Amplified Bible

2 Chronicles 15

The Prophet Azariah Warns Asa

1Now the Spirit of God came on Azariah the son of Oded, and he went out to meet Asa and said to him, “Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin: the Lord is with you while you are with Him. If you seek Him [inquiring for and of Him, as your soul’s first necessity], He will let you find Him; but if you abandon (turn away from) Him, He will abandon (turn away from) you. Now for a long time Israel was without the true God and without a teaching priest, and without [God’s] law. But when they were in their trouble and distress they turned to the Lord God of Israel, and [in desperation earnestly] sought Him, and He let them find Him. In those times there was no peace for him who went out or for him who came in, for great suffering came on all the inhabitants of the lands. Nation was crushed by nation, and city by city, for God troubled them with every kind of distress. But as for you, be strong and do not lose courage, for there is reward for your work.”

Asa’s Reforms

And when Asa heard these words, the prophecy of Azariah the son of Oded the prophet, he took courage and removed the repulsive idols from all the land of Judah and Benjamin and from the cities which he had captured in the hill country of Ephraim. Then he restored the altar [of burnt offering] of the Lord which was in front of the porch [of the temple] of the Lord. He gathered all Judah and Benjamin and the strangers who were with them out of Ephraim, Manasseh, and Simeon, for they came over to Asa from Israel in large numbers when they saw that the Lord his God was with him. 10 So they assembled at Jerusalem in the third month of the fifteenth year of Asa’s reign. 11 They sacrificed to the Lord on that day from the spoil they had brought—700 oxen and 7,000 sheep. 12 They entered into a covenant (solemn agreement) to seek the Lord God of their fathers with all their heart and soul; 13 and that whoever would not seek the Lord God of Israel, was to be put to death, whether young or old, man or woman. 14 They swore an oath to the Lord with a loud voice, with [jubilant] shouting, with trumpets, and with horns. 15 All Judah rejoiced over the oath, for they had sworn with all their heart and had sought Him with their whole heart, and He let them find Him. So the Lord gave them rest on every side.

16 He also removed Maacah, King Asa’s mother, from the position of queen mother, because she had made a repulsive image for [the goddess] Asherah. Asa cut down her idol, crushed it, and burned it at the Brook Kidron. 17 But the high places [of pagan worship] were not removed from Israel. Nevertheless Asa’s heart was blameless all his days. 18 He brought the things that his father [Abijah] had dedicated and those things that he had dedicated into the house of God—silver and gold and utensils. 19 And there was no war until the thirty-fifth year of Asa’s reign.

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 15

1På et tidspunkt kom Guds Ånd over Azarja, søn af Oded, og han gik kong Asa i møde med ordene:

„Lyt til mig, kong Asa og Judas og Benjamins folk! Herren vil være med jer, så længe I holder jer til ham! Når I søger ham, skal I finde ham. Men hvis I vender jer fra ham, vil han vende sig fra jer. I lang tid levede man i Israel uden at skænke den sande Gud en tanke. Der var ikke præster til at undervise folket, og Guds lov blev ikke fulgt. Men hver gang israelitterne kom i vanskeligheder, søgte de hjælp hos Herren, deres Gud, og han hjalp dem. I lange perioder kunne man ikke færdes frit, og der var ufred og oprør rundt omkring i alle landene. Det ene folkeslag lå i krig med det andet, og den ene by bekæmpede den anden, alt sammen som følge af Guds straf over dem. Men tab ikke modet! Giv ikke op på halvvejen, for I vil blive belønnet for jeres indsats.”

Opmuntret over Azarjas profeti gik kong Asa i gang med at udrydde alle afgudsbilleder i Juda og Benjamin og de øvrige byer, han havde erobret i Efraims bjergland. Desuden genopbyggede han brændofferalteret foran templet.

Derefter sendte han bud efter lederne for hele Judas og Benjamins folk og for de israelitiske immigranter, der var ankommet fra Efraims, Manasses og Simeons områder i Nordriget. De var flyttet til Sydriget, da de så, at Herren var med kong Asa. 10 I årets tredje måned i kong Asas 15. regeringsår mødte de op i Jerusalem. 11 De ofrede 700 stykker hornkvæg og 7000 stykker småkvæg af det krigsbytte, de havde taget i krigen mod kushitterne. 12 De indgik en pagt, hvori de lovede at søge og tilbede Herren, deres fædres Gud, af hele deres hjerte og hele deres sjæl. 13 Enhver, som nægtede at tilbede Herren, skulle dømmes til døden—uanset om vedkommende var gammel eller ung, mand eller kvinde. 14 Med høje råb bekræftede de deres troskabsløfte til Herren, og det blev understreget med blæsning i trompeter og vædderhorn. 15 Alle var glade over den pagt, de havde sluttet med Herren, for de havde gjort det af et oprigtigt hjerte og med fuldt overlæg. Derfor velsignede Herren dem og gav dem fred til alle sider.

16 Kong Asa fratog tilmed sin bedstemor Maʼaka hendes privilegier som enkedronning, fordi hun havde ladet opstille et modbydeligt frugtbarhedssymbol for gudinden Ashera. Han huggede afgudsbilledet i stykker og brændte det i Kedrondalen. 17 Det lykkedes ham ikke at udrydde alle offerhøjene i Israels land, men ønsket om at gøre Herrens vilje kendetegnede hele hans liv. 18 I templet samlede han alle de kostbarheder, som hans far havde indviet til Herren, sammen med de sølv- og guldkar, han selv skænkede.

19 Landet kom ikke i regulær krig igen, før kong Asa havde regeret i 35 år.