Amplified Bible

2 Chronicles 13

Abijah Succeeds Rehoboam

1In the eighteenth year of King Jeroboam, Abijah became king over Judah. He reigned three years in Jerusalem. His mother’s name was Micaiah the daughter of Uriel of Gibeah.

And there was war between Abijah and Jeroboam [of Israel]. Abijah began the battle with an army of brave soldiers, 400,000 chosen men. Jeroboam drew up in battle formation against him with 800,000 chosen men, valiant men.

Civil War

Then Abijah stood on Mount Zemaraim, which is in the hill country of Ephraim, and said, “Listen to me, Jeroboam and all Israel: Do you not know that the Lord God of Israel, gave rule over Israel forever to David and to his sons by a covenant of [a]salt [a permanent pact, extending to each generation of Israel]? Yet Jeroboam the son of Nebat, a servant of Solomon the son of David, rose up and rebelled against his lord [the king], and worthless (unprincipled, unethical) men gathered around him, useless and wicked men, who proved too strong for Rehoboam the son of Solomon when Rehoboam was young and timid, and could not assert himself against them.

“And now you intend to assert yourselves against the kingdom of the Lord which is in the hands of the sons of David, since you are a great multitude and have with you the golden calves (idols) which Jeroboam made for you as gods. Have you not driven out the priests of the Lord, the sons of Aaron and the Levites, and made priests for yourselves like the peoples of other lands? So whoever comes to consecrate himself with a young bull and seven rams, even he may become a priest of non-existent gods (idols). 10 But as for us, the Lord is our God, and we have not abandoned (turned away from) Him. The sons of Aaron are ministering to the Lord as priests, and the Levites attend to their service. 11 Every morning and every evening they offer the burnt offerings and the fragrant incense to the Lord; and the [b]showbread is set on the clean table [of pure gold], and the golden lampstand with its lamps is ready to light every evening; for we keep the charge of the Lord our God [that is, the obligation we have to Him], but you have abandoned (turned away from) Him. 12 Behold, God is with us at our head, and His priests [are here] with their signal trumpets to sound an alarm against you. O sons of Israel, do not fight against the Lord God of your fathers, for you cannot succeed.”

13 But Jeroboam had set an ambush to come from the rear, so that Israel was in front of Judah and the ambush was behind them. 14 When [the men of] Judah turned around, they were attacked from both front and rear; so they cried out to the Lord [for help], and the priests blew the trumpets. 15 Then the men of Judah raised a war cry; and as they shouted, God struck Jeroboam and all Israel [with defeat] before Abijah and Judah. 16 And the sons of Israel fled before Judah, and God handed over the sons of Israel to them. 17 Abijah and his people inflicted on them a great defeat, so that 500,000 chosen men of Israel fell slain. 18 Thus the sons of Israel were subdued (humbled) at that time, and the sons of Judah prevailed because they relied on the Lord, the God of their fathers. 19 Abijah pursued Jeroboam and captured [several] cities from him: Bethel, Jeshanah, and Ephraim (Ephron), with their villages.

Death of Jeroboam

20 Jeroboam did not recover strength again during the time of [the reign of] Abijah. And the Lord struck him and he died.

21 But Abijah became powerful. He took fourteen wives for himself and fathered twenty-two sons and sixteen daughters. 22 Now the rest of the acts of Abijah, and his ways and his sayings, are written in the writing of the prophet Iddo.

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 13:5 The Hebrews harvested sea salt through the process of evaporation. It was regarded as a symbol of loyalty and durability.
  2. 2 Chronicles 13:11 I.e. bread of the Presence.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 13

Domnia lui Abia peste Iuda

1În al optsprezecelea an de domnie a regelui Ieroboam, peste Iuda a început să domnească Abia. El a domnit la Ierusalim timp de trei ani. Mama lui se numea Maaca[a] şi era fiica lui Uriel din Ghiva. Între Abia şi Ieroboam a fost război. Abia a început lupta, având o oştire de războinici viteji, alcătuită din patru sute de mii de bărbaţi aleşi, iar Ieroboam a aşezat în poziţie de luptă împotriva acestuia opt sute de mii de bărbaţi aleşi, războinici viteji.

Abia s-a urcat pe culmea muntelui Ţemarayim, care este în regiunea muntoasă a lui Efraim, şi a zis: „Ieroboam şi întregul Israel, ascultaţi-mă! Nu ştiţi voi oare că Domnul, Dumnezeul lui Israel, i-a dat pe vecie lui David şi urmaşilor lui dreptul de domnie peste Israel printr-un legământ de sare[b]? Însă acum, Ieroboam, fiul lui Nebat, slujitorul fiului lui David, Solomon, s-a ridicat răzvrătindu-se împotriva stăpânului său! Nişte oameni de nimic, nişte nelegiuiţi, i s-au alăturat şi s-au împotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon, iar Roboam, fiind tânăr şi timid, nu le-a putut sta împotrivă. Voi credeţi că vă puteţi împotrivi regatului Domnului, care se află în mâna urmaşilor lui David, doar pentru că sunteţi o mare mulţime şi aveţi împreună cu voi viţelul de aur pe care Ieroboam vi l-a făcut ca dumnezeu? Oare nu voi i-aţi izgonit pe preoţii Domnului, pe urmaşii lui Aaron şi pe leviţi şi v-aţi făcut apoi preoţi după cum fac popoarele celorlalte ţări, astfel că oricine venea cu câte un viţel şi cu şapte berbeci ca să fie învestit în slujire, devenea preot al celui ce nu este Dumnezeu? 10 Cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru şi noi nu L-am părăsit: preoţii care slujesc Domnului sunt urmaşii lui Aaron, iar leviţii se află la slujbele lor. 11 Noi aducem Domnului arderi de tot şi tămâie mirositoare în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară, punem pâinea prezentării pe masa cea curată şi aprindem seară de seară sfeşnicul de aur cu candelele lui. Noi păzim porunca Domnului, Dumnezeul nostru! Voi însă L-aţi părăsit. 12 Iată că în fruntea noastră este Dumnezeu Însuşi, precum şi preoţii Lui cu trâmbiţele răsunătoare, ca să sune împotriva voastră. Israeliţi, nu vă războiţi cu Domnul, Dumnezeul strămoşilor voştri, căci nu veţi birui!“

13 Atunci Ieroboam i-a chemat în luptă pe cei puşi la pândă, ca să atace prin spate, astfel că trupele lui se aflau în faţa lui Iuda, iar cei puşi la pândă – în spate. 14 Când Iuda s-a întors, a văzut că are de luptat şi în faţă şi în spate. Atunci au strigat după ajutor la Domnul, iar preoţii au sunat din trâmbiţe. 15 Bărbaţii lui Iuda au scos un strigăt de război şi, la strigătul de război al bărbaţilor lui Iuda, Dumnezeu l-a zdrobit pe Ieroboam şi pe tot Israelul dinaintea lui Abia şi a lui Iuda. 16 Israeliţii au fugit dinaintea lui Iuda şi astfel Dumnezeu i-a dat pe israeliţi în mâinile lui Iuda. 17 Abia şi oamenii săi i-au ucis pe aceştia într-un mare măcel. Au căzut ucişi atunci din Israel cinci sute de mii de bărbaţi aleşi. 18 Israeliţii au fost umiliţi în acea vreme, iar bărbaţii lui Iuda au fost mai tari, pentru că s-au încrezut în Domnul, Dumnezeul strămoşilor lor. 19 Abia l-a urmărit pe Ieroboam şi i-a luat câteva cetăţi: Betelul cu satele dimprejurul lui, Ieşana cu satele dimprejurul ei şi Efronul cu satele dimprejurul lui. 20 Ieroboam nu şi-a mai redobândit puterea în vremea lui Abia şi a murit lovit de Domnul. 21 Dar Abia a crescut în putere. El şi-a luat paisprezece soţii, care i-au născut douăzeci şi doi de fii şi şaisprezece fiice.

22 Celelalte fapte ale lui Abia, purtarea lui şi ceea ce a spus el sunt scrise în „Relatarea profetului Ido“.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 13:2 Cele mai multe mss LXX, Siriacă (vezi şi 2 Cron. 11:20 şi 1Regi 15:2); TM: Micaia
  2. 2 Cronici 13:5 Bun conservant, sarea simboliza, în ratificarea legămintelor, fidelitatea şi permanenţa (vezi Lev.2:13 şi Num. 18:19)