Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 57:1-11

Dwom 57

Dawid dwom a ɔtoo bere a oguan fii Saulo nkyɛn kɔɔ ɔbodan no mu.

1Hu me mmɔbɔ, me Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ,

na wo mu na me kra nya guankɔbea.

Wo ntaban nwini ase na mɛpɛ guankɔbea

kosi sɛ amanehunu no betwa mu.

2Misu frɛ Onyankopɔn, Ɔsorosoroni no;

Onyankopɔn a ɔma ne pɛ ba mu wɔ me ho.

3Ɔsoma fi ɔsoro hɔ begye me nkwa,

ɔka wɔn a wɔtaa me anibere so no anim;

Onyankopɔn soma ne dɔ ne ne nokware.

4Gyata atwa me ho ahyia;

meda mmoa a wɔwe nam amono mu,

nnipa a wɔn se te sɛ mpeaw ne mmɛmma

na wɔn tɛkrɛma te sɛ afoa a ɛyɛ nnam.

5Onyankopɔn, ɛsɛ sɛ wɔma wo so tra ɔsoro,

na ama wʼanuonyam aba asase nyinaa so.

6Wɔtrɛw asau mu de sum mʼanan afiri,

ahohiahia brɛɛ me ase.

Wotuu amoa wɔ me kwan mu,

nanso wɔn ankasa akɔtotɔ mu.

7Ao, Onyankopɔn, me koma agyina pintinn,

me koma yɛ pintinn;

mɛto dwom na mayi wo ayɛ.

8Me kra nyan!

Sanku ne bɛnta, munnyan!

Me nso menyan anɔpahema.

9Awurade, mɛkamfo wo wɔ aman no mu;

mɛto wo ho nnwom wɔ nnipa mu.

10Wʼadɔe so, ɛkorɔn sen ɔsoro;

wo nokwaredi du wim.

11Ao, Onyankopɔn, wɔmma wo so mmoro ɔsoro;

ma wʼanuonyam nkata asase nyinaa so.

New International Reader's Version

Psalm 57:1-11

Psalm 57

For the director of music. A miktam of David when he had run away from Saul into the cave. To the tune of “Do Not Destroy.”

1Have mercy on me, God. Have mercy on me.

I go to you for safety.

I will find safety in the shadow of your wings.

There I will stay until the danger is gone.

2I cry out to God Most High.

I cry out to God, and he shows that I am right.

3He answers from heaven and saves me.

He puts to shame those who chase me.

He shows his love and that he is faithful.

4Men who are like lions are all around me.

I am forced to lie down among people who are like hungry animals.

Their teeth are like spears and arrows.

Their tongues are like sharp swords.

5God, may you be honored above the heavens.

Let your glory be over the whole earth.

6My enemies spread a net to catch me by the feet.

I felt helpless.

They dug a pit in my path.

But they fell into it themselves.

7God, my heart feels secure.

My heart feels secure.

I will sing and make music to you.

8My spirit, wake up!

Harp and lyre, wake up!

I want to sing and make music before the sun rises.

9Lord, I will praise you among the nations.

I will sing about you among the people of the earth.

10Great is your love. It reaches to the heavens.

Your truth reaches to the skies.

11God, may you be honored above the heavens.

Let your glory be over the whole earth.