Amplified Bible

1 Peter 2

As Newborn Babes

1So put aside every trace of malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander and hateful speech; like newborn babies [you should] long for the pure milk of the word, so that by it you may be nurtured and grow in respect to salvation [its ultimate fulfillment], if in fact you have [already] tasted [a]the goodness and gracious kindness of the Lord.

As Living Stones

Come to Him [the risen Lord] as to a living Stone which men rejected and threw away, but which is choice and precious in the sight of God. You [believers], like living stones, are [b]being built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood, to offer spiritual sacrifices [that are] acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture:

Behold, I am laying in Zion a chosen stone, a precious (honored) Cornerstone,
And he who believes in Him [whoever adheres to, trusts in, and relies on Him] will never be disappointed [in his expectations].”

This precious value, then, is for you who believe [in Him as God’s only Son—the Source of salvation]; but for those who disbelieve,

The [very] stone which the builders rejected
Has become the chief Cornerstone,”

and,

“A stone of stumbling and a rock of offense”;

for they stumble because they disobey the word [of God], and to this they [who reject Him as Savior] were also appointed.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a [special] people for God’s own possession, so that you may proclaim the excellencies [the wonderful deeds and virtues and perfections] of Him who called you out of darkness into His marvelous light. 10 Once you were not a people [at all], but now you are God’s people; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

11 Beloved, I urge you as aliens and strangers [in this world] to abstain from the sensual urges [those dishonorable desires] that wage war against the soul. 12 Keep your behavior excellent among the [unsaved] Gentiles [conduct yourself honorably, with graciousness and integrity], so that [c]for whatever reason they may slander you as evildoers, yet by observing your good deeds they may [instead come to] glorify God [d]in the day of visitation [when He looks upon them with mercy].

Honor Authority

13 Submit yourselves to [the authority of] every human institution for the sake of the Lord [to honor His name], whether it is to a king as one in a position of power, 14 or to governors as sent by him to bring punishment to those who do wrong, and to praise and encourage those who do right. 15 For it is the will of God that by doing right you may silence (muzzle, gag) the [culpable] ignorance and irresponsible criticisms of foolish people. 16 Live as free people, but do not use your freedom as a cover or pretext for evil, but [use it and live] as bond-servants of God. 17 Show respect for all people [treat them honorably], love the brotherhood [of believers], fear God, honor the king.

18 [e]Servants, be submissive to your masters with all [proper] respect, not only to those who are good and kind, but also to those who are unreasonable. 19 For this finds favor, if a person endures the sorrow of suffering unjustly because of an [f]awareness of [the will of] God. 20 After all, what kind of credit is there if, when you do wrong and are punished for it, you endure it patiently? But if when you do what is right and patiently bear [undeserved] suffering, this finds favor with God.

Christ Is Our Example

21 For [as a believer] you have been called for this purpose, since Christ suffered for you, leaving you an example, so that you may follow in His footsteps. 22 He committed no sin, nor was deceit ever found in His mouth. 23 While being reviled and insulted, He did not revile or insult in return; while suffering, He made no threats [of vengeance], but kept entrusting Himself to Him who judges fairly. 24 He personally carried our sins in His body on the [g]cross [willingly offering Himself on it, as on an altar of sacrifice], so that we might die to sin [becoming immune from the penalty and power of sin] and live for righteousness; for by His wounds you [who believe] have been [h]healed. 25 For you were continually wandering like [so many] sheep, but now you have come back to the Shepherd and Guardian of your souls.

Notas al pie

  1. 1 Peter 2:3 Lit that the Lord is kind.
  2. 1 Peter 2:5 Or are to be built.
  3. 1 Peter 2:12 Lit in that which.
  4. 1 Peter 2:12 Another view interprets this as the day when the wicked are judged by God.
  5. 1 Peter 2:18 The Greek refers to household servants who may have been well-educated and managed the estate.
  6. 1 Peter 2:19 Lit conscience toward.
  7. 1 Peter 2:24 Lit wood.
  8. 1 Peter 2:24 Generally regarded as a reference to being spiritually healed from the illness of sin; however, many also consider physical healing to be included in Christ’s atoning death.

Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 2

Začiatok a rast kresťanského života

1 A tak sa zbavujte všetkých zlých vlastností, návykov a pocitov. Medzi ne patrí nečestnosť, závisť, ohováranie a pretvárka.

Ste ako novorodeniatka v Božej rodine. Ako si novorodeniatko žiada mlieko, tak aj vy by ste mali túžiť po Božom slove -- mali by ste ho čítať a premýšľať o ňom, aby ste rástli vo viere.

Veď ste už sami na sebe poznali Božiu dobrotivosť.

Prichádzajte ku Kristovi, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu.

Aj vy buďte živými kameňmi, z ktorých sa stavia duchovný dom. Navyše vám Kristus vydobyl právo, aby ste mohli ako sväté kňazstvo bezprostredne pristupovať k Bohu. Prinášajte mu teda duchovné obete svojho čistého života, ktoré rád prijme pre zásluhy Ježiša Krista.

Písmo o tom hovorí takto: Posielam Krista ako starostlivo vybratý, vzácny základný kameň svojej cirkvi a nikdy nesklamem tých, čo v neho veria."

Áno, vám, ktorí veríte, je vzácny, ale neveriacim platia slová Písma: Stavitelia zavrhli kameň, ktorý sa stal základným kameňom;

pre nich je kameňom, o ktorý sa potknú, a skalou, ktorá spôsobí ich pád." Svojím vzdorom voči Božiemu slovu privolávajú na seba to, čo Boh predpovedal -- úplný pád.

Ale vy ste vyvolení samým Bohom ako kňazi Kráľa, ste svätí a čistí, ste jeho vlastným ľudom. To všetko preto, aby ste svedčili iným o tom, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.

10 Kedysi ste nevedeli o Božej dobrote, a teraz táto dobrota premenila vaše životy.

Ste na svete len hostia

11 Prosím vás, moji milí, žite na tomto svete ako hostia. Váš skutočný domov je teraz v nebi, preto sa zrieknite zlých túžob, ktoré ohrozujú váš život s Kristom.

12 Medzi neveriacimi sa správajte vždy vzorne, aby aj tí, čo o vás hovoria ako o najhorších ľuďoch, nakoniec práve pre vaše dobré skutky museli oslavovať Boha.

13 Ako veriaci rešpektujte predstaviteľov svojej krajiny.

14 Majú povinnosť trestať všetkých, ktorí robia zle, a odmeňovať tých, čo konajú správne.

15 Boh si želá, aby ste svojím príkladným životom umlčali kritiku tých, ktorí odsudzujú Božiu zvesť, hoci nevedia, čo im prináša a neokúsili jej moc.

16 Ale nik z vás by nemal zneužívať túto slobodu a ospravedlňovať ňou svoje zlé správanie. Lebo ste boli oslobodení, aby ste vždy a všade slúžili Bohu.

17 Všetkým ľuďom prejavujte úctu a milujte svojich bratov. Žite v úctivej poslušnosti pred Bohom a vážte si vládu.

Kristus je nám príkladom v utrpení

18 Rešpektujte svojich nadriadených, a to nie iba vtedy, ak sú na vás dobrí a láskaví, ale aj keď sú prísni a tvrdí.

19 Je to prednosť, ak niekto pre vernosť Bohu znáša neprávom utrpenie.

20 Veď aká je to zásluha, keď znášate trest, ktorý vám bol spravodlivo vymeraný? Ale keď konáte dobro, a predsa za to trpíte, Boh to ocení.

21 Takéto utrpenia sú iba čiastkou toho, čo vytrpel pre nás Kristus, ktorý sa stal naším príkladom. Preto ho nasledujte!

22 On nikdy nezhrešil, nikdy z jeho úst nevyšla lož;

23 znášal urážky, ale sám neurážal; keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko nechal na Boha, ktorý spravodlivo súdi.

24 On sám niesol naše hriechy na sebe, keď zomrel na kríži, aby nám dal silu skoncovať s hriechom a žiť novým životom. Jeho utrpenie nás uzdravilo.

25 Boli ste ako ovce, ktoré zablúdili, ale teraz ste navrátení k svojmu pastierovi a strážcovi.