Amplified Bible

1 John 1

Introduction, The Incarnate Word

1[I am writing about] what existed from the beginning, what [a]we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the Word of Life [the One who existed even before the beginning of the world, Christ]— and the Life [an aspect of His being] was manifested, and we have seen [it as eyewitnesses] and testify and declare to you [the Life], the eternal Life who was [already existing] with the Father and was [actually] made visible to us [His followers]— what we have seen and heard we also proclaim to you, so that you too may have fellowship [as partners] with us. And indeed our fellowship [which is a distinguishing mark of born-again believers] is with the Father, and with His Son Jesus Christ. We are writing these things to you so that our joy [in seeing you included] may be made complete [by having you share in the joy of salvation].

God Is Light

This is the message [of God’s promised revelation] which we have heard from Him and now announce to you, that God is Light [He is holy, His message is truthful, He is perfect in righteousness], and in Him there is no darkness at all [no sin, no wickedness, no imperfection]. If we say that we have fellowship with Him and yet walk in the darkness [of sin], we lie and do not practice the truth; but if we [really] walk in the Light [that is, live each and every day in conformity with the precepts of God], as He Himself is in the Light, we have [true, unbroken] fellowship with one another [He with us, and we with Him], and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin [by erasing the stain of sin, keeping us cleansed from sin in all its forms and manifestations]. If we say we have no sin [refusing to admit that we are sinners], we delude ourselves and the truth is not in us. [His word does not live in our hearts.] If we [freely] admit that we have sinned and confess our sins, He is faithful and just [true to His own nature and promises], and will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness [our wrongdoing, everything not in conformity with His will and purpose]. 10 If we say that we have not sinned [refusing to admit acts of sin], we make Him [out to be] a liar [by contradicting Him] and His word is not in us.

Notas al pie

  1. 1 John 1:1 John the Apostle wrote the Gospel of John, this letter along with two others, and the book of Revelation. He and his brother James (also an apostle) were the sons of Zebedee and Salome.

Nouă Traducere În Limba Română

I Ioan 1:1-10

Cuvântul vieții

1Ceea ce era de la început, ceea ce am auzit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am privit și ceea ce mâinile noastre au atins cu privire la Cuvântul vieții1 Autorul începe fraza, dar în mod intenționat o lasă în suspensie pentru a muta atenția destinatarului spre subiectul scrisorii (stil cunoscut sub numele de anacolut). 2– căci viața a fost arătată, iar noi am văzut și mărturisim și vă vestim viața veșnică care era cu Tatăl și care ne‑a fost arătată – 3deci ceea ce am văzut și am auzit, vă vestim și vouă, pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Isus Cristos. 4Scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră4 Unele mss conțin: voastră. să fie deplină.

Umblând în lumină

5Și acesta este mesajul pe care l‑am auzit de la El și pe care vi‑l vestim: Dumnezeu este lumină și în El nu este nicio urmă de întunecime5 În această epistolă, se face distincție între termenul de genul neutru skotos (întuneric) și termenul de genul feminin skotia (întunecime; umbră). Gradarea aceasta ajută la nuanțarea stilistică. Vezi v. 6; 2:8-9, 11.. 6Dacă spunem că avem părtășie cu El, dar umblăm în întuneric, mințim și nu trăim6 Lit.: nu facem. adevărul. 7Dacă însă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții, iar sângele lui Isus, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. 8Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire8 Sau: ne înșelăm. pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. 10Dacă zicem că n‑am păcătuit, Îl facem mincinos, și Cuvântul Lui nu este în noi.