Amplified Bible

2 Chronicles 10

Rehoboam’s Reign of Folly

1Then Rehoboam went to Shechem, because all Israel had come to Shechem to make him king. When Jeroboam the son of Nebat heard about the new king (for he was in [a]Egypt, where he had fled from the presence of King Solomon), Jeroboam returned from Egypt. And the people sent messengers and summoned him. So when Jeroboam and all Israel came, they spoke to Rehoboam, saying, “Your father [King Solomon] made our yoke hard (heavy, difficult); so now lighten the hard service of your father and his heavy yoke which he put on us, and we will serve you.” Rehoboam replied, “Come back to me again in three days.” So the people departed.

Then King Rehoboam consulted with the elders who had served his father Solomon [as advisers] while he was alive, asking, “What advice do you give me in answer to these people?” They answered him, saying, “If you are kind to these people and please them and speak good words to them, then they will be your servants forever.” But the king rejected the advice which the elders gave him, and consulted with the young men who grew up with him and served him [as advisers]. He asked them, “What advice do you give to us regarding the answer to these people, who have spoken to me, saying, ‘Lighten the yoke which your father put on us’?” 10 The young men who grew up with him told him, “Tell the people who said to you, ‘Your father made our yoke heavy, but you make it lighter for us’: ‘My little finger is thicker than my father’s [b]loins! 11 Now my father loaded you with a heavy yoke, but I will add [more weight] to your yoke. My father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions (extremely painful scourges).’”

12 So on the third day Jeroboam and all the people returned to Rehoboam just as the king had directed, saying, “Return to me on the third day.” 13 The king answered them harshly, for King Rehoboam rejected the counsel of the elders. 14 He spoke to them in accordance with the advice of the young men, saying, “My father made your yoke heavy, but I will add to it; my father disciplined you with whips, but I will discipline you with scorpions.” 15 So the king did not listen to the people, for the [c]turn of events was from God that the Lord might fulfill His word, which He had spoken through Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.

16 When all Israel saw that the king did not listen and pay attention to them, the people answered him,

“What portion do we have in David?
We have no inheritance in the son of Jesse.
Every man to your tents, O Israel;
Now, [Rehoboam, descendant of] David, see to your own house.”

So all Israel went to their tents. 17 But as for the Israelites who lived in Judah’s cities, Rehoboam ruled over them. 18 Then King Rehoboam [d]sent Hadoram, who was over the forced labor, and the Israelites stoned him and he died. And King Rehoboam hurried to mount his [royal] chariot to escape to Jerusalem. 19 And Israel has rebelled against the house of David to this day.

Notas al pie

  1. 2 Chronicles 10:2 Jeroboam had been living in Egypt under the protection of the pharaoh, Shishak.
  2. 2 Chronicles 10:10 The midsection of the body between the lower ribs and the hips.
  3. 2 Chronicles 10:15 God brought about the revolt of the northern tribes, intending it as a punishment of the house of David for Solomon’s apostasy.
  4. 2 Chronicles 10:18 This evidently was a last-resort effort by Rehoboam to assert control over the Israelites.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 10

Împrejurările divizării regatului lui Solomon

1Roboam s-a dus la Şehem, pentru că tot Israelul venise la Şehem să-l facă rege. Când Ieroboam, fiul lui Nebat, a auzit lucrul acesta, el se afla în Egipt, acolo unde fugise de regele Solomon. Ieroboam s-a întors din Egipt. Au trimis să-l cheme, iar Ieroboam şi întregul Israel au venit şi i-au vorbit lui Roboam astfel:

– Tatăl tău a îngreunat jugul nostru. Acum, despovărează-ne de slujba aspră a tatălui tău şi de jugul cel greu pe care l-a pus peste noi şi-ţi vom sluji!

– Întoarceţi-vă la mine peste trei zile, le-a răspuns el.

Şi poporul a plecat. Regele Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care i-au slujit tatălui său, Solomon, în timpul vieţii acestuia, întrebându-i:

– Ce mă sfătuiţi să răspund acestui popor?

– Dacă vei fi bun cu poporul acesta şi îngăduitor, i-au răspuns ei, dacă le vei vorbi prin cuvinte plăcute, ei vor fi slujitorii tăi toată viaţa lor.

Însă Roboam nu a luat în seamă sfatul pe care i l-au dat bătrânii, ci a cerut şi sfatul tinerilor cu care a copilărit şi care-i slujeau. El i-a întrebat:

– Ce mă sfătuiţi? Cum să răspund acestui popor care mi-a cerut să-l despovărez de jugul pe care tatăl meu l-a pus peste el?

10 Tinerii, care copilăriseră împreună cu el, i-au răspuns:

– Acestui popor, care ţi-a zis că tatăl tău i-a îngreunat jugul şi că tu trebuie să-l iei de peste el, să-i spui astfel: „Degetul meu cel mic este mai gros decât şoldurile tatălui meu! 11 Tatăl meu a pus un jug greu peste voi, dar eu voi adăuga mai mult la jugul vostru. Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace[a]!“

12 Ieroboam, însoţit de tot poporul, a venit la Roboam a treia zi, după cum le poruncise regele când le zisese: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile!“ 13 Regele le-a răspuns aspru. Regele Roboam nu a luat în seamă sfatul dat de bătrâni 14 şi le-a vorbit potrivit sfatului dat de tineri:

– Tatăl meu v-a îngreunat jugul, dar eu voi adăuga mai mult la el! Tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu gârbace!

15 Astfel regele nu a ascultat plângerea poporului, fiindcă această întorsătură a lucrurilor venea de la Dumnezeu, pentru ca Domnul să-Şi împlinească cuvântul pe care îl rostise cu privire Ieroboam, fiul lui Nebat, prin Ahia din Şilo. 16 Când toţi israeliţii au văzut că regele nu le-a ascultat plângerea, i-au răspuns astfel:

– Ce parte avem noi în David?
    N-avem nici o moştenire în fiul lui Işai.
La corturile tale, Israel!
    Vezi-ţi de casa ta, David!

Şi tot poporul Israel a plecat acasă. 17 Roboam însă a continuat să domnească peste israeliţii care locuiau în cetăţile lui Iuda. 18 Regele Roboam l-a trimis la ei pe Adoniram[b], cel care era mai mare peste oamenii de corvoadă, dar israeliţii l-au omorât împroşcându-l cu pietre. Atunci regele Roboam s-a grăbit să se suie în car ca să fugă la Ierusalim. 19 Aşa s-a răzvrătit Israel împotriva Casei lui David şi aşa a şi rămas până astăzi.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 10:11 Lit.: scorpioni; şi în v. 14
  2. 2 Cronici 10:18 TM: Adoram, o variantă a lui Adoniram