Amplified Bible

1 Samuel 1

Elkanah and His Wives

1There was a certain man of Ramathaim-zophim, of the [a]hill country of Ephraim, named Elkanah the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an [b]Ephraimite. He had two wives, one named Hannah and the other named Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had none.

This man went up from his city [c]each year to worship and sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh. Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests to the Lord there. When the day came that Elkanah sacrificed, he would give portions [of the sacrificial meat] to Peninnah his wife and all her sons and daughters. But to Hannah he would give a double portion, because he loved Hannah, but the Lord had [d]given her no children. Hannah’s rival provoked her bitterly, to irritate and embarrass her, because the Lord had [e]left her childless. So it happened year after year, whenever she went up to the house of the Lord, Peninnah provoked her; so she wept and would not eat. Then Elkanah her husband said to her, “Hannah, why do you cry and why do you not eat? Why are you so sad and discontent? Am I not better to you than ten sons?”

So Hannah got up after eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on his seat beside the doorpost of the temple (tabernacle) of the Lord. 10 Hannah was [f]greatly distressed, and she prayed to the Lord and wept in anguish. 11 She made a vow, saying, “O Lord of hosts, if You will indeed look on the affliction (suffering) of Your maidservant and remember, and not forget Your maidservant, but will give Your maidservant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life; a [g]razor shall never touch his head.”

12 Now it happened as she continued praying before the Lord, that Eli was watching her mouth. 13 Hannah was speaking in her heart (mind); only her lips were moving, and her voice was not heard, so Eli [h]thought she was drunk. 14 Eli said to her, “How long will you make yourself drunk? Get rid of your wine.” 15 But Hannah answered, “No, my lord, I am a woman with a despairing spirit. I have not been drinking wine or any intoxicating drink, but I have poured out my soul before the Lord. 16 Do not regard your maidservant as a wicked and worthless woman, for I have spoken until now out of my great concern and [bitter] provocation.” 17 Then Eli answered and said, “Go in peace; and may the God of Israel grant your petition that you have asked of Him.” 18 Hannah said, “Let your maidservant find grace and favor in your sight.” So the woman went on her way and ate, and her face was no longer sad.

Samuel Is Born to Hannah

19 The family got up early the next morning, worshiped before the Lord, and returned to their home in Ramah. Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her [prayer]. 20 It came about in due time, after Hannah had conceived, that she gave birth to a son; she named him [i]Samuel, saying, “Because I have asked for him from the Lord.”

21 Then the man Elkanah and all his household went up to offer to the Lord the [j]yearly sacrifice and pay his vow. 22 But Hannah did not go up, for she said to her husband, “I will not go up until the child is [k]weaned; and then I will bring him, so that he may appear before the Lord and remain there as long as he lives.” 23 Elkanah her husband said to her, “Do what seems best to you. Wait until you have weaned him; only may the Lord establish and confirm His word.” So the woman remained [behind] and nursed her son until she weaned him. 24 Now when she had weaned him, she took him up with her, along with a three-year-old bull, an ephah of flour, and a [l]leather bottle of wine [to pour over the burnt offering for a sweet fragrance], and she brought Samuel to the Lord’s house in Shiloh, although the child was young. 25 Then they slaughtered the bull, and brought the child to Eli. 26 Hannah said, “Oh, my lord! As [surely as] your soul lives, my lord, I am the woman who stood beside you here, praying to the Lord. 27 For this child I prayed, and the Lord has granted me my request which I asked of Him. 28 Therefore I have also dedicated him to the Lord; as long as he lives he is dedicated to the Lord.” And they worshiped the Lord there.

Notas al pie

 1. 1 Samuel 1:1 Lit mountains of.
 2. 1 Samuel 1:1 It is sometimes claimed that Samuel was from the tribe of Ephraim (rather than the tribe of Levi) and so was not eligible to serve as a priest. He was an Ephraimite only in the sense that his family lived in the tribal area of Ephraim. His genealogy is given in 1 Chr 6:22-28. At least two other men in the passage are named Elkanah. Samuel’s father, Elkanah, is the man mentioned in 1 Chr 6:27. The men mentioned in 1 Chr 6:23, 24, and 26 are several generations removed from Samuel.
 3. 1 Samuel 1:3 Lit from days to days.
 4. 1 Samuel 1:5 Lit closed her womb.
 5. 1 Samuel 1:6 Lit closed her womb.
 6. 1 Samuel 1:10 Lit bitter of soul.
 7. 1 Samuel 1:11 Lit shearing knife. This was a requirement of a Nazirite vow which would apply to Samuel all of his life (see Num 6:2 ff).
 8. 1 Samuel 1:13 This implies that the custom at that time was to pray aloud; the outcome (vv 19, 20) shows that God hears prayer, whether it is spoken or silent.
 9. 1 Samuel 1:20 The name possibly means “The Name [i.e. Yahweh, Lord] is God” or “His name is God,” but the etymology is uncertain.
 10. 1 Samuel 1:21 Lit sacrifice of days.
 11. 1 Samuel 1:22 At this time children were nursed until about age three. But it may be fair to say that Hannah also wanted to keep the boy as long as she reasonably could; giving up her only child—even for the best of purposes—must have been terribly difficult.
 12. 1 Samuel 1:24 These containers were made from almost the entire skin of an animal and were used for holding wine.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Samuel 1

Naşterea şi consacrarea lui Samuel

1Era un bărbat din Ramatayim-Ţofim[a], din ţinutul muntos al lui Efraim, numit Elkana. El era fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, şi era efratit. El avea două soţii. Numele celei dintâi era Ana, iar numele celei de-a doua era Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea.

În fiecare an, bărbatul acesta se ducea din cetatea sa la Şilo ca să se închine şi să aducă jertfe Domnului Oştirilor[b]. Acolo slujeau ca preoţi ai Domnului cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas. În ziua în care Elkana aducea jertfa, el dădea câte o parte soţiei sale, Penina, şi tuturor fiilor şi fiicelor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dădea o parte mai aleasă fiindcă o iubea. Domnul însă o făcuse stearpă. Potrivnica ei obişnuia s-o necăjească[c] ca s-o facă să se mânie din cauză că Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei făcea lucrul acesta în fiecare an. Ori de câte ori se ducea Ana la Casa Domnului, ea o necăjea în felul acesta, iar Ana plângea şi nu mânca nimic. Atunci Elkana, bărbatul ei, îi spunea: „Ana, de ce plângi şi nu mănânci şi de ce îţi este mâhnită inima? Oare nu preţuiesc eu pentru tine mai mult decât zece fii?“

Odată, după ce a mâncat şi a băut la Şilo, Ana s-a ridicat de la locul ei. Preotul Eli şedea pe scaunul său, lângă uşorul porţii Templului[d] Domnului. 10 Ea a început să se roage Domnului cu sufletul amărât şi plângând cu amar. 11 A făcut următorul jurământ, spunând: „Doamne al Oştirilor, dacă, într-adevăr, vei privi la suferinţa slujitoarei Tale, dacă Îţi vei aduce aminte de mine şi n-o vei uita pe slujitoarea Ta şi dacă-i vei da slujitoarei Tale un fiu, atunci îl voi dărui Domnului pentru toate zilele vieţii lui, iar briciul nu va trece peste capul lui.“

12 Fiindcă ea stătea mult în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu atenţie la gura ei. 13 Ana vorbea în inima ei şi numai buzele i se mişcau, fără să i se audă vocea. Atunci Eli, crezând că este beată, 14 i-a vorbit astfel:

– Femeie, cât timp vei mai fi beată? Lasă-te de vin!

15 Ana i-a răspuns:

– Stăpânul meu, nu sunt beată, ci sunt o femeie cu duhul întristat. N-am băut nici vin şi nici băutură tare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. 16 Să nu o consideri pe slujitoarea ta drept o femeie stricată, căci din prea multa mea durere şi supărare am vorbit până acum.

17 Atunci Eli i-a zis:

– Mergi în pace şi Dumnezeul lui Israel să răspundă cererii pe care I-ai făcut-o.

18 Ana i-a răspuns:

– Fie ca slujitoarea ta să găsească bunăvoinţă la tine!

Spunând acestea, femeia a plecat. A început să mănânce şi faţa ei n-a mai fost mâhnită.

19 În dimineaţa următoare s-au trezit devreme cu toţii, s-au închinat înaintea Domnului, după care s-au întors acasă, în Rama. Elkana a cunoscut-o pe[e] soţia sa, iar Domnul Şi-a adus aminte de ea. 20 Astfel, după o vreme, Ana a rămas însărcinată şi[f] a născut un băiat pe care l-a numit Samuel[g], căci ea spunea: „De la Domnul l-am cerut.“

21 Elkana a plecat cu toată familia lui ca să aducă Domnului jertfa anuală şi ca să-şi împlinească jurământul. 22 Ana însă nu s-a dus, ci i-a spus soţului ei:

– După ce-l voi înţărca pe băiat, îl voi aduce şi-l voi înfăţişa înaintea Domnului, unde va locui pentru totdeauna.

23 Elkana, soţul ei, i-a răspuns:

– Fă ceea ce crezi că este bine! Rămâi până îl vei înţărca. Fie numai ca Domnul să-Şi împlinească cuvântul[h]!

Femeia a rămas şi a alăptat copilul până l-a înţărcat. 24 După ce l-a înţărcat pe băiat, l-a luat cu ea, împreună cu un taur de trei ani[i], o efă[j] de făină şi un burduf cu vin şi l-a adus la Casa Domnului, în Şilo; copilul era mic. 25 După ce au jertfit taurul, l-au adus pe băiat la Eli. 26 Ana i-a zis lui Eli:

– Oh, stăpânul meu! Viu este sufletul tău că eu sunt femeia care stătea aici, lângă tine, rugându-se Domnului. 27 Pentru copilul acesta mă rugam, iar Domnul mi-a dăruit ceea ce am cerut de la El. 28 De aceea îl dăruiesc Domnului. Pentru toate zilele vieţii lui, el va fi dăruit Domnului.

Ei[k] s-au închinat acolo Domnului.

Notas al pie

 1. 1 Samuel 1:1 Sau: din Ramatayim, un ţufit
 2. 1 Samuel 1:3 Ebr.: YHWH Ţevaot; prima apariţie a termenului în TM, având o frecvenţă destul de mare în cărţile care urmează. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 3. 1 Samuel 1:6 Sau: s-o provoace
 4. 1 Samuel 1:9 Cu referire la Tabernacul
 5. 1 Samuel 1:19 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale
 6. 1 Samuel 1:20 Sau, cf. LXX: Ana a rămas însărcinată şi, la împlinirea sorocului
 7. 1 Samuel 1:20 Samuel poate însemna fie Auzit(ă) de Dumnezeu, fie Numele lui Dumnezeu, sau poate fi un joc de cuvinte cu Cerut de la Dumnezeu.
 8. 1 Samuel 1:23 TM; Q, LXX, Siriacă: Fie numai ca Domnul să împlinească ceea ce ai spus
 9. 1 Samuel 1:24 Q, LXX, Siriacă; TM: trei tauri; LXX şi Q adaugă: pâine
 10. 1 Samuel 1:24 O efă măsura aproximativ 22 l
 11. 1 Samuel 1:28 Cf. câtorva mss medievale şi unor versiuni antice; Q: Ea; TM: El