Amplified Bible

1 Peter 1

A Living Hope, and a Sure Salvation

1Peter, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Jesus Christ,

To those [elect—both Jewish and Gentile believers] who live as exiles, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia [Minor], and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to be sprinkled with His blood: May grace and peace [that special sense of spiritual well-being] be yours in increasing abundance [as you walk closely with God].

Blessed [gratefully praised and adored] be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant and boundless mercy has caused us to be born again [that is, to be reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] to an ever-living hope and confident assurance through the resurrection of Jesus Christ from the dead, [born anew] into an inheritance which is imperishable [beyond the reach of change] and undefiled and unfading, reserved in heaven for you, who are being protected and shielded by the power of God through your faith for salvation that is ready to be revealed [for you] in the last time. In this you rejoice greatly, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold which is perishable, even though tested and purified by fire, may be found to result in [your] praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, you love Him; and though you do not even see Him now, you believe and trust in Him and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy, receiving as the result [the outcome, the consummation] of your faith, the salvation of [a]your souls.

10 Regarding this salvation, the prophets who prophesied about the grace [of God] that was intended for you, searched carefully and inquired [about this future way of salvation], 11 seeking to find out what person or what time the Spirit of Christ within them was indicating as He foretold the sufferings of Christ and the glories [destined] to follow. 12 It was revealed to them that their services [their prophecies regarding grace] were not [meant] for themselves and their time, but for you, in these things [the death, resurrection, and glorification of Jesus Christ] which have now been told to you by those who preached the gospel to you by the [power of the] Holy Spirit [who was] sent from heaven. Into these things even the angels long to look.

13 So prepare your minds for action, be completely sober [in spirit—steadfast, self-disciplined, spiritually and morally alert], fix your hope completely on the grace [of God] that is coming to you when Jesus Christ is revealed. 14 [Live] as obedient children [of God]; do not be conformed to the evil desires which governed you in your ignorance [before you knew the requirements and transforming power of the good news regarding salvation]. 15 But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct [be set apart from the world by your godly character and moral courage]; 16 because it is written, “You shall be holy (set apart), for I am holy.”

17 If you address as Father, the One who impartially judges according to each one’s work, conduct yourselves in [reverent] fear [of Him] and with profound respect for Him throughout the time of your stay on earth. 18 For you know that you were not redeemed from your useless [spiritually unproductive] way of life inherited [by tradition] from your forefathers with perishable things like silver and gold, 19 but [you were actually purchased] with precious blood, like that of a [sacrificial] lamb unblemished and spotless, the priceless blood of Christ. 20 For He was [b]foreordained (foreknown) before the foundation of the world, but has appeared [publicly] in these last times for your sake 21 and through Him you believe [confidently] in God [the heavenly Father], who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are [centered and rest] in God.

22 Since by your obedience to the truth you have purified yourselves for a sincere love of the believers, [see that you] love one another from the heart [always unselfishly seeking the best for one another], 23 for you have been born again [that is, reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] not of seed which is perishable but [from that which is] imperishable and immortal, that is, through the living and everlasting word of God. 24 For,

All flesh is like grass,
And all its glory like the flower of grass.
The grass withers
And the flower falls off,
25 
But the word of the Lord endures forever.”

And this is the word [the good news of salvation] which was preached to you.

Notas al pie

  1. 1 Peter 1:9 One early ms does not contain your.
  2. 1 Peter 1:20 The Son of God always existed and it was always known that He would be the Redeemer of mankind.

Słowo Życia

1 Piotra 1:1-25

Pozdrowienie

1Ja Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie: w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii.

2Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w Duchu oraz do posłuszeństwa. On również, dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc!

Nowe życie

3Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję na przyszłość 4i przygotował dla was bezcenny dar w niebie—niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku!

5Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą—do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. 6Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. 7Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. 8Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości 9z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary!

10Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. 11Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa, zapowiedziane przez Jego Ducha, i kiedy objawi się Jego chwała. 12Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.

Bądźcie święci

13Dlatego zachowujcie czujność oraz trzeźwość umysłu. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce—w dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni! 14Dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeszne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie się im i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. 15Naśladujcie Boga, który jest święty, i w każdej sytuacji również wy bądźcie święci. 16Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”.

Jezus złożył za nas okup

17Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi. 18Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Boga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19ale bezcenną krwią Chrystusa. On został bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale—ze względu na was—Chrystus przyszedł na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 21To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja, którą złożyliście w Bogu.

22Okazaliście posłuszeństwo prawdzie i oczyściliście swoje dusze. Teraz więc bez obłudy, zupełnie szczerze, okazujcie miłość innym wierzącym. 23Narodziliście się bowiem na nowo dzięki słowu Bożemu, które jest jak niezniszczalne ziarno na zasiew—jest żywe i trwa na wieki. 24Pismo mówi:

„Ludzie są jak trawa,

a ich piękno jest jak kwiat.

Trawa usycha, kwiat opada,

25ale słowo Pana trwa na wieki”.

Dobra nowina, którą usłyszeliście, jest właśnie słowem Pana!