Amplified Bible

2 Chronicles 12

Shishak of Egypt Invades Judah

1When the kingdom of Rehoboam was established and strong, he and all Israel with him abandoned the law of the Lord. And it came about in King Rehoboam’s fifth year, because they had been unfaithful to the Lord, that [a]Shishak king of Egypt came up against Jerusalem with 1,200 chariots and 60,000 horsemen. The people who came with him from Egypt were beyond counting—the Lubim, the Sukkiim, and the [b]Ethiopians. Shishak took the fortified cities of Judah and came as far as Jerusalem. Then Shemaiah the prophet came to Rehoboam and the leaders of Judah who had gathered at Jerusalem because of Shishak, and said to them, “Thus says the Lord: ‘You have abandoned (turned away from) Me, so I have abandoned you into the hands of Shishak.’” Then the leaders of Israel and the king humbled themselves and said, “The Lord is righteous.”

When the Lord saw that they humbled themselves, the word of the Lord came to Shemaiah, saying, “They have humbled themselves so I will not destroy them, but I will grant them some measure of a remnant [that escapes]; and My wrath shall not be poured out on Jerusalem by means of Shishak. Nevertheless they will become his slaves, so that they may know [the difference between] My service and the service of the kingdoms of the countries.”

Plunder Impoverishes Judah

So Shishak king of Egypt went up against Jerusalem; he took the treasures of the house of the Lord and the treasures of the king’s house (palace). He took everything. He even took the shields of gold which Solomon had made. 10 In their place King Rehoboam made shields of bronze and entrusted them to the care of the officers of the guard who guarded the door of the king’s house. 11 And whenever the king entered the house of the Lord, the guards came and carried the shields and then brought them back into the guards’ room. 12 When Rehoboam humbled himself, the wrath of the Lord turned away from him, so as not to destroy him completely; and also conditions were good in Judah.

13 So King Rehoboam established himself in Jerusalem and reigned. Rehoboam was forty-one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city in which the Lord had chosen from all the tribes of Israel to put His Name. And his mother was Naamah the Ammonitess. 14 He did evil because he did not set his heart to seek and worship and honor the Lord.

15 Now the acts of Rehoboam, from the first to the last, are they not written in the records of Shemaiah the prophet and of Iddo the seer, according to genealogical enrollment? There were wars between Rehoboam [of Judah] and Jeroboam [of Israel] continually. 16 And Rehoboam slept with his fathers [in death] and was buried in the City of David; and Abijah his son became king in his place.

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 12:2 Shishak established the 22nd dynasty and ruled Egypt from 945-924 b.c. His invasion of the kingdom of Judah is recorded at the temple complex of Karnak (Thebes), near Luxor, Egypt. Shishak was the pharaoh who had given refuge to Jeroboam during the final years of Solomon’s reign.
  2. 2 Chronicles 12:3 Ancient Ethiopia was south of Egypt and included portions of modern Egypt, Sudan, and Ethiopia.

Swedish Contemporary Bible

2 Chronicles 12

Jerusalem intas av Egypten

(1 Kung 14:25-28)

1Men när Rehabeams kungamakt var etablerad och han hade blivit stark, övergav han Herrens lag och hela Israel med honom. 2Under Rehabeams femte regeringsår anföll den egyptiske kungen Shishak Jerusalem, eftersom folket hade varit trolöst mot Herren.

3Han kom med 1 200 vagnar, 60 000 ryttare och en oräknelig mängd trupper från Egypten, libyer, suckéer och kushiter. 4Han intog Judas befästa städer och nådde ända fram till Jerusalem.

5Profeten Shemaja kom då till Rehabeam och Judas ledare, som i fruktan för Shishak hade samlats i Jerusalem. Han sa till dem: ”Så säger Herren: ’Ni har övergett mig. Därför överger jag er och överlämnar er till Shishak.’ ”

6Då ödmjukade sig Israels ledare och kungen och sa: ”Herren är rättfärdig.”

7När Herren såg att de ödmjukade sig, kom Herrens ord till Shemaja: ”Eftersom de har ödmjukat sig, ska jag inte förgöra dem, utan jag ska snart sända en räddning åt dem. Jag ska inte utgjuta min vrede över Jerusalem genom Shishak. 8Men de ska bli hans tjänare och lära sig skillnaden mellan att tjäna mig och andra länders kungar.”

9Kung Shishak intog Jerusalem och plundrade Herrens hus och kungapalatset på alla skatter. Han tog allting, även de guldsköldar som Salomo hade låtit göra. 10Kung Rehabeam lät i stället för dem göra sköldar av koppar och lämnade dem i förvar hos den kungliga livvakten vid ingången till palatset. 11Varje gång kungen gick till Herrens hus, gick livvakterna med och bar dessa sköldar och lämnade dem sedan tillbaka till vaktrummet.

12Genom att kungen hade ödmjukat sig, vändes Herrens vrede från honom, så att han inte helt krossades. Det fanns ändå något gott i Juda.

13Kung Rehabeam befäste sin ställning i Jerusalem och regerade där. Rehabeam var fyrtioett år gammal när han blev kung, och han regerade sjutton år i Jerusalem, den stad som Herren hade utvalt till hemvist för sitt namn bland alla Israels stammar. Hans mor hette Naama och var från Ammon. 14Han gjorde det som var ont och vände sig inte i sitt innersta till att söka Herren.

15Rehabeams historia, från början till slut, finns nedtecknad i profeten Shemajas och siaren Iddos krönika med släktregister.

Det var ständigt krig mellan Rehabeam och Jerobeam. 16När Rehabeam dog[a] begravdes han bland sina fäder i Davids stad, och hans son Avia blev kung efter honom.

Notas al pie

  1. 12:16 Ordagrant: vilade hos sina fäder, det vanliga sättet att uttrycka död i Gamla testamentet.