Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 90:1-17

NHOMA A ƐTO SO ANAN

Nnwom 90–106

Dwom 90

Onyankopɔn nipa Mose mpaebɔ.

1Awurade, wo na woayɛ yɛn tenabea

awo ntoatoaso nyinaa mu.

2Ansa na wɔrebɛbɔ mmepɔw

anaasɛ worebɛda asase ne wiase adi no,

na woyɛ Onyankopɔn fi mmeresanten kosi mmeresanten.

3Woma adesamma san dan mfutuma,

ka se, “Mo adesamma, monsan nkɔ mfutuma mu.”

4Mfirihyia apem yɛ wʼani so sɛ

da koro a abɛsen mprempren,

anaasɛ anadwo mu dɔnhwerew kakraa bi.

5Wopra nnipa kɔ, wɔ owu nna mu;

wɔte sɛ sare a afefɛw anɔpa,

6ɛfefɛw yɛ frɔmfrɔm anɔpa de,

nanso anwummere ɛwo na etwintwam.

7Yɛresa wɔ wʼabufuw ano

na wʼanibere abɔ yɛn hu.

8Wode yɛn amumɔyɛ asi wʼanim,

na yɛn kokoa mu bɔne da wʼanim hann no mu.

9Yɛn nna nyinaa twa mu wɔ wʼabufuwhyew mu;

na yɛde awerɛhowdi na ewie yɛn mfe.

10Yɛn nkwa nna si mfe aduɔson,

anaasɛ aduɔwɔtwe, sɛ yɛwɔ ahoɔden a;

na mu ahohoahoade yɛ ɔhaw ne awerɛhow,

na etwa mu ntɛmntɛm, na yetu kɔ.

11Sɛ anka yebehu sɛ wʼabufuw mu tumi te ɛ!

Wʼabufuwhyew kɛse te sɛnea wo ho suro te.

12Ma yenhu yɛn nna kan sɛnea ɛte,

na yɛanya nyansa koma.

13Tɔ wo bo ase, Awurade, enkosi da bɛn?

Hu wʼasomfo mmɔbɔ.

14Ma wʼadɔe a ɛnsa da no mmee yɛn adekyee mu,

na yɛde anigye ato dwom adi ahurusi yɛn nna nyinaa mu.

15Ma yɛn ani nnye nna bebree sɛ nna dodow a wode yɛn kɔɔ amanehunu mu no,

sɛ mfirihyia dodow a yehuu ateetee no.

16Ma wʼasomfo nhu wo nneyɛe

na wɔn mma nhu wʼanuonyam.

17Ma Awurade yɛn Nyankopɔn adom no ntena yɛn so;

na yɛn nsa ano adwuma nyɛ yiye mma yɛn;

yiw, ma yɛn nsa ano adwuma nyɛ yiye.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 90:1-17

Cartea IV

(Psalmii 90–106)

Psalmul 90

O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu.

1Stăpâne, Tu ai fost un adăpost pentru noi

din generație în generație.

2Înainte ca să se fi născut munții,

înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea,

din veșnicie în vecie, Tu ești Dumnezeu.

3Tu întorci pe oameni în țărână,

spunându‑le: „Întoarceți‑vă, fii ai omului!“

4Căci o mie de ani, în ochii Tăi,

sunt ca ziua de ieri care a trecut,

ca o strajă a nopții4 Vezi nota de la 63:6..

5Tu îi mături pe oameni ca prin somn;

ei sunt ca iarba care răsare dimineața.

6Deși răsare dimineața, ea trece repede,

așa încât seara este veștejită și se usucă.

7Suntem mistuiți de mânia Ta

și îngroziți de furia Ta.

8Ai pus nelegiuirile noastre înaintea Ta

și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale.

9Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale;

anii noștri se sfârșesc repede, ca un oftat.

10Zilele anilor noștri ajung la șaptezeci,

iar dacă avem putere – chiar până la optzeci,

cei mai mulți dintre ei sunt10 Sau: slava [mândria] lor este. numai necaz și trudă,

căci trec repede, iar noi zburăm.

11Cine cunoaște tăria mâniei Tale

și furia Ta, care este precum teama de Tine?

12Învață‑ne să ne numărăm bine zilele,

ca să avem parte de o inimă înțeleaptă!

13Întoarce‑Te, Doamne! Până când?

Ai milă de robii Tăi!

14Satură‑ne dimineața cu îndurarea Ta,

iar noi vom striga de bucurie și ne vom veseli în toate zilele noastre.

15Înveselește‑ne pentru tot atâtea zile în care ne‑ai asuprit

și pentru tot atâția ani în care am văzut nenorocirea!

16Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta

și măreția Ta – fiilor lor!

17Fie peste noi bunăvoința17 Sau: splendoarea. Stăpânului, Dumnezeul nostru.

Statornicește pentru noi lucrarea mâinilor noastre!

Da, statornicește lucrarea mâinilor noastre!