod sang 11 ka tuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo nga iya Dios. Ginsalakay siya ni Haring Nebucadnezar sang Babilonia kag ginkadenahan, kag gindala sa Babilonia. Gindala man ni Nebucadnezar sa Babilonia ang iban nga mga kagamitan sang templo sang Ginoo kag ginbutang sa iya palasyo.[a]

Ang iban pa nga mga estorya parte sa paghari ni Jehoyakim kag ang mga makangilil-ad kag malaot nga mga butang nga iya ginhimo nasulat sa Libro sang Kasaysayan sang mga Hari sang Israel kag Juda. Kag si Jehoyakin nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang hari.

Ang Paghari ni Jehoyakin sa Juda

Nagaedad si Jehoyakin sang 18 ka tuig sang nangin hari siya. Sa Jerusalem siya nag-estar, kag naghari siya sa sulod sang tatlo ka bulan kag napulo ka adlaw. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo. 10 Pagsugod sang bag-o nga tuig, ginbihag ni Haring Nebucadnezar si Jehoyakin sa Babilonia. Ginpanguha niya ang malahalon nga mga pagkabutang sa templo sang Ginoo, kag ginhimo niya ang tiyo ni Jehoyakin nga si Zedekia nga hari sang Juda kag Jerusalem.

Ang Paghari ni Zedekia sa Juda

11 Nagaedad si Zedekia sang 21 ka tuig sang nangin hari siya. Sa Jerusalem siya nag-estar, kag naghari siya sa sulod sang 11 ka tuig. 12 Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo nga iya Dios kag wala siya nagpaubos sang iya kaugalingon kay Propeta Jeremias nga manughambal sang Ginoo. 13 Nagrebelde man siya kay Haring Nebucadnezar, bisan ginpasumpa niya siya sa ngalan sang Dios nga indi siya magtraidor sa iya. Matig-a gid ang tagipusuon ni Zedekia. Indi gid siya magbalik sa Ginoo, ang Dios sang Israel. 14 Wala labot sa iya, ang tanan nga pangulo sang mga pari kag sang katawhan nangin maluibon pa gid sa Dios. Ginsunod nila ang makangilil-ad nga mga ginahimo sang iban nga mga nasyon kag gindagtaan nila ang templo sang Ginoo, nga ginpakabalaan niya sa Jerusalem.

Ang Pagkalaglag sang Jerusalem

15 Permi nagapakighambal sa ila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan, paagi sa iya mga propeta, tungod kay naluoy siya sa ila kag sa iya templo. 16 Pero ginyaguta nila ang mga propeta sang Dios, ginkadlawan, kag ginbaliwala ang ila mga mensahi. Gani naakig ang Ginoo sa ila, kag wala sing may makapugong sa iya. 17 Ginpasalakay niya ang mga taga-Babilonia[b] sa ila. Ginpamatay sang mga taga-Babilonia ang ila bataon nga mga lalaki bisan sa templo. Wala gid sila sing kaluoy sa kay bisan sin-o, lalaki man ukon babayi, bata man ukon tigulang, masakiton man ukon indi. Gintugyan sang Dios ang tanan niya nga katawhan kay Nebucadnezar. 18 Gindala ni Nebucadnezar sa Babilonia ang tanan nga kagamitan sa templo sang Dios, gagmay kag dalagko, kag ang tanan nga manggad sang templo, sang hari, kag sang iya mga opisyal. 19 Ginsunog nila ang templo sang Dios kag ginrumpag ang pader sang Jerusalem. Ginsunog man nila ang tanan nga mabakod nga parte sang siyudad, kag gin-guba ang tanan nga malahalon nga mga butang. 20 Ginbihag ni Nebucadnezar sa Babilonia ang mga Israelinhon nga wala mapatay, kag nangin mga ulipon niya sila kag sang iya mga anak hasta nga naggahom ang ginharian sang Persia. 21 Gani natuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Propeta Jeremias nga mangin mamingaw ang duta kag makapahuway ini sa sulod sang 70 ka tuig.

Ginpabalik ni Cyrus ang mga Israelinhon sa Ila Duta

22 Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Persia, gintandog sang Ginoo ang tagipusuon ni Cyrus nga magsulat sang isa ka pahibalo nga ibantala sa bug-os niya nga ginharian. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias.[c] 23 Amo ini ang pahibalo ni Haring Cyrus sang Persia:

“Ginhatag sa akon sang Ginoo, ang Dios sang langit,[d] ang tanan nga ginharian diri sa kalibutan, kag gintugyanan niya ako sa pagpatindog sang templo para sa iya didto sa Jerusalem nga sakop sang Juda. Kamo tanan nga katawhan sang Dios, magbalik na kamo sa inyo duta. Kag kabay pa nga updan niya kamo.”

Notas al pie

  1. 36:7 palasyo: ukon, templo.
  2. 36:17 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Amo ini kon kaisa ang tawag sa mga taga-Babilonia.
  3. 36:22 agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias nga mahilway ang mga Israelinhon sa pagkabihag sa Babilonia pagkaligad sang 70 ka tuig. (Tan-awa ang Jeremias 25:11; 29:10.)
  4. 36:23 Dios sang langit: ukon, Dios nga ara sa langit; ukon, Dios nga naghimo sang langit; ukon, Dios nga labaw sa tanan.