Amplified Bible

1 Corinthians 8

Take Care with Your Liberty

1Now about food sacrificed to idols, we know that we all have knowledge [concerning this]. Knowledge [alone] makes [people self-righteously] arrogant, but love [that unselfishly seeks the best for others] builds up and encourages others to grow [in wisdom]. If anyone imagines that he knows and understands anything [of divine matters, without love], he has not yet known as he ought to know. But if anyone loves God [with awe-filled reverence, obedience and gratitude], he is known by Him [as His very own and is greatly loved].

In this matter, then, of eating food offered to idols, we know that an idol is nothing in the world [it has no real existence], and that there is no God but one. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, [a]who is the source of all things, and we exist for Him; and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things [that have been created], and we [believers exist and have life and have been redeemed] through Him.

However, not all [believers] have this knowledge. But some, being accustomed [throughout their lives] to [thinking of] the idol until now [as real and living], still eat food [b]as if it were sacrificed to an idol; and because their conscience is weak, it is defiled (guilty, ashamed). Now food will not commend us to God nor bring us close to Him; we are no worse off if we do not eat, nor are we better if we do eat. Only be careful that this liberty of yours [this power to choose] does not somehow become a stumbling block [that is, a temptation to sin] to the weak [in conscience]. 10 For if someone sees you, a person having [c]knowledge, [d]eating in an idol’s temple, then if he is weak, will he not be encouraged to eat things sacrificed to idols [and violate his own convictions]? 11 For through your knowledge (spiritual maturity) this weak man is ruined [that is, he suffers in his spiritual life], the brother for whom Christ died. 12 And when you sin against the brothers and sisters in this way and wound their weak conscience [by confusing them], you sin against Christ. 13 Therefore, if [my eating a certain] food causes my brother to stumble (sin), I will not eat [such] meat ever again, so that I will not cause my brother to stumble.

Notas al pie

  1. 1 Corinthians 8:6 Lit from whom are all things.
  2. 1 Corinthians 8:7 In Paul’s viewpoint, meat sold at the market place (even if it had been used in idol worship) was permissible food because a pagan sacrifice was meaningless, and the meat itself could not be contaminated by any such ritual (cf Mark 7:19). Some who had accepted Christ worried that they were violating their new faith if they ate any meat without knowing its origin first-hand.
  3. 1 Corinthians 8:10 I.e. the knowledge that no harm can come from eating the meat, since in reality the sacrifice is meaningless (see note v 7).
  4. 1 Corinthians 8:10 Lit reclining, i.e. the position in which people dined.

Neno: Bibilia Takatifu

1 Wakorintho 8

Chakula Kilichotolewa Sadaka Kwa Sanamu

1Sasa kuhusu chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. Tuna jua kwamba ‘sisi sote tuna ujuzi.’ Lakini ‘ujuzi’ huleta maji vuno, ila upendo hujenga. Mtu anayedhania kwamba anajua kitu, basi hajafahamu kama inavyompasa kujua. Lakini kama mtu anam penda Mungu, mtu huyo anajulikana na Mungu.

Kwa hiyo basi, kuhusu kula chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu: tunajua kwamba ‘sanamu haina uhai wa kweli’ na kwamba ‘kuna Mungu mmoja tu.’ Kwa maana hata kama wapo hao wanaoitwa ‘miungu,’ kama ni mbinguni au duniani; na kwa kweli wapo ‘miungu’ wengi na ‘mabwana’ wengi; sisi tunajua kwamba kuna Mungu mmoja, aliye Baba, ambaye vitu vyote vinatoka kwake, na sisi tunaishi kwa ajili yake; na kuna Bwana mmoja, Yesu Kristo, ambaye vitu vyote vimekuwepo kupitia kwake na tunaishi kutokana naye.

Lakini si wote wanajua mambo haya. Watu wengine mpaka leo bado wamezoea miungu ya sanamu kiasi ambacho wanapokula chakula hicho wanadhani ni chakula kilichotolewa kwa sanamu, na kwa kuwa dhamiri yao ni dhaifu, inadhurika. Lakini chakula hakitusaidii kuwa karibu zaidi na Mungu. Hatupotezi cho chote tusipokula, wala hatupati faida yo yote kama tukila.

Lakini hata hivyo tuwe waangalifu jinsi tunavyotumia uhuru wetu tusije tukawakwaza walio dhaifu katika imani. 10 Kwa maana kama mtu mwenye dhamiri dhaifu akiwaona ninyi wenye ujuzi mkila katika hekalu la sanamu, je, si atavutwa kula chakula kilichoto lewa kwa sanamu? 11 Kwa njia hiyo, huyo ndugu mwenye dhamiri dhaifu, ambaye Kristo alimfia, atateketea kwa sababu ya ujuzi wako. 12 Mnapowatenda dhambi ndugu zenu kwa njia hii na kuharibu dhamiri zao dhaifu, mnamkosea Kristo. 13 Kwa hiyo kama chakula kitamfanya ndugu yangu aanguke katika dhambi, sitakula nyama kamwe, nisije nikamfanya ndugu yangu aanguke.