Amplified Bible

1 John 1

Introduction, The Incarnate Word

1[I am writing about] what existed from the beginning, what [a]we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the Word of Life [the One who existed even before the beginning of the world, Christ]— and the Life [an aspect of His being] was manifested, and we have seen [it as eyewitnesses] and testify and declare to you [the Life], the eternal Life who was [already existing] with the Father and was [actually] made visible to us [His followers]— what we have seen and heard we also proclaim to you, so that you too may have fellowship [as partners] with us. And indeed our fellowship [which is a distinguishing mark of born-again believers] is with the Father, and with His Son Jesus Christ. We are writing these things to you so that our joy [in seeing you included] may be made complete [by having you share in the joy of salvation].

God Is Light

This is the message [of God’s promised revelation] which we have heard from Him and now announce to you, that God is Light [He is holy, His message is truthful, He is perfect in righteousness], and in Him there is no darkness at all [no sin, no wickedness, no imperfection]. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness [of sin], we lie and do not practice the truth; but if we [really] walk in the Light [that is, live each and every day in conformity with the precepts of God], as He Himself is in the Light, we have [true, unbroken] fellowship with one another [He with us, and we with Him], and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin [by erasing the stain of sin, keeping us cleansed from sin in all its forms and manifestations]. If we say we have no sin [refusing to admit that we are sinners], we delude ourselves and the truth is not in us. [His word does not live in our hearts.] If we [freely] admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just [true to His own nature and promises], and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness [our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose]. 10 If we say that we have not sinned [refusing to admit acts of sin], we make Him [out to be] a liar [by contradicting Him] and His word is not in us.

Notas al pie

  1. 1 John 1:1 John the Apostle wrote the Gospel of John, this letter along with two others, and the book of Revelation. He and his brother James (also an apostle) were the sons of Zebedee and Salome.

Slovo na cestu

1. Janův 1:1-10

Slovo života

1Přinášíme a dosvědčujeme vám zvěst o tom, co bylo od počátku: o Ježíši, který je živé slovo – viditelný projev Otcova věčného života. 2Slyšeli jsme ho, viděli jsme ho, sledovali jsme ho, dotýkali jsme se ho. 3-4Podáváme vám o něm zprávu, abyste se s námi sjednotili, jako jsme my zajedno s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem, aby se tím naše radost vzájemně znásobila.

Život ve světle

5Předáváme vám poselství, které jsme přijali od Krista: Bůh je světlo a není v něm žádná tma. 6Tvrdíme-li, že máme k Bohu dobrý vztah, a přesto setrváváme ve tmě, lžeme a náš život je nepravdivý. 7Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.

8Tvrdíme-li, že nehřešíme, pak klameme sami sebe a nechceme si připustit pravdu. 9Jestliže však své hříchy vyznáváme, smíme se spolehnout na Boží sliby, že nás očišťuje od každé špinavosti a promíjí nám každé selhání. 10Říkáme-li, že nic špatného neděláme, obviňujeme Boha ze lži a vůbec ho nechápeme.