Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 64:1-10

Dwom 64

Dawid dwom.

1Me Nyankopɔn, tie me, bere a mereka me haw;

bɔ me kra ho ban fi ɔtamfo ahunahuna ho.

2Fa me sie fi amumɔyɛfo agyinatu ho,

ne nnebɔneyɛfo pɔwbɔ ho.

3Wɔsew wɔn tɛkrɛma sɛ afoa

na wɔde atirimɔden nsɛm sɔn sɛ mmɛmma werɛmfo.

4Wofi ahintawee mu, tow bɔ onipa a ne ho nni asɛm;

wɔtow bɔ no mpofirim a wonsuro.

5Wɔhyehyɛ wɔn ho wɔn ho nkuran wɔ wɔn amumɔyɛ nhyehyɛe ho,

wɔka sɛnea wobesum wɔn mfiri asie;

wɔka se, “Hena na obehu yɛn?”

6Wɔbɔ ntɛnkyew ho pɔw na wɔka se,

“Yɛayɛ nhyehyɛe a ɛso nni koraa!”

Ampa ara onipa koma ne nʼadwene yɛ anifere.

7Nanso Onyankopɔn bɛto bɛmma abɔ wɔn;

na wɔbɛhwe fam prɛko pɛ.

8Ɔbɛdan wɔn ankasa tɛkrɛma atia wɔn

na ɔde wɔn aba ɔsɛe mu;

na wɔn a wobehu wɔn nyinaa de animka bɛbɔ wɔn ti nko.

9Adesamma nyinaa besuro;

wɔbɛpae mu aka Onyankopɔn nnwuma

na wɔasusuw nea wayɛ ho.

10Ma atreneefo nni ahurusi wɔ Awurade mu

na wɔmpɛ guankɔbea wɔ no mu;

ma wɔn a wɔn koma mu tew nyinaa nyi no ayɛ!

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

詩篇 64:1-10

第 64 篇

祈求上帝的保護

大衛作的詩,交給樂長。

1上帝啊,求你傾聽我的苦訴,

求你保護我的性命不受仇敵的威脅。

2求你保護我免遭惡人的謀害,

使我脫離不法之徒。

3他們舌頭鋒利如刀,

言語惡毒如箭穿心。

4他們埋伏起來,

暗箭傷害純全無過的人。

他們突然襲擊,毫無顧忌。

5他們狼狽為奸,

商量暗設網羅,

以為誰也看不見。

6他們圖謀不義之事,

認為策劃得無懈可擊。

人心真是狡猾。

7但上帝必用箭射他們,

將他們突然射倒在地。

8他們必自作自受,

被自己的舌頭所害。

看見的人都嘲笑他們。

9這樣,人人必敬畏上帝,

傳揚祂奇妙的作為,

思想祂所做的事。

10義人必因耶和華而歡欣,

並且投靠祂,

心地正直的人必讚美祂。