Amplified Bible

1 Corinthians 8

Take Care with Your Liberty

1Now about food sacrificed to idols, we know that we all have knowledge [concerning this]. Knowledge [alone] makes [people self-righteously] arrogant, but love [that unselfishly seeks the best for others] builds up and encourages others to grow [in wisdom]. If anyone imagines that he knows and understands anything [of divine matters, without love], he has not yet known as he ought to know. But if anyone loves God [with awe-filled reverence, obedience and gratitude], he is known by Him [as His very own and is greatly loved].

In this matter, then, of eating food offered to idols, we know that an idol is nothing in the world [it has no real existence], and that there is no God but one. For even if there are so-called gods, whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, [a]who is the source of all things, and we exist for Him; and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things [that have been created], and we [believers exist and have life and have been redeemed] through Him.

However, not all [believers] have this knowledge. But some, being accustomed [throughout their lives] to [thinking of] the idol until now [as real and living], still eat food [b]as if it were sacrificed to an idol; and because their conscience is weak, it is defiled (guilty, ashamed). Now food will not commend us to God nor bring us close to Him; we are no worse off if we do not eat, nor are we better if we do eat. Only be careful that this liberty of yours [this power to choose] does not somehow become a stumbling block [that is, a temptation to sin] to the weak [in conscience]. 10 For if someone sees you, a person having [c]knowledge, [d]eating in an idol’s temple, then if he is weak, will he not be encouraged to eat things sacrificed to idols [and violate his own convictions]? 11 For through your knowledge (spiritual maturity) this weak man is ruined [that is, he suffers in his spiritual life], the brother for whom Christ died. 12 And when you sin against the brothers and sisters in this way and wound their weak conscience [by confusing them], you sin against Christ. 13 Therefore, if [my eating a certain] food causes my brother to stumble (sin), I will not eat [such] meat ever again, so that I will not cause my brother to stumble.

Notas al pie

  1. 1 Corinthians 8:6 Lit from whom are all things.
  2. 1 Corinthians 8:7 In Paul’s viewpoint, meat sold at the market place (even if it had been used in idol worship) was permissible food because a pagan sacrifice was meaningless, and the meat itself could not be contaminated by any such ritual (cf Mark 7:19). Some who had accepted Christ worried that they were violating their new faith if they ate any meat without knowing its origin first-hand.
  3. 1 Corinthians 8:10 I.e. the knowledge that no harm can come from eating the meat, since in reality the sacrifice is meaningless (see note v 7).
  4. 1 Corinthians 8:10 Lit reclining, i.e. the position in which people dined.

En Levende Bok

1 Korintierne 8

Offer til avguder

1La oss nå gå over til spørsmålet om kjøtt som har blir ofret til avgudene. Dere skriver at dere kjenner det rette svaret. Husk på at den som innbiller seg at han vet alt, lett kan bli hovmodig. Dersom dere virkelig elsker hverandre, vil dere hjelpe hverandre til å få en sterkere tro. Den som sier at han vet alt, kjenner ikke til så veldig mye. Den som elsker Gud, er kjent av ham.

Når det gjelder spørsmålet om dere skal spise kjøtt som har blitt ofret til avgudene, vet vi at en avgud ikke er noen gud, og at det bare finnes en virkelig Gud. Mange tilber såkalte guder, både i himmelen og på jorden, og det finnes et stort antall av disse gudene og herrene. Likevel vet vi at det bare finnes en Gud, Far i himmelen, som har skapt alt og vil at vi skal leve for ham. Vi vet at det bare finnes en Herre, Jesus Kristus, som fikk i oppdrag av Gud å skape alt, og som gjør det mulig for oss å leve for Gud.

En del troende har ikke forstått at disse gudene ikke er ekte guder. De tilba avgudene før de begynte å tro på Jesus, og når de nå ser kjøtt som har blitt ofret til avgudene, ser de på dette som et fortsatt offer. Når de spiser av kjøttet, går de mot sine egne samvittigheter, for de har fortsatt ikke lært seg hvordan de skal tenke. Det er sant at maten ikke har noe med vårt forhold til Gud å gjøre. Derfor er det fullstendig uvesentlig om vi spiser av kjøttet eller ikke. Men dere må passe på at den friheten dere påstår dere har, ikke får en vaklende troende til å miste troen på Jesus. 10 Om nye troende, som ennå ikke vet hvordan de skal tenke, ser deg som har ”det rette svaret” spise kjøtt i et avgudstempel, kommer de ikke da til å trekke den slutningen at de også kan spise? For disse kan dette innebære at de faller tilbake til sin gamle avgudsdyrkelse. 11 Ved at du kjenner til ”det rette svaret” får du altså en svak troende til å gå evig fortapt, en som er din egen bror eller søster som Kristus døde for! 12 Husk på at den som gjør urett mot sine troende søsken og lurer dem til å gå mot sin egen samvittighet, han synder mot Kristus. 13 Mitt svar er altså: Dersom maten du spiser får en troende bror eller søster til å synde, da skal du heller konsekvent avstå fra å spise kjøtt. Risiker ikke at et annet menneske forlater troen på Jesus og går til grunne for evig på grunn av deg.