Amplified Bible

1 Peter 2

As Newborn Babes

1So put aside every trace of malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander and hateful speech; like newborn babies [you should] long for the pure milk of the word, so that by it you may be nurtured and grow in respect to salvation [its ultimate fulfillment], if in fact you have [already] tasted [a]the goodness and gracious kindness of the Lord.

As Living Stones

Come to Him [the risen Lord] as to a living Stone which men rejected and threw away, but which is choice and precious in the sight of God. You [believers], like living stones, are [b]being built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood, to offer spiritual sacrifices [that are] acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture:

Behold, I am laying in Zion a chosen stone, a precious (honored) Cornerstone,
And he who believes in Him [whoever adheres to, trusts in, and relies on Him] will never be disappointed [in his expectations].”

This precious value, then, is for you who believe [in Him as God’s only Son—the Source of salvation]; but for those who disbelieve,

The [very] stone which the builders rejected
Has become the chief Cornerstone,”

and,

“A stone of stumbling and a rock of offense”;

for they stumble because they disobey the word [of God], and to this they [who reject Him as Savior] were also appointed.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a [special] people for God’s own possession, so that you may proclaim the excellencies [the wonderful deeds and virtues and perfections] of Him who called you out of darkness into His marvelous light. 10 Once you were not a people [at all], but now you are God’s people; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

11 Beloved, I urge you as aliens and strangers [in this world] to abstain from the sensual urges [those dishonorable desires] that wage war against the soul. 12 Keep your behavior excellent among the [unsaved] Gentiles [conduct yourself honorably, with graciousness and integrity], so that [c]for whatever reason they may slander you as evildoers, yet by observing your good deeds they may [instead come to] glorify God [d]in the day of visitation [when He looks upon them with mercy].

Honor Authority

13 Submit yourselves to [the authority of] every human institution for the sake of the Lord [to honor His name], whether it is to a king as one in a position of power, 14 or to governors as sent by him to bring punishment to those who do wrong, and to praise and encourage those who do right. 15 For it is the will of God that by doing right you may silence (muzzle, gag) the [culpable] ignorance and irresponsible criticisms of foolish people. 16 Live as free people, but do not use your freedom as a cover or pretext for evil, but [use it and live] as bond-servants of God. 17 Show respect for all people [treat them honorably], love the brotherhood [of believers], fear God, honor the king.

18 [e]Servants, be submissive to your masters with all [proper] respect, not only to those who are good and kind, but also to those who are unreasonable. 19 For this finds favor, if a person endures the sorrow of suffering unjustly because of an [f]awareness of [the will of] God. 20 After all, what kind of credit is there if, when you do wrong and are punished for it, you endure it patiently? But if when you do what is right and patiently bear [undeserved] suffering, this finds favor with God.

Christ Is Our Example

21 For [as a believer] you have been called for this purpose, since Christ suffered for you, leaving you an example, so that you may follow in His footsteps. 22 He committed no sin, nor was deceit ever found in His mouth. 23 While being reviled and insulted, He did not revile or insult in return; while suffering, He made no threats [of vengeance], but kept entrusting Himself to Him who judges fairly. 24 He personally carried our sins in His body on the [g]cross [willingly offering Himself on it, as on an altar of sacrifice], so that we might die to sin [becoming immune from the penalty and power of sin] and live for righteousness; for by His wounds you [who believe] have been [h]healed. 25 For you were continually wandering like [so many] sheep, but now you have come back to the Shepherd and Guardian of your souls.

Notas al pie

  1. 1 Peter 2:3 Lit that the Lord is kind.
  2. 1 Peter 2:5 Or are to be built.
  3. 1 Peter 2:12 Lit in that which.
  4. 1 Peter 2:12 Another view interprets this as the day when the wicked are judged by God.
  5. 1 Peter 2:18 The Greek refers to household servants who may have been well-educated and managed the estate.
  6. 1 Peter 2:19 Lit conscience toward.
  7. 1 Peter 2:24 Lit wood.
  8. 1 Peter 2:24 Generally regarded as a reference to being spiritually healed from the illness of sin; however, many also consider physical healing to be included in Christ’s atoning death.

Nya Levande Bibeln

1 Petrusbrevet 2

1Gör er därför av med er ondska och er falskhet. Ge inte sken av att vara goda! Sluta upp att vara ohederliga och avundsjuka och att prata bakom ryggen på andra.

2-3 Om ni har smakat Herrens godhet och kärlek, så be om mer, som när ett spädbarn ropar efter mjölk. Och väx er starka i Herren.

Levande stenar

Kom till Kristus, den levande grundstenen som människor har dömt ut, men som är utvald och värdefull i Guds ögon.

Nu har ni blivit levande byggnadsstenar, som Gud kan använda till att bygga sin församling med - sitt andliga tempel. Ni är dessutom hans heliga präster. Kom därför till Gud och ställ era liv till hans förfogande. Det är ett offer som han tar emot med glädje på grund av Jesus Kristus.

Skriften uttrycker det så här: Se, jag sänder Kristus som den utvalda och dyrbara grundstenen i min församling, och de som tror på honom ska aldrig bli besvikna.

Detta gäller alltså er som tror. Om dem som dömer ut honom sägs det i stället att den sten, som byggnadsarbetarna kasserade har blivit grundstenen.

Den kommer att vara i vägen för dem och få dem att falla. Så är det bestämt, eftersom de inte vill lyssna till och lyda Guds ord. Sådan kommer deras lott att bli.

Men så är det inte för er. Ni är utvalda av Gud själv. Ni är kungens präster, heliga och rena. Ni är Guds eget folk och ska berätta om honom som ledde er ut ur mörkret till sitt underbara ljus.

10 En gång var ni mindre än ingenting. Nu är ni Guds eget folk. En gång visste ni inte om Guds godhet, nu har hela ert liv förvandlats av den.

Var goda föredömen

11 Kära vänner, ni är bara gäster här. Eftersom ert verkliga hem är i himlen, uppmanar jag er att hålla er borta från denna världens ondska och själviskhet som påverkar och skadar er.

12 Tänk på hur ni uppträder bland dem som inte tror, för även om de är misstänksamma mot er och angriper er nu, kommer de till slut att prisa Gud för era goda gärningar, när Kristus återvänder.

13-14 Underordna er alla lagar och rättsregler, för Herrens skull, och lyd regering och myndigheter. Gud har ju utsett deras företrädare till att straffa alla som handlar orätt och till att hedra dem som handlar rätt.

15 Det är Guds vilja att ert föredömliga sätt att leva ska tysta ner dem som dåraktigt fördömer det glada budskapet om Kristus, utan att känna till vad det kan göra för dem, eftersom de aldrig har känt dess kraft.

16 Ni är fria från lagen, men det innebär inte att ni är fria att göra det som är orätt. Utnyttja i stället er frihet så att ni alltid gör Guds vilja.

17 Visa respekt för alla. Älska de kristna överallt. Frukta Gud, och visa respekt för regering och myndigheter.

18 Ni som är slavar måste respektera era ägare och göra vad de säger till er - inte bara om de är vänliga och goda utan också om de är hårda och orättvisa.

19 Om ni ärligt försöker göra Guds vilja när ni lider orättvist står ni under hans särskilda omsorg.

20 Naturligtvis har ni inget beröm att vänta om ni visar tålamod när ni straffas för era egna felsteg. Men om ni handlar rätt och får lida för det, och visar tålamod under lidandet, då behagar ni Gud.

21 Sådant lidande är en del av den uppgift som Gud har gett er. Kristus, som led för er, är ert föredöme. Följ i hans fotspår.

22 Han syndade aldrig, och aldrig kom ett oöverlagt ord över hans läppar.

23 När han led, hotade han inte med att ge igen. Han lämnade saken åt honom som alltid dömer rättvist.

24 Han bar själv bördan av våra synder i sin egen kropp när han dog på korset, för att vi skulle bli befriade och i fortsättningen kunna leva rättfärdigt. Hans sår har läkt våra!

25 Ni gick bort från Gud, precis som får som går vilse, men nu har ni återvänt till er herde och beskyddare, som ser till att ni är trygga och skyddade från alla angrepp.