Amplified Bible

1 Corinthians 16

Instructions and Greetings

1Now concerning the money collected for [the relief of] the saints [in Jerusalem], you are to do the same as I directed the churches of Galatia to do. On the first day of every week each one of you is to put something aside, in proportion to his prosperity, and save it so that no collections [will need to] be made when I come. When I arrive, I will send whomever you approve with letters [of authorization] to take your gift [of charity and love] to Jerusalem; and if it is fitting for me to go too, they will accompany me.

I will visit you after I go through Macedonia, for I am only passing through Macedonia; but it may be that I will stay with you [for a while], or even spend the winter, so that you may send me on my way to wherever I may go afterward. For I do not wish to see you right now just in passing, but I hope to remain with you for some time [later on], if the Lord permits. But I will stay in Ephesus until [a]Pentecost, because a wide door for effective service has opened to me [in Ephesus, a very promising opportunity], and there are many adversaries.

10 If Timothy comes, see to it that [you put him at ease, so that] he has nothing to fear in regard to you, for he is [devotedly] doing the Lord’s work, just as I am. 11 So allow no one to treat him with disdain [as if he were inconsequential]. But send him off [cordially, and speed him on his way] in peace, so that he may come to me, for I am expecting him [to come along] with the other brothers.

12 As for our brother Apollos, I have strongly encouraged him to visit you with the other brothers. It was not at all his desire to come now, but he will come when he has the opportunity.

13 Be on guard; stand firm in your faith [in God, respecting His precepts and keeping your doctrine sound]. Act like [mature] men and be courageous; be strong. 14 Let everything you do be done in love [motivated and inspired by God’s love for us].

15 Brothers and sisters, you know that those of the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they have devoted themselves for ministry to [b]God’s people—now I urge you 16 to be subject to such leaders [treating them with courtesy and respect], and to everyone who helps in the work and labors [for the benefit of yourselves and the church]. 17 I rejoice because Stephanas and Fortunatus and Achaicus have arrived, for they have made up for your absence. 18 They have refreshed my spirit as well as yours. So fully acknowledge such men and deeply appreciate them.

19 The churches of Asia send you their greetings. Aquila and Prisca, together with the church [that meets] in their house, send you their warm greetings in the Lord. 20 All the believers greet you. Greet one another with a holy kiss.

21 This greeting is in my own hand—Paul. 22 If anyone does not love the Lord [does not obey and respect and believe in Jesus Christ and His message], he is to be accursed. Maranatha (O our Lord, come)! 23 The grace of our Lord Jesus [His unmerited favor, His spiritual blessing, His profound mercy] be with you. 24 My love be with all of you in Christ Jesus. Amen.

Notas al pie

  1. 1 Corinthians 16:8 Feast of the Harvest, also called Feast of Weeks.
  2. 1 Corinthians 16:15 Lit the saints.

En Levende Bok

1 Korintierne 16

Innsamlingen til de troende i Jerusalem

1Når det gjelder innsamlingen til de troende i Jerusalem, skal dere følge de instrukser jeg ga til menighetene i Galatia[a]. Hver søndag skal hver og en ta sin del av ukens lønn og legge pengene til side hjemme hos seg selv. Legg til side så mye dere har råd til. Vent ikke med å samle pengene sammen til jeg kommer. Velg ut noen personer som er skikket og kan reise til Jerusalem med gaven. Når jeg kommer, skal jeg skrive et brev som de kan ta med seg til lederne i menighetene i Jerusalem. Dersom det er bedre at jeg også reiser dit, så kan vi gjøre selskap.

Reiseplanene for Paulus og medarbeiderne hans

Jeg planlegger å reise gjennom Makedonia[b]. Når jeg har gjort det, tenker jeg å komme til dere. Sannsynligvis stanser jeg hos dere en tid, kanskje hele vinteren. Etter det kan dere hjelpe meg med det jeg behøver for min videre reise, hvor enn det måtte bli. Denne gangen vil jeg ikke bare gjøre et kort besøk og så reise videre, men jeg håper å kunne stanse en god stund om Herren tillater det. Jeg stanser her i Efesos til pinse. Det er store muligheter for oss til å arbeide nettopp nå, selv om vi også har fått mange fiender.

10 Dersom Timoteus kommer til dere, pass da på at han får ta det litt rolig hos dere. Han arbeider for Herren Jesus slik jeg gjør. 11 Derfor må dere behandle ham med respekt. Hjelp ham med det han trenger når han skal reise videre, og send gode ønsker om fred med ham på reisen, slik at han kan komme tilbake til meg. Jeg ser fram til å treffe både ham og de andre som reiser sammen med ham. 12 Når det gjelder vår bror Apollos, så ba jeg ham om å reise til dere sammen med de andre, men han mente at det ikke var den rette tiden akkurat nå. Han kommer til dere seinere når han får anledning.

Avsluttende advarsler og hilsen

13 Våk over dere selv, og pass på at dere holder fast ved troen. Vær modige og sterke. 14 Husk på alltid å behandle hverandre med kjærlighet.

15 Jeg vil be dere om en ting, kjære søsken. Dere vet jo at Stefanas og familien hans var de første i provinsen Akaia[c] som begynte å tro på Kristus. De bruker nå hele livet sitt til å hjelpe de troende. 16 Pass på at dere virkelig viser disse personene anerkjennelse. Det samme med alle som jobbar hardt sammen med dem. 17 Jeg er glad for at Stefanas, Fortunatus og Akaikus har kommet til meg. 18 Nå behøver jeg ikke savne dere like mye. De har oppmuntret meg på alle måter, og jeg vet at de har oppmuntret også dere. Slike menn skal vi virkelig sette pris på.

19 Menighetene i provinsen Asia[d] hilser til dere. Akvilas og Priska og hele den menighet som samles i hjemmet deres, hilser hjertelig til alle dere som lever i fellesskap med Herren Jesus. 20 Alle de troende her hilser til dere. Gi hverandre et velkomstkyss som tegn på at dere tilhører Herren.[e]

21 Her skriver jeg, Paulus, min hilsen, med egen hånd. 22 Om noen ikke elsker Herren Jesus, da skal Gud dømme ham til evig straff. Kom, Herre Jesus![f]

23 Med ønsker om at alt godt og kjærligheten fra Herren Jesus skal være med dere alle. 24 Min kjærlighet er med dere som lever i fellesskap med Jesus Kristus.

Notas al pie

  1. 16:1 Galatia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.
  2. 16:5 Makedonia var en romersk provins i nåværende Hellas. Den lå nord om den provins der Korint lå.
  3. 16:15 Akaia var en romersk provins i nåværende Hellas.
  4. 16:19 Provinsen Asia var en romersk provins i nåværende Tyrkia.
  5. 16:20 På gresk: Hilse hverandre med en hellig kyss. Det var en ritual som inngikk i menighetens gudstjenester. De hilste hverandre med en kyss, mennene for seg og kvinnene for seg.
  6. 16:22 I grunnteksten: Marana ta, ”Vår Herre kom” på arameisk, morsmålet til Jesus.