Amplified Bible

1 Peter 2

As Newborn Babes

1So put aside every trace of malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander and hateful speech; like newborn babies [you should] long for the pure milk of the word, so that by it you may be nurtured and grow in respect to salvation [its ultimate fulfillment], if in fact you have [already] tasted [a]the goodness and gracious kindness of the Lord.

As Living Stones

Come to Him [the risen Lord] as to a living Stone which men rejected and threw away, but which is choice and precious in the sight of God. You [believers], like living stones, are [b]being built up into a spiritual house for a holy and dedicated priesthood, to offer spiritual sacrifices [that are] acceptable and pleasing to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture:

Behold, I am laying in Zion a chosen stone, a precious (honored) Cornerstone,
And he who believes in Him [whoever adheres to, trusts in, and relies on Him] will never be disappointed [in his expectations].”

This precious value, then, is for you who believe [in Him as God’s only Son—the Source of salvation]; but for those who disbelieve,

The [very] stone which the builders rejected
Has become the chief Cornerstone,”

and,

“A stone of stumbling and a rock of offense”;

for they stumble because they disobey the word [of God], and to this they [who reject Him as Savior] were also appointed.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a consecrated nation, a [special] people for God’s own possession, so that you may proclaim the excellencies [the wonderful deeds and virtues and perfections] of Him who called you out of darkness into His marvelous light. 10 Once you were not a people [at all], but now you are God’s people; once you had not received mercy, but now you have received mercy.

11 Beloved, I urge you as aliens and strangers [in this world] to abstain from the sensual urges [those dishonorable desires] that wage war against the soul. 12 Keep your behavior excellent among the [unsaved] Gentiles [conduct yourself honorably, with graciousness and integrity], so that [c]for whatever reason they may slander you as evildoers, yet by observing your good deeds they may [instead come to] glorify God [d]in the day of visitation [when He looks upon them with mercy].

Honor Authority

13 Submit yourselves to [the authority of] every human institution for the sake of the Lord [to honor His name], whether it is to a king as one in a position of power, 14 or to governors as sent by him to bring punishment to those who do wrong, and to praise and encourage those who do right. 15 For it is the will of God that by doing right you may silence (muzzle, gag) the [culpable] ignorance and irresponsible criticisms of foolish people. 16 Live as free people, but do not use your freedom as a cover or pretext for evil, but [use it and live] as bond-servants of God. 17 Show respect for all people [treat them honorably], love the brotherhood [of believers], fear God, honor the king.

18 [e]Servants, be submissive to your masters with all [proper] respect, not only to those who are good and kind, but also to those who are unreasonable. 19 For this finds favor, if a person endures the sorrow of suffering unjustly because of an [f]awareness of [the will of] God. 20 After all, what kind of credit is there if, when you do wrong and are punished for it, you endure it patiently? But if when you do what is right and patiently bear [undeserved] suffering, this finds favor with God.

Christ Is Our Example

21 For [as a believer] you have been called for this purpose, since Christ suffered for you, leaving you an example, so that you may follow in His footsteps. 22 He committed no sin, nor was deceit ever found in His mouth. 23 While being reviled and insulted, He did not revile or insult in return; while suffering, He made no threats [of vengeance], but kept entrusting Himself to Him who judges fairly. 24 He personally carried our sins in His body on the [g]cross [willingly offering Himself on it, as on an altar of sacrifice], so that we might die to sin [becoming immune from the penalty and power of sin] and live for righteousness; for by His wounds you [who believe] have been [h]healed. 25 For you were continually wandering like [so many] sheep, but now you have come back to the Shepherd and Guardian of your souls.

Notas al pie

  1. 1 Peter 2:3 Lit that the Lord is kind.
  2. 1 Peter 2:5 Or are to be built.
  3. 1 Peter 2:12 Lit in that which.
  4. 1 Peter 2:12 Another view interprets this as the day when the wicked are judged by God.
  5. 1 Peter 2:18 The Greek refers to household servants who may have been well-educated and managed the estate.
  6. 1 Peter 2:19 Lit conscience toward.
  7. 1 Peter 2:24 Lit wood.
  8. 1 Peter 2:24 Generally regarded as a reference to being spiritually healed from the illness of sin; however, many also consider physical healing to be included in Christ’s atoning death.

Het Boek

1 Petrus 2

Als levende stenen in Gods huis

1Bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en roddel! Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en gered worden. U hebt reeds ervaren hoe goed de Here is. Ga dus naar Christus toe. Hij is de levende steen waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen Hem hebben afgewezen, is Hij voor God zó kostbaar dat Hij Hem uit alle anderen heeft uitgekozen. U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee Hij zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters die door Jezus Christus geestelijke offers brengen die voor God aanvaardbaar zijn. In de Boeken staat het zo: ‘Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen die Ik heb uitgekozen en wie op hem vertrouwt, wordt niet teleurgesteld.’

Voor u die op Hem vertrouwt, is Hij kostbaar. Voor mensen die niets van Hem willen weten, geldt wat in de Boeken staat: ‘De steen die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden.’ Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, Hij is ook de steen waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen die niet naar Hem willen luisteren, die weigeren Hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand dat zij zullen struikelen. Maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. 10 Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij Hem hoorde, nu bent u zelf het volk van God! Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is, nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren.

11 Broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten. Omdat ons werkelijke thuis bij de Here is, dring ik er bij u op aan niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld, die uw leven in gevaar brengen. 12 Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken. Ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt.

13 Gehoorzaam, ter wille van de Here, de wetten van het land waar u woont. Zowel de wetten van de keizer, 14 die het staatshoofd is, als de wetten van de stadhouders, die door de koning zijn aangesteld om de misdaad te bestraffen en goede daden te belonen. 15 God wil dat door uw goede leven de mensen de mond wordt gesnoerd die onwetend zijn en dwaas praten. 16 Wij zijn vrije mensen, maar die vrijheid geeft ons niet het recht om kwaad te doen, want wij zijn dienaren van God.

17 Laat ieder in zijn waarde. Houd van allen die werkelijk christen zijn. Heb ontzag voor God en respect voor de keizer.

18 Knechten, heb ontzag voor uw meester en doe wat hij zegt, niet alleen als hij goed en redelijk is, maar ook als hij lastig is. 19 Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden. 20 Als u geduldig de straf voor uw misdaden ondergaat, is dat natuurlijk geen verdienste. Maar als u goed doet en dan geduldig het onrecht verdraagt dat u wordt aangedaan, zult u de genade van God ervaren. 21 Al dit lijden hoort bij het leven waartoe God ons geroepen heeft. Christus, die voor u geleden heeft, is het voorbeeld dat u moet volgen, en in zijn voetstappen moet u treden. 22 Hij heeft niets misdaan en zei nooit een verkeerd woord. 23 Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, die rechtvaardig oordeelt. 24 Hij heeft onze zonden gedragen in zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. 25 Vroeger zwierven wij allemaal rond als verdwaalde schapen. Maar nu bent u teruggekeerd naar de herder, naar Hem die onze zielen onder zijn hoede neemt.