Amplified Bible

1 Peter 2

As Newborn Babes

1So put aside every trace of malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander and hateful speech; like newborn babies [you should] long for the pure milk of the word, so that by it you may be nurtured and grow in respect to salvation [its ultimate fulfillment], if in fact you have [already] tasted [a]the goodness and gracious kindness of the Lord.

As Living Stones

Come to Him [the risen Lord] as to a living Stone which men rejected and threw away, but which is choice and precious in the sight of God. You [believers], like living stones, are [b]being built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood, to offer spiritual sacrifices [that are] acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture:

Behold, I am laying in Zion a chosen stone, a precious (honored) Cornerstone,
And he who believes in Him [whoever adheres to, trusts in, and relies on Him] will never be disappointed [in his expectations].”

This precious value, then, is for you who believe [in Him as God’s only Son—the Source of salvation]; but for those who disbelieve,

The [very] stone which the builders rejected
Has become the chief Cornerstone,”

and,

“A stone of stumbling and a rock of offense”;

for they stumble because they disobey the word [of God], and to this they [who reject Him as Savior] were also appointed.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a [special] people for God’s own possession, so that you may proclaim the excellencies [the wonderful deeds and virtues and perfections] of Him who called you out of darkness into His marvelous light. 10 Once you were not a people [at all], but now you are God’s people; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

11 Beloved, I urge you as aliens and strangers [in this world] to abstain from the sensual urges [those dishonorable desires] that wage war against the soul. 12 Keep your behavior excellent among the [unsaved] Gentiles [conduct yourself honorably, with graciousness and integrity], so that [c]for whatever reason they may slander you as evildoers, yet by observing your good deeds they may [instead come to] glorify God [d]in the day of visitation [when He looks upon them with mercy].

Honor Authority

13 Submit yourselves to [the authority of] every human institution for the sake of the Lord [to honor His name], whether it is to a king as one in a position of power, 14 or to governors as sent by him to bring punishment to those who do wrong, and to praise and encourage those who do right. 15 For it is the will of God that by doing right you may silence (muzzle, gag) the [culpable] ignorance and irresponsible criticisms of foolish people. 16 Live as free people, but do not use your freedom as a cover or pretext for evil, but [use it and live] as bond-servants of God. 17 Show respect for all people [treat them honorably], love the brotherhood [of believers], fear God, honor the king.

18 [e]Servants, be submissive to your masters with all [proper] respect, not only to those who are good and kind, but also to those who are unreasonable. 19 For this finds favor, if a person endures the sorrow of suffering unjustly because of an [f]awareness of [the will of] God. 20 After all, what kind of credit is there if, when you do wrong and are punished for it, you endure it patiently? But if when you do what is right and patiently bear [undeserved] suffering, this finds favor with God.

Christ Is Our Example

21 For [as a believer] you have been called for this purpose, since Christ suffered for you, leaving you an example, so that you may follow in His footsteps. 22 He committed no sin, nor was deceit ever found in His mouth. 23 While being reviled and insulted, He did not revile or insult in return; while suffering, He made no threats [of vengeance], but kept entrusting Himself to Him who judges fairly. 24 He personally carried our sins in His body on the [g]cross [willingly offering Himself on it, as on an altar of sacrifice], so that we might die to sin [becoming immune from the penalty and power of sin] and live for righteousness; for by His wounds you [who believe] have been [h]healed. 25 For you were continually wandering like [so many] sheep, but now you have come back to the Shepherd and Guardian of your souls.

Notas al pie

 1. 1 Peter 2:3 Lit that the Lord is kind.
 2. 1 Peter 2:5 Or are to be built.
 3. 1 Peter 2:12 Lit in that which.
 4. 1 Peter 2:12 Another view interprets this as the day when the wicked are judged by God.
 5. 1 Peter 2:18 The Greek refers to household servants who may have been well-educated and managed the estate.
 6. 1 Peter 2:19 Lit conscience toward.
 7. 1 Peter 2:24 Lit wood.
 8. 1 Peter 2:24 Generally regarded as a reference to being spiritually healed from the illness of sin; however, many also consider physical healing to be included in Christ’s atoning death.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 2

1Daţi deci la o parte orice răutate, orice înşelăciune, ipocrizie, gelozie şi orice fel de calomnii! Ca nişte copii nou-născuţi, să doriţi laptele duhovnicesc cel curat, pentru ca prin el să puteţi creşte spre mântuire, dacă aţi gustat într-adevăr că Domnul este bun.

Piatra cea vie şi o spiţă aleasă

Veniţi la El, Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă şi preţioasă înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos. Căci în Scriptură este spus:

„Iată, pun în Sion o Piatră,
    o Piatră din capul unghiului, aleasă şi preţioasă!
Oricine crede în El nu va fi făcut de ruşine.“[a]

Aşadar, pentru voi, cei ce credeţi, El este Cel Preţios, dar pentru cei ce nu cred,

„Piatra pe care au respins-o zidarii,
    a devenit Piatra din capul unghiului!“[b]

şi

„... o Piatră de poticnire
    şi o Stâncă de cădere.“[c]

Ei se poticnesc pentru că n-au ascultat Cuvântul spre care au fost şi ei destinaţi.

Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 10 Cândva nu eraţi un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu. Cândva nu primiserăţi îndurare, dar acum aţi primit îndurare.

11 Preaiubiţilor, vă îndemn, ca pe nişte străini şi peregrini, să vă feriţi de poftele carnale, care se luptă împotriva sufletului! 12 Să aveţi o purtare bună printre neamuri, pentru ca, deşi vă vorbesc de rău ca pe nişte răufăcători, totuşi, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

Supunere faţă de autorităţile omeneşti

13 Fiţi supuşi oricărei autorităţi omeneşti, pentru Domnul, fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14 fie guvernatorilor, ca unii trimişi de el să-i pedepsească pe răufăcători şi să-i laude pe cei ce fac binele. 15 Căci este voia lui Dumnezeu ca, făcând lucruri bune, să reduceţi la tăcere ignoranţa oamenilor proşti. 16 Trăiţi ca nişte oameni liberi, dar fără a folosi libertatea drept acoperământ al răului, ci ca nişte robi ai lui Dumnezeu! 17 Daţi cinste tuturor oamenilor, iubiţi-i pe fraţi, temeţi-vă de Dumnezeu, onoraţi-l pe împărat!

18 Sclavilor, fiţi supuşi stăpânilor cu toată frica, nu numai celor buni şi blânzi, ci şi celor aspri, 19 pentru că este o virtute[d] dacă, datorită conştiinţei faţă de Dumnezeu, cineva îndură întristarea, suferind pe nedrept. 20 Căci ce onoare este să înduraţi dacă aţi păcătuit şi sunteţi loviţi? Dar dacă înduraţi atunci când aţi făcut binele şi astfel suferiţi, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu. 21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi, deoarece şi Cristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu, astfel ca voi să călcaţi pe urmele Lui.

22 „El nu a săvârşit nici un păcat,
    şi în gura Lui nu s-a găsit nici o înşelăciune.“[e]

23 Când a fost insultat, n-a insultat înapoi, când a suferit, n-a ameninţat, ci S-a încredinţat Celui Ce judecă drept. 24 El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn[f], pentru ca, murind faţă de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. 25 Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar acum v-aţi întors la Păstorul[g] şi Supraveghetorul[h] sufletelor voastre.

Notas al pie

 1. 1 Petru 2:6 Vezi Is. 28:16
 2. 1 Petru 2:7 Vezi Ps. 118:22
 3. 1 Petru 2:8 Vezi Is. 8:14
 4. 1 Petru 2:19 Lit.: har; şi în v. 20
 5. 1 Petru 2:22 Vezi Is. 53:9
 6. 1 Petru 2:24 Gr.: xulon, termen folosit pentru a descrie crucea, probabil pe baza lui Deut. 21:23; termenul are o varietate de sensuri: copac (Lc. 23:31; Apoc. 2:7), ciomag (Lc. 22:52), butuc (F.A. 16:24), lemn (1 Cor. 3:12)
 7. 1 Petru 2:25 Conceptul de păstor trebuie înţeles aici în contextul său vechi-testamental: Dumnezeu Însuşi este Păstorul lui Israel (Ps. 80:1; Is. 40:10-11; Eze 34:11-16); Dumnezeu a dat turma în grija conducătorilor, păstorii lui Israel, care însă nu au avut grijă de ea (Is. 56:9-12; Eze 34); Dumnezeu Îl va trimite pe adevăratul Păstor, pe Mesia, pentru a avea grijă de oi (Eze 34:23)
 8. 1 Petru 2:25 Gr.: Episcopos