Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 40:1-17

Dwom 40

Dawid dwom.

1Mede boasetɔ twɛn Awurade;

na ɔhwɛɛ me, na ɔtee me sufrɛ.

2Oyii me fii amoa a mu yɛ toro mu,

fii dɔte ne dontori mu;

ɔde mʼanan sii ɔbotan so

na ɔmaa me baabi pa gyinae.

3Ɔde dwom foforo hyɛɛ mʼanom,

ayeyi dwom a yɛde ma yɛn Nyankopɔn.

Bebree behu na wɔasuro,

na wɔde wɔn werɛ ahyɛ Awurade mu.

4Nhyira ne onipa a

ɔde Awurade yɛ nʼahotoso,

nea ɔmfa nʼani nto ahomaso so,

ne wɔn a wɔman di anyame huhuw akyi.

5Awurade me Nyankopɔn

woayɛ anwonwade bebree.

Nneɛma a wohyehyɛ maa yɛn no

obiara ntumi nka ne nyinaa nkyerɛ wo;

sɛ meka se mereka ne nyinaa ho asɛm a

ɛbɛdɔɔso dodo.

6Wompɛ afɔrebɔ ne ayɛyɛde,

nanso woabue mʼaso;

woampɛ ɔhyew afɔre ne bɔne afɔre.

7Na mekae se, “Mini, maba,

sɛnea wɔakyerɛw afa me ho wɔ nhoma mmobɔwee no mu no.

8Me Nyankopɔn, mepɛ sɛ meyɛ wʼapɛde;

wo mmara wɔ me koma mu.”

9Meka wo trenee ho asɛm wɔ guabɔ kɛse ase;

mimmua mʼano,

Awurade, sɛnea wunim no.

10Memmfa wo trenee ho asɛm nsie me koma mu;

meka wo nokware ne wo nkwagye ho asɛm.

Mankata wʼadɔe ne wo nokware so

wɔ guabɔ kɛse no ase.

11Awurade, nyi wʼahummɔbɔ mfi me so;

ma wʼadɔe ne wo nokware mmɔ me ho ban daa.

12Ɔhaw bebree atwa me ho ahyia;

mʼamumɔyɛ abu afa me so enti minhu ade bio.

Ɛdɔɔso sen me ti so nwi,

na me koma abotow wɔ me mu.

13Awurade, ma ɛnsɔ wʼani sɛ wubegye me;

Awurade, bra ntɛm bɛboa me.

14Wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no nyinaa,

ma wɔn anim ngu ase na wɔnyɛ basaa;

ma wɔn a wɔpɛ sɛ mesɛe no

mfa aniwu nsan wɔn akyi.

15Ma wɔn a wɔka, “Ɔtwea! Ɔtwea!” kyerɛ me no

nsan wɔn akyi, esiane wɔn aniwu nti.

16Nanso ma wɔn a wɔhwehwɛ wo nyinaa

nsɛpɛw wɔn ho na wɔn ani nnye wɔ wo mu;

ma wɔn a wɔdɔ wo nkwagye no nka da biara se,

Awurade yɛ ɔkɛse!”

17Nanso meyɛ ohiani ne mmɔborɔni;

ma Awurade nnwen me ho.

Wo ne me boafo ne me gyefo;

wo ne me Nyankopɔn, bra ntɛm.

Tagalog Contemporary Bible

Salmo 40:1-17

Salmo 4040 Salmo 40 Ang unang mga salita sa Hebreo: Ang awit na isinulat ni David para sa direktor ng mga mang-aawit.

Awit ng Pagpupuri sa Panginoon

1Akoʼy matiyagang naghintay sa Panginoon,

at dininig niya ang aking mga daing.

2Para akong nasa malalim at lubhang maputik na balon,

ako ay kanyang iniahon at itinatayo sa malaking bato, upang hindi

mapahamak.

3Tinuruan niya ako ng bagong awit,

ang awit ng pagpupuri sa ating Dios.

Marami ang makakasaksi at matatakot sa Dios,

at silaʼy magtitiwala sa kanya.

4Mapalad ang taong sa Panginoon nagtitiwala,

at hindi lumalapit sa mga mapagmataas,

o sumasamba sa mga dios-diosan.

5Panginoon kong Dios, wala kayong katulad.

Napakarami ng kahanga-hangang bagay na inyong ginawa para sa amin,

at ang inyong mga plano para sa amin ay marami rin.

Sa dami ng mga itoʼy hindi ko na kayang banggitin.

6Hindi kayo nalulugod sa ibaʼt ibang klaseng handog.

Hindi kayo humihingi ng handog na sinusunog at handog para sa kasalanan.

Sa halip, ginawa nʼyo akong masunurin sa inyo.

7Kaya sinabi ko,

“Narito ako. Sa inyong Kasulatan ay nakasulat ang tungkol sa akin.

8O Dios, nais kong sundin ang kalooban ninyo.

Ang inyong mga kautusan ay iniingatan ko sa aking puso.”

9Sa malaking pagtitipon ng inyong mga mamamayan, inihayag ko ang inyong pagliligtas sa akin.

At alam nʼyo, Panginoon, na hindi ako titigil sa paghahayag nito.

10Hindi ko sinasarili ang pagliligtas nʼyo sa akin.

Ibinabalita ko na kayo ay nagliligtas at maaasahan.

Hindi ako tumatahimik kapag nagtitipon ang inyong mga mamamayan.

Sinasabi ko sa kanila ang inyong pag-ibig at katotohanan.

11Panginoon, huwag nʼyong pigilin ang awa nʼyo sa akin.

Ang inyong pag-ibig at katapatan ang laging mag-iingat sa akin.

12Hindi ko na kayang bilangin ang napakarami kong suliranin.

Para na akong natabunan ng marami kong kasalanan,

kaya hindi na ako makakita.

Ang bilang ng aking mga kasalanan ay mas marami pa kaysa sa aking buhok.

Dahil dito, halos mawalan na ako ng pag-asa.

13Panginoon, pakiusap!

Iligtas nʼyo ako at kaagad na tulungan.

14Mapahiya sana at malito ang lahat ng nagnanais na mamatay ako.

Magsitakas sana sa kahihiyan ang lahat ng mga nagnanais na akoʼy mapahamak.

15Pahiyain nʼyo nang lubos ang mga nagsasabi sa akin, “Aha! Napasaamin ka rin!”

16Ngunit ang mga lumalapit sa inyo ay magalak sana at magsaya.

Ang mga nagpapahalaga sa inyong pagliligtas ay lagi sanang magsabi,

“Dakilain ang Panginoon!”

17Ako naman na dukha at nangangailangan,

alalahanin nʼyo ako, Panginoon.

Kayo ang tumutulong sa akin.

Kayo ang aking Tagapagligtas.

Aking Dios, agad nʼyo akong tulungan.