Amplified Bible

1 Peter 1

A Living Hope, and a Sure Salvation

1Peter, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Jesus Christ,

To those [elect—both Jewish and Gentile believers] who live as exiles, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia [Minor], and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to be sprinkled with His blood: May grace and peace [that special sense of spiritual well-being] be yours in increasing abundance [as you walk closely with God].

Blessed [gratefully praised and adored] be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant and boundless mercy has caused us to be born again [that is, to be reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] to an ever-living hope and confident assurance through the resurrection of Jesus Christ from the dead, [born anew] into an inheritance which is imperishable [beyond the reach of change] and undefiled and unfading, reserved in heaven for you, who are being protected and shielded by the power of God through your faith for salvation that is ready to be revealed [for you] in the last time. In this you rejoice greatly, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold which is perishable, even though tested and purified by fire, may be found to result in [your] praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, you love Him; and though you do not even see Him now, you believe and trust in Him and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy, receiving as the result [the outcome, the consummation] of your faith, the salvation of [a]your souls.

10 Regarding this salvation, the prophets who prophesied about the grace [of God] that was intended for you, searched carefully and inquired [about this future way of salvation], 11 seeking to find out what person or what time the Spirit of Christ within them was indicating as He foretold the sufferings of Christ and the glories [destined] to follow. 12 It was revealed to them that their services [their prophecies regarding grace] were not [meant] for themselves and their time, but for you, in these things [the death, resurrection, and glorification of Jesus Christ] which have now been told to you by those who preached the gospel to you by the [power of the] Holy Spirit [who was] sent from heaven. Into these things even the angels long to look.

13 So prepare your minds for action, be completely sober [in spirit—steadfast, self-disciplined, spiritually and morally alert], fix your hope completely on the grace [of God] that is coming to you when Jesus Christ is revealed. 14 [Live] as obedient children [of God]; do not be conformed to the evil desires which governed you in your ignorance [before you knew the requirements and transforming power of the good news regarding salvation]. 15 But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct [be set apart from the world by your godly character and moral courage]; 16 because it is written, “You shall be holy (set apart), for I am holy.”

17 If you address as Father, the One who impartially judges according to each one’s work, conduct yourselves in [reverent] fear [of Him] and with profound respect for Him throughout the time of your stay on earth. 18 For you know that you were not redeemed from your useless [spiritually unproductive] way of life inherited [by tradition] from your forefathers with perishable things like silver and gold, 19 but [you were actually purchased] with precious blood, like that of a [sacrificial] lamb unblemished and spotless, the priceless blood of Christ. 20 For He was [b]foreordained (foreknown) before the foundation of the world, but has appeared [publicly] in these last times for your sake 21 and through Him you believe [confidently] in God [the heavenly Father], who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are [centered and rest] in God.

22 Since by your obedience to the truth you have purified yourselves for a sincere love of the believers, [see that you] love one another from the heart [always unselfishly seeking the best for one another], 23 for you have been born again [that is, reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] not of seed which is perishable but [from that which is] imperishable and immortal, that is, through the living and everlasting word of God. 24 For,

All flesh is like grass,
And all its glory like the flower of grass.
The grass withers
And the flower falls off,
25 
But the word of the Lord endures forever.”

And this is the word [the good news of salvation] which was preached to you.

Notas al pie

 1. 1 Peter 1:9 One early ms does not contain your.
 2. 1 Peter 1:20 The Son of God always existed and it was always known that He would be the Redeemer of mankind.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 1

1Petru, apostol al lui Isus Cristos, către cei aleşi – care locuiesc ca peregrini, împrăştiaţi[a] în Pont, Galatia, Capadocia, Asia[b] şi Bitinia[c] după preştiinţa lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Cristos: harul şi pacea să vă fie înmulţite!

Născuţi din nou la o nădejde vie

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care, după marea Lui îndurare, ne-a născut din nou la o nădejde vie, prin învierea lui Isus Cristos din morţi, şi la o moştenire nepieritoare şi nepângărită, care nu se ofileşte şi care este păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. În ea, voi vă bucuraţi nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţin timp prin diferite încercări, pentru ca testarea credinţei voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere şi care totuşi este testat prin foc, să aducă laudă, glorie şi onoare la descoperirea lui Isus Cristos. Pe El voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, chiar dacă acum nu-L vedeţi, şi vă bucuraţi nespus, cu o bucurie de nedescris şi glorioasă, pentru că primiţi, la capătul credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre.

10 Cu privire la această mântuire, profeţii care au profeţit despre harul ce urma să fie al vostru, au căutat şi au cercetat cu atenţie, 11 încercând să afle ce vreme sau ce împrejurări[d] le arăta Duhul lui Cristos din ei, atunci când a prezis suferinţele lui Cristos şi slava care urma după acestea. 12 Lor le-a fost descoperit că nu slujeau pentru ei înşişi, ci pentru voi, cu privire la lucrurile care v-au fost anunţate acum prin cei ce v-au vestit Evanghelia[e] prin Duhul Sfânt trimis din cer – lucruri în care[f] chiar şi îngerii doresc să privească.

Fiţi sfinţi!

13 Prin urmare, încingeţi-vă coapsele minţii[g] voastre, fiind treji, puneţi-vă pe deplin nădejdea în harul care vă va fi adus la descoperirea lui Isus Cristos! 14 Ca nişte copii ascultători, să nu vă conformaţi poftelor pe care le aveaţi înainte, când eraţi în ignoranţă, 15 ci, aşa cum Cel Ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră, 16 deoarece este scris: „Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt!“[h]

17 Şi dacă-L chemaţi ca Tată pe Cel Ce judecă cu nepărtinire pe fiecare după faptele lui, atunci trăiţi cu frică în timpul peregrinării voastre, 18 pentru că ştiţi că nu cu lucruri pieritoare – argint sau aur – aţi fost răscumpăraţi din felul vostru de viaţă fără rost, moştenit de la strămoşii voştri, 19 ci cu sângele preţios al lui Cristos[i], ca al unui miel fără meteahnă şi fără pată. 20 El a fost ales[j] înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat în vremurile de pe urmă, pentru voi. 21 Prin El sunteţi credincioşi în Dumnezeu, Care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, astfel încât credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

22 Acum că v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr, ca să aveţi o dragoste de fraţi fără ipocrizie, iubiţi-vă unii pe alţii cu căldură, dintr-o inimă curată[k]! 23 Aţi fost născuţi din nou, nu dintr-o sămânţă pieritoare, ci dintr-una nepieritoare, prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu şi care rămâne pe vecie. 24 Căci,

„Orice făptură[l] este ca iarba
    şi toată gloria ei este ca floarea de pe câmp!
Iarba se usucă, iar floarea cade,
25     însă Cuvântul Domnului rămâne pe vecie!“[m]

Şi acesta este Cuvântul care v-a fost vestit prin Evanghelie.

Notas al pie

 1. 1 Petru 1:1 Gr.: diaspora, termen folosit pentru a-i descrie pe evreii sau pe creştinii răspândiţi în lumea greco-romană
 2. 1 Petru 1:1 Este vorba despre provincia romană Asia, cu capitala la Efes, privincie care ocupa, alături de alte provincii, aria geografică cunoscută ca Asia Mică
 3. 1 Petru 1:1 Cinci provincii romane ce se aflau în regiunea cunoscută drept Asia Mică; sunt enumerate în sensul acelor de ceasornic, dinspre nord, probabil în ordinea în care mesajul trebuia să ajungă la fiecare din aceste biserici
 4. 1 Petru 1:11 Sau: pe cine şi ce vreme, cu accentul pe persoană
 5. 1 Petru 1:12 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
 6. 1 Petru 1:12 Expresie ce redă o dorinţă puternică de a vedea acele lucruri
 7. 1 Petru 1:13 În contextul antic oriental imaginea este aceea a îmbrăcării unei haine lungi și largi care trebuia încinsă la mijloc, înainte ca cineva sa se apuce de lucru; aşadar, sensul expresiei este: pregătiţi-vă mintea pentru acţiune; expresia redă însă şi vigilenţa
 8. 1 Petru 1:16 Vezi Lev. 11:44, 45; 19:2; 20:7
 9. 1 Petru 1:19 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
 10. 1 Petru 1:20 Sau: cunoscut
 11. 1 Petru 1:22 Unele mss conţin: din inimă
 12. 1 Petru 1:24 Lit.: carne
 13. 1 Petru 1:25 Vezi Is. 40:6-8